wtorek, 30 maja 2023 09:28

"To smutny dzień dla samorządu". Jest decyzja w sprawie uchwały "anty LGBT"

Autor Patryk Trzaska
"To smutny dzień dla samorządu". Jest decyzja w sprawie uchwały "anty LGBT"

– Ludzie, którzy mają do dyspozycji pieniądze, myślą, że mogą wszystko, nawet zmieniać nasz system wartości – mówił w czasie sesji przewodniczący Rady Gminy Lipinki Bogdan Czeluśniak. Ostatecznie, po burzliwych dyskusjach radni uchylili uchwałę potocznie zwaną "anty LGBT". Nie wszyscy byli jednak z tego powodu zadowoleni.

12 kwietnia 2019 roku – gmina Lipniki w powiecie gorlickim jako kolejna w Polsce przyjmuje deklarację „Gmina Lipinki wolna od ideologii LGBT", która potocznie została nazwana "anty LGBT'.  Jej celem było (w opinii radnych) zapobieganie "seksualizacji" dzieci, którą to środowisko miało uprawiać na terenie gminy.

"W związku z wywołaną przez niektórych polityków wojną ideologiczną Rada Gminy Lipinki podejmuje deklarację „Gmina Lipinki wolna od ideologii ”. Radykałowie dążący do rewolucji kulturowej w Polsce atakują wolność słowa, niewinność dzieci, autorytet rodziny i szkoły oraz swobodę przedsiębiorców. Dlatego będziemy konsekwentnie bronić naszej wspólnoty samorządowej! (...) Zrobimy wszystko, aby do szkół nie mieli wstępu gorszyciele zainteresowani wczesną seksualizacją polskich dzieci w myśl tzw. standardów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Będziemy chronili uczniów, dbając o to, aby rodzice z pomocą wychowawców mogli odpowiedzialnie przekazać im piękno ludzkiej miłości! (...) Nie pozwolimy wywierać administracyjnej presji na rzecz stosowania poprawności politycznej (słusznie zwanej niekiedy po prostu homopropagandą) w wybranych zawodach. Będziemy chronili m.in. nauczycieli i przedsiębiorców przed narzucaniem im nieprofesjonalnych kryteriów działania np. w pracy wychowawczej, przy doborze pracowników czy kontrahentów!" – czytamy w projekcie uchwały.

Uchwała jednak nie funkcjonowała długo. Na początku ubiegłego roku (styczeń 2022) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po skardze, skierowanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich orzekł, że uchwała gminy była nieważna. Do wyroku została złożona skarga, jednak w czerwcu 2022 roku Naczelny Sąd Administracyjny zdecydował o oddaleniu jej z powodu braku istnienia podstawy prawnej umożliwiającej podjęcie wniosku. Zwrócił również uwagę na rażące naruszenie prawa, do którego doszło podczas podejmowania uchwały.  

Wczoraj (29 maja) uchwała sprzeciwiająca się ideologii LGBT ponownie stała się obiektem debaty wśród radnych. – To smutny dzień dzisiejszych obrad. Smutny dzień dla samorządu gminy Lipinki, ponieważ samorządność w uchwalaniu naszych uchwał zależy już nie tylko od nas, zależy również od ludzi, którzy będą decydować co mamy robić, co mamy myśleć i jak postępować w naszym życiu. Ludzi, którzy mają do dyspozycji pieniądze, dlatego myślą, że mogą wszystko, nawet zmieniać nasz system wartości – mówił podczas sesji przewodniczący Rady Gminy Lipinki Bogdan Czeluśniak.

Pomimo wielu apeli, radni ostatecznie uchylili deklarację „Gmina Lipinki wolna od ideologii ”.  Za głosowało 10 radnych, a dwójka była przeciwko.

fot. pixabay

Gorlice - najnowsze informacje

Rozrywka