czwartek, 16 listopada 2023 12:49

W Polsce odbyły turnus adaptacyjny. Teraz, psy saperskie trafią na Ukrainę

Autor Patryk Trzaska
W Polsce odbyły turnus adaptacyjny. Teraz, psy saperskie trafią na Ukrainę

Druga grupa psów, wyszkolonych w ramach projektu Dyrekcji Generalnej do spraw Migracji i Spraw Wewnętrznych Komisji Europejskiej oraz Służby ds. Instrumentów Polityki Zagranicznej (FPI) została przekazana ukraińskim przewodnikom. Zwierzęta trafią do batalionu rozminowywania działającego w ramach sił zbrojnych Ukrainy.

W czwartek (9 listopada) w siedzibie Komendy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej odbyło się uroczyste przekazanie ukraińskim żołnierzom kolejnych 8 psów saperskich, przeszkolonych w ramach projektu Komisji Europejskiej w Belgii, Luksemburgu i Finlandii. Turnus adaptacyjny w Nowym Sączu i okolicy odbywał się m. in. w oparciu o infrastrukturę KaOSG.

Pierwsze dziewięć psów zostało przekazanych w marcu tego roku i od kilku miesięcy pracują razem ze swoimi ukraińskimi opiekunami pomagając w rozminowywaniu Ukrainy. Kolejna grupa psów dołączy do ukraińskiej armii, wspierając Ukrainę nie tylko w rozminowaniu kraju czy wykrywaniu materiałów wybuchowych, ale również w wykrywaniu materiałów radioaktywnych.

W Polsce psy, które trafią na Ukrainę, odbyły 14 dniowy turnus adaptacyjny, m.in. na terenie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, w czasie którego ukraińscy przewodnicy mogli zapoznać się ze swoimi nowymi podopiecznymi.

Udział w uroczystości wzięli m.in.: Dyrektor Komisji Europejskiej - Martin Schiefer, Przedstawiciele Ambasady Ukrainy w RP - Oleksandr Popov i Mykola Hranovskyi, trenerzy szkolący psy z Austrii, Belgii, Finlandii, Luksemburga i Malty oraz funkcjonariusze i żołnierze służb ukraińskich, na czele z kpt. Leonidem Levchenko.

- Jestem przekonany, że poziom wyszkolenia psów, a także wiedza merytoryczna przekazana przewodnikom przyczynią się do podniesienia bezpieczeństwa Ukrainy, szczególnie tych terenów już wyzwolonych. A przez to przyczynią się także do bezpieczeństwa Polski i bezpieczeństwa całej Unii Europejskiej - powiedział podczas wydarzenia podsumowującego II edycję projektu Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu - gen. bryg. SG Stanisław Laciuga.

Po oficjalnych wystąpieniach odbyła się prezentacja umiejętności psów w zakresie wykrywania ładunków i materiałów wybuchowych.

Komisja Europejska przekazała również ukraińskim siłom zbrojnym drony do wykrywania metali, które zostaną wykorzystane do wsparcia pracy psów saperskich, zwłaszcza na dużych terenach, na których proces rozminowywania trwa bardzo długo.

inf./fot. Karpacki Oddział Straży Granicznej

Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje

Rozrywka