sobota, 7 września 2019 09:19

W Wieliczce rozpoczęto renowację 2 zabytkowych nagrobków

Autor Marzena Gitler
W Wieliczce rozpoczęto renowację 2 zabytkowych nagrobków

15 sierpnia staraniem Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” (KPW) na Cmentarzu Komunalnym w Wieliczce Firma Renowacja Zabytków Architektury z Krakowa Macieja Dobrzańskiego rozpoczęła renowację dwóch zabytkowych nagrobków.

Odnowione zostaną nagrobki: - Fryderyka Lipowskiego, barona c. k. majora wywodzącego się z ziemiańskiej rodziny m.in. właścicieli Huciska, zmarłego w 1872 r., w kwaterze VII. Nagrobek został wpisany przez Małopolskiego Konserwatora Zabytków w Krakowie do rejestru zabytków nr B-543 decyzja z 13.06.1991 r. - Bronisławy Płazińskiej zmarłej w 1879 r. w kwaterze VIII. Pomnik ufundował mąż zmarłej Leopold Płaziński.

Przed rozpoczęciem prac na cmentarzu spotkali się: Jadwiga Duda, prezes KPW, prof. Andrzej Gaczoł, były Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie i Andrzej Starowicz, konserwator zabytków. Prof. A. Gaczoł przedstawił archiwalne zdjęcia pomnika nagrobnego F. Lipowskiego, na podstawie których wykonawca dokona renowacji nagrobka zgodnie z pierwotnym stanem.

Prace renowacyjne zostaną zakończone w październiku 2019 r. Koszty konserwacji będą pokryte z funduszu XIII kwesty - zorganizowanej przez S „KPW” - Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków Cmentarza Komunalnego w Wieliczce przeprowadzonej 1 listopada 2018 r.

Opracowała Jadwiga Duda

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje