wtorek, 21 stycznia 2020 16:29

Węzeł Miechów S7 coraz bliżej. Wpłynęło 12 ofert na nadzór nad budową

Autor Mirosław Haładyj
Węzeł Miechów S7 coraz bliżej. Wpłynęło 12 ofert na nadzór nad budową

W piątek 17 styczna 2020 r. zostały otwarte oferty do przetargu na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktem pn.: „Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do Krakowa, odcinka Moczydło (granica woj. świętokrzyskiego) – węzeł Miechów (z węzłem) złożyło 12 wykonawców.

Droga ekspresowa S7 na odcinku Moczydło (granica woj. świętokrzyskiego) – węzeł Miechów o długości ok. 18,7 km będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z rezerwą na trzeci pas. Powstaną dwa węzły drogowe „Książ” i „Miechów”, 24 obiekty inżynierskie, w tym estakada o długości ponad 600 m, która będzie pełniła także funkcje przejścia dla zwierząt. Estakada ta powstanie na granicy miejscowości Małoszów i Giebułtów w gminie Książ Wielki.

Przebudowana będzie istniejąca sieć dróg w zakresie kolizji z drogą ekspresową, a także dodatkowo powstaną drogi dojazdowe, obsługujące tereny przyległe do projektowanego pasa drogowego. Zbudowane i przebudowane zostaną przepusty o funkcjach hydrologicznych, hydrologiczno-ekologicznych oraz ekologicznych pod koroną dróg i pod zjazdami, chodniki dla pieszych i ścieżki rowerowe. Powstanie system odwodnienia korpusu drogowego (rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne, przepompownie i inne oraz urządzenia ochrony środowiska, w tym: ekrany akustyczne i przeciw olśnieniowe. Budowę i przebudowę infrastruktury dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej w tym sieci elektroenergetyczne, sieci wodociągowe, sieci i urządzeń oczyszczających ścieki sanitarne, kanalizację deszczową wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne.

Pełnić nadzór nad pracami projektowymi i budowlanymi chciałoby 12 firm i konsorcjów:

1. Konsorcjum firm: Ayesa Polska Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum, Ruda Śląska,
Ayesa Ingeniería y Arquitectura S.A. – Partner Konsorcjum, Sewilla.
Cena: 9 655 180,20 zł

2. ECM Group Polska S.A. Warszawa.
Cena: 8 761 560,60 zł

3. Eksametr Sp. z o. o. Warszawa – Lider Konsorcjum,
Miliarium Sp. z o.o. Warszawa – Partner Konsorcjum,
Schuessler – Plan Inżynierzy Sp. z o.o. Warszawa – Partner Konsorcjum,
Schüßler – Plan Ingenieurgesellschaft mbH – Partner Konsorcjum, Düsseldorf.
Cena: 9 334 531,50 zł

4. Firma Inżynierska Arcus Sp. z o.o. Sp. K. Kraków,
Inwestycje Budownictwo, Handel Inwest-Complex Sp. z o.o. Gliwice.
Cena: 10 623 805,20 zł

5. Konsorcjum INKO Consulting Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum, Pszczyna,
Drogowa Trasa Średnicowa S.A. – Partner Konsorcjum, Katowice.
Cena: 10 742 820,00 zł

6. Lafrentz Polska Sp.z o.o., Poznań.
Cena: 11 605 861,80 zł

7. MGGP S.A., Tarnów.
Cena: 11 539 306,50 zł

8. Multiconsult Polska Sp. z o.o., Warszawa.
Cena: 9 692 400,00 zł

9. Konsorcjum Firm: PROMOST CONSULTING Sp. z o.o. Sp. k., Rzeszów – Lider Konsorcjum
PROMOST CONSULTING sp. z o.o. Rzeszów – Partner Konsorcjum.
Cena: 15 619 868,40 zł

10. SAFEGE S.A.S. (Societe par Actions Simplifiee – Spółka Akcyjna Uproszczona), Francja.
Cena: 11 998 650,00 zł

11. TPF Sp. z o.o., Warszawa.
Cena: 11 996 211 40 zł

12. ZBM Inwestor Zastępczy S.A., Warszawa.
Cena: 12 942 195,30 zł

Po przeanalizowaniu i sprawdzeniu wszystkich ofert wyłoniona zostanie najkorzystniejsza.

Trwa postępowanie przetargowe na przygotowanie projektu wykonawczego i budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku Moczydło (granica woj. świętokrzyskiego) – węzeł Miechów (z węzłem). Otwarcie ofert składanych do tego przetargu planowane jest na 7 lutego 2020 r.

Fot. i inf.: GDDKiA

Miechów - najnowsze informacje