piątek, 13 sierpnia 2021 11:25

Więcej ciepła dla Tarnowa. MPEC podpisało umowę z Grupą Azoty

Autor Aleksandra Tokarz
Więcej ciepła dla Tarnowa. MPEC podpisało umowę z Grupą Azoty

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej podpisało z Grupą Azoty umowę o przekazywaniu od października 2022 roku do tarnowskiej sieci miejskiej spółki 30 megawatów energii cieplnej. Umowa wymaga jeszcze dostosowania instalacji obu spółek, ale inwestycje w tym zakresie już trwają.

Zawarcie porozumienia z Grupą Azoty to jedno z działań zmierzających do osiągnięcia przez MPEC parametrów efektywnego systemu ciepłowniczego, z wysokim udziałem energii odnawialnej i tzw. ciepła odpadowego. Grupa Azoty produkuje ciepło odpadowe w instalacjach przemysłowych, także z wykorzystaniem systemów kogeneracyjnych, umożliwiających jednocześnie produkcję ciepła i energii elektrycznej. System ten umożliwia produkcję ciepła w sposób przyjazny dla środowiska.

Podpisana 12 sierpnia umowa wymaga jeszcze dostosowania instalacji obu spółek, m.in. budowy nowych odcinków sieci. Grupa Azoty wykonała już szereg działań inwestycyjnych, związanych głównie z przebudową sieci przesyłowych ciepła. Ze strony MPEC będzie to nowy łącznik sieci na odcinku od ulicy Siennej do ulicy Łaziennej, o długości 1,4 km. Budowa już trwa.

Cena sprzedaży ciepła przez Grupę Azoty będzie zatwierdzana przez niezależną instytucję - Urząd Regulacji Energetyki.

Obecnie MPEC dostarcza do swojej sieci w Tarnowie ponad 160 megawatów ciepła. Większość jest produkowana we własnych instalacjach kogeneracyjnych, źródłach gazowych oraz węglowych spółki, część pochodzi z Grupy Azoty.

- Zawarta umowa zacieśnia dobre relacje MPEC Tarnów z Grupą Azoty – podkreśla Piotr Augustyński przewodniczący Rady Nadzorczej MPEC. - W efekcie tej umowy zredukujemy zużycie węgla, dzięki czemu poprawi się jakość powietrza, którym oddychają mieszkańcy miasta i regionu.

- Podpisana umowa potwierdza, że Grupa Azoty to wiarygodny partner biznesowy, gwarantujący ciągłość i odpowiednią jakość w zakresie dostaw ciepła. Co ważne, nasze porozumienie wpisuje się również w założenia Europejskiego Zielonego Ładu, ponieważ część energii będzie pochodzić z tzw. ciepła odpadowego wytwarzanego w procesach przemysłowych – mówi Tomasz Hinc, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

Z ciepła systemowego w Tarnowie korzysta 80 000 mieszkańców. MPEC ogrzewa blisko 2 141 000 m2 powierzchni mieszkalnej i usługowej. Ciepło dostarczane jest do budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i firm na potrzeby ogrzewania, wentylacji, centralnej ciepłej wody i podgrzewania wody basenowej w obiektach rekreacyjnych.

fot. UM Tarnów

Tarnów - najnowsze informacje