czwartek, 21 kwietnia 2022 14:04

Więcej pieniędzy na inwestycje kolejowe w Małopolsce. Cztery projekty z dofinansowaniem

Autor Marzena Gitler
Więcej pieniędzy na inwestycje kolejowe w Małopolsce. Cztery projekty z dofinansowaniem

Rada Ministrów zwiększyła budżet rządowego programu Kolej Plus, którego celem jest odbudowa, modernizacja i przywracanie do eksploatacji tych torów kolejowych, które zostały zlikwidowane oraz budowę nowych połączeń. W poszerzonym programie znalazły się cztery inwestycje w Małopolsce.

Zwiększenie budżetu programu Kolej Plus o 5,5 mld zł, do 11 mld zł zapowiedział w środę, 20 kwietnia premier Mateusz Morawiecki.

Celem programu jest uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia kolejowe miejscowości o populacji powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie posiadają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi lub takich, które posiadają dostęp do kolei, ale istniejące połączenia wymagają usprawnienia.

Wnioski na rozbudowę lub budowę infrastruktury kolejowej mogły składać jednostki samorządu terytorialnego lub związki metropolitalne, które były zainteresowane rozwojem połączeń kolejowych na swoim terenie.

Dzięki zwiększeniu środków rządowych do realizacji zakwalifikowano 34 inwestycje dotyczące infrastruktury kolejowej w jedenastu województwach: trzy w województwie dolnośląskim, pięć w województwie lubelskim, jeden w województwie lubuskim, dwa w województwie łódzkim, cztery w województwie mazowieckim, jeden w województwie opolskim, jeden w województwie podlaskim, siedem w województwie śląskim, jeden w województwie świętokrzyskim, pięć w województwie wielkopolskim i cztery w województwie małopolskim.

W naszym województwie rząd zapowiedział środki na rewitalizację linii kolejowej Gorlice – Jasło. Ta inwestycja obejmie rewitalizację dwóch linii kolejowych (nr. 108 i 110) oraz budowę łącznicy pomiędzy nimi. Inwestycja obejmie modernizację aż 31 km linii kolejowych.

Obecnie stacja Gorlice i linia kolejowa nr 110 (relacji Gorlice Zagórzany – Gorlice) do niej prowadząca są rzadko użytkowane. Jest to spowodowane m.in. utrudnieniami, związanymi z koniecznością wielokrotnej zmiany kierunku jazdy, co zwiększa czas przejazdu do około 30 min.

W ramach wybranego do realizacji projektu przewiduje się rewitalizację linii kolejowej na odcinkach: Gorlice – Gorlice Zagórzany oraz Gorlice Zagórzany – Jasło, a także budowę łącznicy kolejowej w Gorlicach między liniami kolejowymi 108 i 110 oraz modernizację infrastruktury peronowej w gminach Moszczenica (przystanek kolejowy Moszczenica Małopolska) i Łużna (przystanek kolejowy Szalowa i stacja kolejowa Wola Łużańska).

O realizację tego zadania Miasto Gorlice starało się od lat. "W roku 2020 Województwo Małopolskie wraz z partnerami: Województwem Podkarpackim, Miastem Gorlice, Powiatem Gorlickim, Gminą Łużna i Gminą Moszczenica, złożyło do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2028 roku wniosek pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Gorlice – Jasło – celem usprawnienia połączenia Kraków – Jasło wraz z rewitalizacją linii kolejowej nr 110 i budową łącznicy pomiędzy ww. liniami”. Wniosek został wtedy zakwalifikowany do II etapu naboru, w którym konieczne było sporządzenie i przedłożenie studium planistyczno-prognostycznego lub dokumentu równoważnego, o którym mowa w „Wytycznych naboru projektów do Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2028 roku”. Po spełnieniu wszystkich wymogów dziś wiemy już, że projekt będzie realizowany" - poinformowało miasto Gorlice na swojej stronie.

Dofinansowana też zostanie budowa połączenia kolejowego Kraków - Myślenice, która zakłada budowę 22 km nowych torów kolejowych.

W programie Kolej Plus znalazł się też projekt budowy połączenia kolejowego Kraków - Niepołomice (o długości 6 km.) oraz połączenia kolejowego Kraków - Olkusz (tu zbudowany zostanie odcinek o długości 4 km.).

fot. gorlice.pl

Małopolska - najnowsze informacje