poniedziałek, 28 września 2020 14:14

Wielicki PUP zaprasza: Duże pieniądze do wzięcia!

Autor Marzena Gitler
Wielicki PUP zaprasza: Duże pieniądze do wzięcia!

51 138 000,00 złotych to kwota jaką wypłacił Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej na wsparcie bieżącej działalności przedsiębiorców.

Od początku kwietnia 2020 r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce wpłynęło  ponad 9 539 wniosków od pracodawców, w tym:

1)    7465 wniosków o jednorazową pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców,

2)    18 wniosków o jednorazową pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla organizacji pozarządowych,

3)    1365 wniosków o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla tzw. osób samozatrudnionych,

4)    681 wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców,

5)    6 wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych,

6)    4 wnioski o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne  dla kościelnej osoby prawnej.

-Na chwile obecną mamy jeszcze do rozdysponowania ponad 3 300 000 zł  w ramach Tarczy antykryzysowej - zaprasza PIP w Wieliczce. - Wszystkich przedsiębiorców którzy jeszcze nie skorzystali z tej formy wsparcia  zachęcamy do złożenia wniosku.

W dyspozycji Urzędu Pracy znajduje się jeszcze ponad 4 200 000   zł na następujące formy wsparcia:

  • dofinansowanie  wynagrodzenia w ramach prac interwencyjnych do 1403,37 zł/mc,
  • wyposażenie lub doposażenie miejsca pracy do 20 000 zł,
  • staż dla skierowanej osoby bezrobotnej – stypendium stażowe do 1440 zł/mc
  • środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej do 22 000 zł
  • zorganizowanie indywidualnego szkolenia dla osoby bezrobotnej  do 300% przeciętnego wynagrodzenia

Wsparcie ze strony PUM może być cenną pomocą w przypadku chęci lub konieczności  zatrudnienia pracowników.

Szczegółowe informacje: Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce ul. Sienkiewicza 13a

tel. 12/289-70-25, 12/289-70-18,

e-mail sekretariat@pupwieliczka.pl, www.wieliczka.praca.gov.pl

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje