poniedziałek, 23 listopada 2020 15:40

Wieliczka finansuje remonty dawnych kapliczek przydrożnych

Autor Marzena Gitler
Wieliczka finansuje remonty dawnych kapliczek przydrożnych

Zakończyły się prace renowacyjne kapliczki przydrożnej w Golkowicach, a kilka tygodni temu dawny blask odzyskała najstarsza kapliczka w Wieliczce, przy ul. Kopernika.

Kapliczka w Golkowicach to kapliczka słupowa z rzeżbą św. Jana Nepomucena z 1872 roku. Była ona w bardzo złym stanie wymagającym natychmiastowej interwencji konserwatorskiej. Kapl;iczka stoin na terenie dawnych posiadłości dworskich w Golkowicach. Kapliczka przydrożna, jej rzeźby i płaskorzeźby wykonane są w stylu ludowo-barokowym z piaskowca z Pogórza Dobczyckiego. Na cokole znajduje się inskrypcja fundacyjna, która brzmi: "FANDATOROWIE STANISŁAW I AGNIESZKA KOSZŁOWIE PROSZĄ O WESTCHNIENIE DO BOGA 1872".

Na słupowym, prostopadłościennym cokole ustawiona jest pierwsza kondygnacja kapliczki z płaskorzeźbionymi przedstawieniami świętych, są to: św. Jakub, św. Zofia, św. Józef i św. Florian. W wyższej kondygnacji, w głębi niszy nakrytej muszlą, ustawiona jest rzeźba Matki Boskiej Różańcowej. Postać Matki Boskiej stoi na podstawie o wyokrąglonym kształcie, nasuwającym skojarzenie z kulą ziemską. Na głowie ma koronę. Lewą ręką podtrzymuje Dzieciątko, w prawej trzyma różaniec.

Na prawym boku elementu znajduje się płytka nisza z płaskorzeźbą św. Agnieszki, która znalazła się tu z pewnością jako patronka fundatorki kapliczki. Święta w antykizujących szatach podtrzymuje na piersi baranka.

Na lewym boku kondygnacji, w podobnej niszy znajduje płaskorzeźba św. Mikołaja w stroju biskupim. W niszy na tylnej ściance kondygnacji - płaskorzeźba św. Anny. Nad tym na grubej płycie piaskowcowej ustawiona jest figura świętego Jana Nepomucena, bardzo popularnego w czasach powstania kapliczki. Jan Nepomucen uznawany jest za patrona dróg, mostów, przepraw, a także opiekuna życia rodzinnego i orędownika dobrej spowiedzi, według tradycji chroni pola i zasiewy przed powodzią i suszą. Kapliczka została usytuowana właśnie nieopodal rzeki, mostu, na terenie gdzie zbiorom zbóż z pobliskich pól groziło zalanie.

W roku 2020 dzięki staraniom Miasta i Gminy Wieliczka odrestaurowano też inny, naruszony upływem czasu obiekt: kamienną kapliczkę przydrożną pw. Najświętszej Maryi Panny przy ul. Kopernika w Wieliczce. 28 października odnowiona kapliczka powróciłą na dawne miejsce przy ul. Kopernika.

Kamienna kapliczka przydrożna zwieńczona figurą Najświętszej Maryi Panny, z 1779 roku, jest jedną z najstarszych kapliczek z udokumentowaną datą powstania. Forma wykonanej z piaskowca kapliczki, odwołuje się do baroku. Składa się z ustawionego na podstawie cokołu, dwukondygnacyjnego, rozdzielonego gzymsem, postumentu z impostem i zwieńczenia w formie ustawionej na podstawie rzeźby przedstawiającej Najświętszą Maryję Pannę.  Na ścianie frontowej znajduje się napis fundacyjny://KAZIMIERZ//NAYDER//FONDATOR//PROSI O POZDRO//WIENIE ANIELSK//DO P.B.//AD 1779//DNIA 8 LIP//

Celem remontu było powstrzymanie procesów destrukcji oraz przywrócenie obiektowi pełni walorów estetycznych. Po zdemontowaniu wszystkich elementów kapliczki kamień został oczyszczony, odkażony, odsolony, wzmocniony i uzupełniony, zaimpregnowany, a rzeźbie, po zdjęciu przemalowań, została przewrócona polichromia. Elementy stalowe również zostały oczyszczone i zabezpieczone antykorozyjnie. Dla zabezpieczenia przed wodą powierzchnie kamienne zostały zahydrofobizowane. Prace zostały sfinansowane ze środków Miasta i Gminy Wieliczka.

inf. i foto: UMiG Wieliczka

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje