sobota, 6 lutego 2021 11:05

Wieliczka. Gmina pomimo pandemii będzie inwestować - budżet 2021

Autor Głos 24
Wieliczka. Gmina pomimo pandemii będzie inwestować - budżet 2021

14 grudnia br. Rada Miejska w Wieliczce uchwaliła budżet, który w tych trudnych i niepewnych czasach wyznacza przed nami nowe cele i zadania w najważniejszych obszarach życia mieszkańców. Wartość uchwalonego budżetu to ponad 458 mln zł.

- Dla każdego z nas, Nowy 2021 Rok stanowi wielką niewiadomą, ale także szczególne wyzwanie, abyśmy wspólnie potrafili poradzić sobie z przeciwnościami, wyznaczali nowe zadania i cele. Uchwalony budżet Miasta i Gminy Wieliczka na 2021 rok jednoznacznie pokazuje, że gmina pomimo pandemii nadal będzie inwestować, zwłaszcza w działania służące poprawie życia mieszkańców, zapewniając wsparcie i rozwój w najważniejszych dziedzinach życia publicznego - podkreśla burmistrz Wieliczki Artur Kozioł.

Zadaniem własnym gminy zgodnie z art. 8 ust. 15 ustawy prawo oświatowe jest prowadzenie publicznych przedszkoli i szkół podstawowych.

BUDŻET EDUKACJI W MIEŚCIE I GMINIE WIELICZKA na 2021 r. wynosi 130 310 385,93 zł:

 • Przedszkola 12 975 856,00
 • Szkoły Podstawowe 80 760 852,10
 • Zespół Szkół Muzycznych 3 078 600,00

Gmina Wieliczka jest organem prowadzącym dla:

 • 9 PRZEDSZKOLI
 • 19 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
 • ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH.

Ponadto w strukturach organizacyjnych szkół podstawowych i jednego przedszkola funkcjonuje łącznie 6 punktów przedszkolnych: Punkt Przedszkolny w Wieliczce os. Bogucice, Punkt Przedszkolny w Kokotowie, Punkt Przedszkolny w Janowicach, Punkt Przedszkolny w Lednicy Górnej, Punkt Przedszkolny w Małej Wsi, Punkt Przedszkolny w Śledziejowicach.

Gmina z mocy ustawy prowadzi również ewidencję przedszkoli publicznych i niepublicznych wychowania przedszkolnego dla których organem prowadzącym są inne osoby fizyczne i prawne niż samorząd, otrzymujące na funkcjonowanie dotacje podmiotowe z budżetu Gminy.

W roku 2021 działalność będzie prowadziło 35 jednostek.

KWOTY DOTACJI MIESIĘCZNIE NA DZIECKO:

 • Przedszkole publiczne 1 003,43 zł
 • Niepubliczne przedszkole 754,82 zł
 • Niepubliczny Punkt przedszkolny 402,57 zł
 • Odział przedszkolny 434,61 zł

LICZBA UCZNIÓW W GMINIE WIELICZKA

W roku szkolnym 2020/2021 wg spisu na dzień 30 września 2020 r. do jednostek oświatowych wszystkich typów prowadzonych i dotowanych przez Gminę Wieliczka uczęszcza łącznie 9 144 uczniów, w tym:

 • 2 950 uczniów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych;
 • 159 uczniów w punktach przedszkolnych;
 • 5 791 uczniów w szkołach podstawowych;
 • 244 uczniów w zespole szkół muzycznych.

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ:

- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Mietniowie – 6 450 000 zł

Całkowita wartość inwestycji wynosi: 6 450 000 zł. W 2021 r. zakończenie inwestycji.

Rozbudowa obejmuje budowę nowego 3-kondygnacyjnego sektora dydaktycznego funkcjonalnie połączonego na każdej kondygnacji z istniejącym budynkiem – pow. użytkowa 2604,6 m2. Powstaje 7 sal dydaktycznych, pomieszczenia administracyjno-biurowe, stołówka, biblioteka, gabinety: stomatologiczny i logopedyczny, zaplecze sanitarne oraz szatniowe.

- Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Śledziejowicach –  4 150 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 4 150 000,00 zł. Planowane wydatki w 2021 r. to 1 945 000,00 zł. Planowane wydatki w 2022 r.: 2 050 000,00 zł. Planowany termin realizacji 2022 r.

- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Sygneczowie  3 005 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 3 005 000,00 zł. Planowany termin realizacji 2021 r.

Sala gimnastyczna o powierzchni 288 m2 wraz z zapleczem sanitarnym, szatniami oraz czteroma salami dydaktycznymi o łącznej powierzchni użytkowej 606,72 m2.

- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Byszycach – 2 005 000 zł

Całkowita wartość inwestycji: 2 905 000,00 zł. Planowane wydatki w 2021 r.: 2 005 000,00 zł. Planowane wydatki w 2022 r. 900 000,00 zł. Planowany termin realizacji 2022 r.

Sala gimnastyczna o wymiarach 15,0 x 25,0 m wraz z zapleczem sanitarnym sali gimnastycznej o pow. użytkowej ogółem 501 m2 oraz zapleczem dla sali prób orkiestry o pow. użytkowej 365,0 m2 .

- Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Wieliczce – 2 700 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 2 700 000,00 zł. Planowane wydatki w 2021 r.: 1 600 000,00 zł. Planowany termin realizacji 2022 r.

Projektowana inwestycja pozwala na uzyskanie dodatkowo: ▪ 8 sal dydaktycznych: - 2 sale w poziomie parteru, - 3 sale na pierwszym piętrze, - 3 sale na drugim , ▪ dodatkowa powierzchnia szatni dla uczniów- w poziomie piwnic, ▪ hol – aula do celów komunikacji, ▪ winda dla niepełnosprawnych.

- Budowa części dydaktyczno-sportowej na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 4 w Wieliczce – 2 106 754 zł

- Budowa nowej Szkoły Podstawowej w Wieliczce

Przy ulicy Jedynaka w Wieliczce powstaje nowa szkoła. Budynek wraz z infrastrukturą zostanie usytuowany na gminnym terenie w sąsiedztwie miasteczka rowerowego. Oddany planowo do użytku obiekt we wrześniu 2022 przyjmie około 500 dzieci: 450 w podstawówce i 50 w przedszkolu. Inwestycja zaplanowana na dwa lata będzie prowadzona przez gminną spółkę Solne Miasto. Równolegle trwają ustalenia dotyczące poprawy infrastruktury drogowej w rejonie przyszłego kompleksu oświatowego. Centrum edukacyjne będzie mieć blisko 4000 mkw. powierzchni użytkowej. W budynkach dydaktycznych zaprojektowano m.in.14 sal lekcyjnych. część przedszkolną, świetlicę, stołówkę i bibliotekę. Powstaną także: szkolna hala sportowa, boisko ze sztuczną nawierzchnią do gier zespołowych wraz z bieżnią do skoku w dal, całoroczne boisko piłkarskie o wymiarach 30 na 60 metrów z trybunami dla widzów, plac zabaw, parking, drogi dojazdowe.

- Budowa przedszkola w Koźmicach Wielkich – 2 100 000 zł

Działka pod budowę przedszkola w Koźmicach Wielkich.

Całkowita wartość inwestycji: 2 100 000,00 zł. Planowane wydatki w 2021 r.: 1 000 000,00 zł. Planowany termin realizacji 2022 r.

- Budowa przedszkola w Zabawie – 2 100 000 zł

Całkowita wartość inwestycji: 2 100 000,00 zł. Planowane wydatki w 2021 r.: 1 000 000,00 zł. Planowany termin realizacji 2022 r.

- Budowa przedszkola na osiedlu Lekarka w Wieliczce – 1 100 000 zł

W 2021 r. planowana jest przebudowa i modernizacja pawilonu na os. Grottgera na potrzeby powstania Przedszkola Samorządowego.

ROZWÓJ GOSPODARCZY:

- Budowa ścieżek rowerowych i parkingów P&R w Węgrzcach Wielkich i Kokotowie na terenie gminy Wieliczka – 3 445 430 zł

Całkowita wartość projektu to 7 531 001 zł, a planowany termin zakończenia projektu to 2022 rok.

W 2021 r. planowane wydatki to: 2 633 600 zł ze środków Unii Europejskiej oraz 931 016 zł z gminnych środków.

W Węgrzcach Wielkich powstaną 42 miejsca parkingowe dla samochodów osobowych, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych, wiata rowerowa dla 30 rowerów oraz 3 stanowiska dla motocykli.

W Kokotowie powstaną 141 miejsca parkingowe dla samochodów osobowych, w tym 6 dla osób niepełnosprawnych, wiata rowerowa dla 30 rowerów oraz 3 stanowiska dla motocykli.

W Wieliczce wzdłuż drogi krajowej nr 94 na odcinku od węzła wielickiego do ronda u zbiegu ulic Krakowskiej i Kościuszki rozpocznie się budowa dróg dla rowerów o łącznej długości 1 830 metra.

- Utworzenie i rozbudowa Stref Aktywności Gospodarczej wraz z odpowiednią infrastrukturą w gminie Wieliczka – 23 896 319,50 zł

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej, 18 955 553,16 zł to wartość zewnętrznego dofinansowania.

Zakres prac obejmuje zagospodarowanie 16,8 ha terenu działki w Węgrzcach Wielkich wraz z podziałem na poszczególne strefy funkcjonalne i komunikacyjne poprzez budowę: sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz sieci wodociągowej, przebudowę istniejących rowów melioracyjnych, budowę sieci elektrycznej, linii oświetlenia, sieci monitoringu, układu dróg wewnętrznych oraz ciągu pieszo-rowerowego. Teren przylega od południa do linii kolejowej Kraków – Rzeszów.

BUDOWA KANALIZACJI:

Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka - etap IV – 35 406 489,49 zł,

- Budowa kanalizacji: Siercza, Grabówki, Sygneczów, Podstolice, Koźmice Wielkie – prace w toku (firma INSTBUD St. Boguta Sp.J.). Długości łącznie: 40,5 km.

Kwota całkowita: 9 540 994,38 zł brutto, w tym POIiŚ (UE): 6 593 370,10 zł i Gmina: 2 947 624,28 zł.

- Budowa kanalizacji: Lednica Górna, Sułków – prace w toku (firma INKO 2001 Sp. z o.o.) Długości łącznie: 27,5 km

Kwota całkowita: 6 791 344,14 brutto, w tym: POIiŚ (UE) 4 693 205,30 zł i Gmina 2 098 138 844 zł.

- Budowa kanalizacji: Mietniów, Pawlikowice: - w 2020 r. przygotowanie wyciągu z dokumentacji technicznej, a w 2021 r. ogłoszenie przetargu. Długości łącznie: 8 km.

Kwota 5 056 862,10 zł brutto, w tym: POIiŚ (UE) 3 494 579,50 zł i Gmina 1 562 282,60 zł.

- Budowa kanalizacji: Czarnochowice – odbiór na przełomie 2020 / 2021 r. Długość kanalizacji sanitarnej łącznie 800 m oraz 1 pompownia ścieków.

- Budowa kanalizacji w Golkowicach – podpisano umowę na roboty budowlane 10 sierpnia 2020 r. z firmą P.I.S. INSBUD Sp. z o.o.). Długości łącznie: 18,5 km.

Kwota całkowita: 8 034 898,74 zł , w tym: POIiŚ (UE) 5 552 572,30 zł i Gmina 2 482 326,44 zł.

- Budowa kanalizacji w Rożnowej i Mietniowie w 2021 r.: przygotowanie, ogłoszenie przetargu i wykonanie robót budowlanych. Długości łącznie 0,46 km.

Kwota całkowita: 651 900 zł brutto, w tym POIiŚ (UE) 450 500 zł i Gmina 201 400 zł.

- Rozbudowa kanalizacji w Wieliczce.

Długość kanalizacji sanitarnej dla podanych zadań przewidziana do wykonania w 2021 r. łącznie: 35,85 km.

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ:

- Budowa ogrodzenia wraz z dojściem do działek gminnych nr 273/2 i nr 274 w Zabawie – 53 794,18 zł,

- Budowa ciągu pieszego wzdłuż wąwozu w sołectwie Strumiany – 600 000 zł

- Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej w Brzegach – 620 000 zł

Zagospodarowanie kąpieliska w ramach którego powstanie pomost pływający, plac zabaw, dojścia i podjazd, oświetlenie solarne 6 lamp oraz mała architektura (tymczasowe sanitariaty i przebieralnie).

BUDOWA PLACÓW ZABAW I BOISK:

- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Chorągwicy – 234 950 zł

Operacja polega na zakupie i montażu kontenera o funkcji szatniowo-rekreacyjnego przy boisku do piłki nożnej.


- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Koźmicach Wielkich – 88 223,60 zł

Zadanie polega na zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego poprzez wykonanie ścieżek z tłucznia w obrzeżach betonowych, wykonanie terenu wybrukowanego pod grilla i ławki oraz wyposażenie w ławki, stoliki i grill.


- Budowa boiska rekreacyjnego w Byszycach – 247 000 zł


- Budowa boiska sportowego w Brzegach – 1 700 000 zł


- Budowa części ogrodzenia przy boisku sportowym w sołectwie Chorągwica – 12 500 zł.


POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA - 363 961,63 zł:
Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi nr 561001K w Dobranowicach – etap II,
Budowa oświetlenia zewnętrznego na działce nr 285 w Golkowicach,
Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi gminnej 561038 K – II etap w miejscowości Gorzków,
Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi na działkach nr 235/5, 236/3, 233/2, 238/2 w miejscowości Gorzków
Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi na dz. Nr 491/2 w Kokotowie,
Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi na dz. Nr 400/1 w Kokotowie,
Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi wewnętrznej nr 39 w Lednicy Górnej,
Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej nr 50 w sołectwie Mietniów,
Budowa oświetlenia drogi gminnej Nr 560973K w sołectwie Mietniów,
Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi wewnętrznej Nr 49 w miejscowości Mietniów,
Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej na działce Nr 315 w miejscowości Siercza – etap II, Budowa oświetlenia drogi 560980K działka 523 w sołectwie Siercza,
Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi na działce nr 60/4 w miejscowości Strumiany,
Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi na działkach 70/11 i 69/8 w Sułkowie,
Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi gminnej nr 560910K w miejscowości Węgrzce Wielkie,
Budowa oświetlenia zewnętrznego drogi na działce nr 1441/1 w miejscowości Węgrzce Wielkie,
Budowa oświetlenia drogi nr 560864K – ul. Piłsudskiego,


MODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ:

- Budowa budynku Kulturalno – Sportowego w Grabówkach – 409 283,75 zł

Celem zadania jest podniesienie jakości infrastruktury kulturalnej uwzględniającej potrzeby i oczekiwania różnych grup wiekowych poprzez budowę budynku kulturalno–sportowego o powierzchni użytkowej 106,13 m2 w Grabówkach.

- Termomodernizacja budynku używanego na potrzeby sołectwa Jankówka etap I – 32 491,69 zł,

- Wykonanie izolacji termicznej zachodniej ściany dachowej oraz ściany szczytowej południowej świetlicy "Koźmiczanka" w Koźmicach Małych nr 37 – 30 000 zł,

- Opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego adaptacji poddasza świetlicy środowiskowej w Sułkowie – 8 000 zł.

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ:

ZWIĘKSZAMY INWESTYCJE DROGOWE W GMINIE WIELICZKA

W zatwierdzonym przez Radę Miejska w Wieliczce budżecie na 2021 r. ważną pozycję stanowią inwestycje drogowe, które będą realizowane na obszarze miasta oraz w sołectwach na terenie gminy o łącznej wartości blisko 17 mln zł. Na tym jednak nie koniec. W 2021 roku przygotowane zostało dodatkowe wsparcie finansowe na nowe inwestycje drogowe o łącznej kwocie 5 mln 300 tys. zł. Przygotowana została mapa działań drogowych w Mieście i Gminie Wieliczka, które pozwolą na znaczącą modernizację i przebudowę dróg a tym samym poprawę bezpieczeństwa w gminie.

- Tak jak zapowiadałem w grudniu został zwiększony udział środków unijnych w ramach projektu zintegrowanego transportu. Dzięki temu możemy przeznaczyć kolejne pieniądze z budżetu na budowę i rozbudowę dróg, a tym samym poprawić bezpieczeństwo w naszej- podkreśla Artur Kozioł burmistrz Wieliczki.

29 stycznia 2021 r. Rada Miejska w Wieliczce przyjęła uchwałę wprowadzającą do budżetu dodatkowe środki na inwestycje drogowe w całej gminie. Do zaktualizowanej mapy inwestycji drogowych włączone zostały trakty w miejscach duży skupisk mieszkańców i kluczowe ze względu na bezpieczeństwo przemieszczania się mieszkańców.

Zwiększone inwestycje drogowe na terenie Miasta i Gminy Wieliczka w 2021 roku przewidują przebudowę i modernizację następujących dróg: w Grajowie (560994K – Zamarzanka) – 200 000 zł; w Raciborsku (561014K – Zagrody) – 250 000 zł; w Byszycach (561067K) – 150 000 zł; w Kokotowie (561105K – Zalesie) – 80 000 zł; w Śledziejowicach (Wew. 21 – Różana) – 500 000 zł; w Podstolicach (561116K – Szwaby) – 300 000 zł, w Golkowicach (wew. 174 – obok cmentarza) 50 000 zł; w Sierczy (dz. 443 – Brzeziny) 50 000 zł; w Dobranowicach (wew. 66 – obok cmentarza) – 50 000 zł; w Koźmicach Wielkich (561027K – Bugaj) – 200 000 zł; w  Mietniowie (wew. 52 – nad szkołą) – 150 000 zł; w Pawlikowicach (560976K – plac zabaw) – 250 000 zł; w Jankówce-Gorzkowie (561041K) 350 000 zł; w Węgrzcach Wielkich (ul. Kolejowa) – 50 000 zł; w Grabiu (dz. 427) – 40 000 zł; w Małej Wsi (dz. 80) – 40 000 zł; w Sygneczowie (561098K) – 80 000 zł; w Strumianach (560923K) – 60 000 zł; w Sułkowie (561136K - do kładki) – 50 000 zł; w Grabówkach (dz. 164) – 50 000 zł; w Byszycach (561067K) – 150 000 zł oraz w Wieliczce ul. Chrobrego – 150 000 zł, ul. Do Świdówki i ul. Lema – 100 000 zł, ul. Kolejowa – 50 000 zł, ul. Reformacka – 1 800 000 zł, ul. Wygoda – 500 000 zł oraz budowa chodnika Bogucice-Czarnochowice – 300 000 zł.

Przypominamy również o zadaniach drogowych, które już w grudniu 2020 roku zostały przeznaczone do realizacji na 2021 rok:

Przebudowa drogi  gminnej 561022K w Koźmicach Małych 100 000,00

Przebudowa drogi gminnej 561034K w Gorzkowie 50 000,00

Przebudowa drogi  gminnej 561003K w Dobranowicach   100 000,00

Przebudowa drogi  gminnej 560960K w Lednicy Górnej   100 000,00

Przebudowa drogi  gminnej Kokotów - Gaisko 50 000,00

Przebudowa ul. Oliwkowej w Węgrzcach Wielkich 50 000,00

Przebudowa ulicy Małej 50 000,00

Remont drogi 561020K w Koźmicach Wielkich 43 088,50

Remont drogi na działce 695/7 w Koźmicach Wielkich 10 705,68

Remont dróg w sołectwie Lednica Górna 16 000,00

Remont drogi gminnej 560976K w Pawlikowicach 40 000,00

Remont drogi 561049K w Podstolicach 42 294,18

Remont drogi 561043K w Raciborsku 50 000,00

Remont drogi na działce 137/3 w miejscowości Rożnowa 32 653,07

Remont drogi na działce 132/4 w Strumianach 25 000,00

Remont drogi na działce 139 w Sygneczowie 13 794,18

Budowa przebudowa dróg lokalnych zapewniających bezpośrednie połączenie z terenami inwestycyjnymi na terenie Gminy Wieliczka   2 672 368,40

Rozbudowa drogi nr 561148K w Wieliczce  575 828,93

Rozbudowa ul. Chabrowej w Wieliczce 460 000,00

Rozbudowa drogi gminnej 560925K w Strumianach 455 000,00

Przebudowa drogi gminnej nr 560819K ul. Słoneczna 750 000,00

Przebudowa drogi gminnej nr 560912K w Podstolicach 200 000,00

Przebudowa drogi gminnej nr 560792K ul. Modrzewiowa 520 000,00

Przebudowa ul. Tetmajera 120 000,00

Przebudowa drogi na działkach nr 733/6, 733/14 w Wieliczce 161 000,00

Przebudowa ul. Wyspiańskiego 140 000,00

Rozbudowa drogi gminnej nr 560801K w km od 0+000,00 do km 0+515,00 w miejscowości Wieliczka - ul. Pasternik 1 653 996,00

Przebudowa drogi gminnej nr 560826K w km od 0+000,00 do km 0+317,30 w miejscowości Wieliczka – ul. Szpitalna 2 111 605,00

Przebudowa ulicy Bukowej i Brzozowej 80 000,00

Rozbudowa drogi gminnej nr 560965K w Chorągwicy 628 844,00

Rozbudowa drogi gminnej nr 560945K w Węgrzcach Wielkich 150 000,00

Przebudowa drogi gminnej na działce nr 223/2 w Janowicach 48 294,18

Rozbudowa odcinka drogi gminnej nr 560917K, 560833K – od ulicy Wygoda do drogi powiatowej 2037K w Czarnochowicach 500 000,00

Przebudowa drogi gminnej nr 560907K w miejscowości Grajów 99 400,00

Rozbudowa drogi gminnej 560810K - ul. Reformacka w Wieliczce 120 000,00

Rozbudowa drogi nr 560920K w Czarnochowicach 370 000,00

Przebudowa drogi gminnej nr 560837K - ul. Zbożowa 300 000,00

Przebudowa drogi gminnej 561069K – Brzegi 130 000,00

Drogi  wojewódzkie:

Budowa chodników i zatok przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina Wielka – Dobczyce – Wieliczka – etap V ( Sierpawówka) 1 000 000,00

Drogi  krajowe:

Budowa węzła drogowego w Wieliczce w ciągu drogi krajowej 94 w rejonie skrzyżowania z ul. Krakowską w Wieliczce 2 846 503,00

LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY:

- Organizacja transportu metropolitalnego gminy Wieliczka oraz budowa i integracja infrastruktury komunikacyjnej – 5 897 986,01 zł,

LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY:

- Organizacja transportu metropolitalnego gminy Wieliczka oraz budowa i integracja infrastruktury komunikacyjnej – 5 897 986,01 zł,


OCHRONA ŚRODOWISKA:
- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Wieliczce – 2 468 910 zł,

- Wymiana kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Wieliczka - etap II – 2 880 000 zł,

- Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski – 4 476 808,56 zł.

ROZBUDOWA OŚRODKA ZDROWIA W WIELICZCE

14 grudnia, podczas sesji Rady Miejskiej w Wieliczce, radni wyrazili zgodę na rozbudowę wielickiego Ośrodka Zdrowia. Podczas tej sesji przedstawiona też została prezentacja, zawierająca warianty tej rozbudowy. Inwestycja zaplanowana na 2021 rok ma dwa cele: rozbudować oddział pediatrii (opieki nad dziećmi) oraz umożliwić nocną opiekę zdrowotną, której od kilku lat nie świadczy już ośrodek zdrowia.


- Sytuacja związana z pandemią bardzo dużo nas nauczyła, pokazała jak ważne jest swoje zabezpieczenie medyczne. Chcielibyśmy, żeby w naszym ośrodku zdrowia była możliwość wydzielanie - w sytuacjach kryzysowych - miejsc dla pacjentów z Covid-19 o lżejszych objawach.

Żebyśmy stworzyli alternatywę w sytuacji gdy szpitale krakowskie są przepełnione. W naszych działaniach współpracujemy i konsultujemy się z dyrekcją Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego w Krakowie. Nasze działania będziemy jeszcze uszczegóławiać, ale dziś możemy powiedzieć, że przystępujemy do nowych działań z zakresu opieki medycznej. - wyjaśnia Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł.

Gmina Wieliczka na mocy porozumienia z SPZLO w dniu 30.12.2020 r. ogłosiła przetarg w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegający na rozbudowie samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Otwartego w Wieliczce z przeznaczeniem na podstawową opiekę medyczną z możliwością wykorzystania w czasie epidemii na potrzeby oddziału ratunkowego i szpitalnego. Budynek zlokalizowany będzie przy ul. Porucznika Bolesława Szpunara 20 w Wieliczce.

W ramach inwestycji planuje się wybudowanie obiektu o powierzchni 1 565 m2 dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku będą znajdowały się gabinety lekarskie, gabinety zabiegowe i izolatki dla osób z chorobami zakaźnymi. Budynek będzie wyposażony w windę dostosowaną do przewozu łóżek. Nową przestrzeń wyznaczono również dla recepcji wraz z zapleczem oraz specjalne zaplecze logistyczne i socjalno sanitarne dla personelu z niezależnym wejściem. W budynku zlokalizowana będzie również nocna opieka zdrowotna.

Obiekt będzie w pełni nowoczesny, a co najważniejsze w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego będzie mógł zostać w szybki sposób przygotowany do pełnienia funkcji oddziału ratunkowego i szpitalnego.

Przewidziano zastosowanie technologii modułowej opartej o moduły w konstrukcji stalowej. Dzięki temu budynek ma powstać w ciągu 7 miesięcy od daty podpisania umowy z wyłonionym w przetargu wykonawcą.

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje