czwartek, 7 stycznia 2021 12:30

Wieliczka. Jak długo trzeba czekać na pomoc z Tarczy 6.0?

Autor Marzena Gitler
Wieliczka. Jak długo trzeba czekać na pomoc z Tarczy 6.0?

W wielu powiatach przedsiębiorcy ubiegający się o wsparcie z Tarczy 6.0 ciągle nie dostali pieniędzy. Wielu z nich to właściciele firm zamkniętych przez rząd już w listopadzie, często po raz kolejny w 2020 roku. Jak wygląda sytuacja w powiecie wielickim?

Do 4 stycznia do Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce wpłynęło 185 wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15zze4. Zgodnie z przepisami mogą się oni ubiegać się o wsparcie do 5000 zł, a wnioski można składać do 31 stycznia br. tylko i wyłącznie drogą elektroniczną. Z uwagi na otrzymanie z Ministerstwa środków finansowych na ten cel dniu 28 grudnia udało się do końca 2020 roku wypłacić 47 dotacji na łączną kwotę 235 tys. zł - informuje Katarzyna Przystał, Kierownik Działu Programów Rynku Pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce.

Tarcza 6.0 przedłuża możliwość ubiegania się o wsparcie w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej dla samozatrudnionych i przedsiębiorców, ale tylko dla tych, którzy dotychczas nie składali wniosków o dofinansowanie lub którzy otrzymali dofinansowanie na okres krótszy niż 3 miesiące. Zgodnie z informacją na stronie internetowej PUP w Wieliczce nabór na przyjmowanie wniosków w ramach dofinansowań został zamknięty w dniu 18.12.2020 r. z uwagi na możliwość wypłaty wsparcia do końca roku 2020. W dniu dzisiejszym tj. 04.01.2021 r. pojawiła się informacja o rozpoczęciu naboru przyjmowania wniosków do 10.06.2021 r., o czym stanowią zapisy ustawy.

Dotychczas w ramach dofinansowań z Tarczy Antykryzysowej do końca 2020 r. udało się wypłacić 20 153 836,08 zł dla 1979 podmiotów. Z kolei pożyczkę wypłacono 7235 mikroprzedsiębiorcom na łączną kwotę 36 126 720,51 zł

W wnioski w ramach pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy można składać w trybie ciągłym.

- Wypłaty wsparcia w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej nastąpi po ustaleniu nowego limitu finansowego na rok 2021 przez Ministerstwo - mówi Katarzyna Przystał. - Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców, którzy nie skorzystali w pomocy w ramach tarczy do składania wniosków.

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje