wtorek, 12 kwietnia 2022 11:36

Wieliczka. Już blisko 200 ukraińskich uczniów w gminnych szkołach. Jak funkcjonują?

Autor Marzena Gitler
Wieliczka. Już blisko 200 ukraińskich uczniów w gminnych szkołach. Jak funkcjonują?

Od początku marca br. na terenie Miasta i Gminy Wieliczka rozpoczęły działalność oddziały przygotowawcze dla dzieci w wieku szkolnym z terenów objętych wojną w Ukrainie.

W związku z napływem uchodźców wojennych z Ukrainy, Miasto i Gmina Wieliczka podjęła szereg działań mających na celu pomoc uchodźcom w zakresie zapewnienia podstawowych potrzeb, takich jak: zamieszkanie, wyżywienie oraz możliwość kontynuowania przez najmłodszych nauki w Polsce.

Od początku marca br. na terenie Miasta i Gminy Wieliczka rozpoczęły działalność oddziały przygotowawcze dla dzieci w wieku szkolnym z terenów objętych wojną w Ukrainie. Oddziały takie z podziałem na grupy wiekowe powstały:

  • w Szkole Podstawowej nr 1 w Wieliczce(VII-VIII)- 2 oddziały
  • w Szkole Podstawowej nr 2  w Wieliczce (I-III), - 2 oddziały
  • w Szkole Podstawowej nr 3  w Wieliczce (IV-VI), - 2 oddziały
  • w Szkole Podstawowej nr 4 w Wieliczce (I-III, I-VI) - 2 oddziały
  • w Szkole Podstawowej w Mietniowie (I-III) - 1 oddział.

Obecnie w istniejących oddziałach przygotowawczych uczy się 192 dzieci ukraińskich, natomiast do oddziałów ogólnodostępnych szkół na terenie Miasta i Gminy Wieliczka przyjęto 82 uczniów. Łącznie jest 274 uczniów ukraińskich, uczących się w szkołach podstawowych w Mieście i Gminy Wieliczka.

Do przedszkoli przyjęto 78 dzieci ukraińskich.

Ponadto Miasto i Gmina Wieliczka w najbliższych tygodniach otwiera oddziały przygotowawcze dla wszystkich grup wiekowych oraz oddziału przedszkolnego na terenie Centrum Pomocy dla Ukrainy w Grabiu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do oddziału przygotowawczego może uczęszczać do 25 uczniów. Oddział przygotowawczy ma na celu przede wszystkim przygotowanie językowe oraz przygotowanie do wejścia w system edukacji polskiej. Nauczanie w oddziałach przygotowawczych prowadzone będzie według realizowanych w szkole programów nauczania z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów. Zajęcia edukacyjne w oddziałach przygotowawczych prowadzone będą przez nauczycieli poszczególnych zajęć edukacyjnych.

Na realizacje obowiązkowych zajęć edukacyjnych w oddziale przygotowawczym przeznacza się w tygodniowym rozkładzie zajęć następującą liczbę godzin:

  • w szkole podstawowej dla klas I-III nie mniejszą niż 20 godzin tygodniowo,
  • w szkole podstawowej dla klas IV-VI nie mniejszą niż 23 godzin tygodniowo,
  • w szkole podstawowej dla klas VII-VIII nie mniejszą niż 25 godzin tygodniowo.

W ramach tygodniowego wymiaru godzin w oddziale przygotowawczym prowadzona będzie również nauka języka polskiego na podstawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców w wymiarze nie niższym niż 6 godzin tygodniowo.

Oddziały przygotowawcze w Grabiu utworzone będą  w ramach tworzenia innej lokalizacji prowadzenia zajęć w ramach struktur organizacyjnych Szkoły Podstawowej w Grabiu. Rozpoczęcie działalności oddziałów planowane jest w połowie kwietnia 2022r.

inf. i fot. UMiG Wieliczka

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje