wtorek, 26 lipca 2022 07:09

Wieliczka. Medale Dobroci wręczone. To oni pomogli od razu i bezinteresownie!

Autor Marzena Gitler
Wieliczka. Medale Dobroci wręczone. To oni pomogli od razu i bezinteresownie!

22 lipca 2022 roku w przeddzień Dni Świętej Kingi - Święta Wieliczki - po raz pierwszy w historii wręczono Honorowe Wyróżnienia Burmistrza Wieliczki - Medale Dobroci.

Uroczystość odbyła się w Wielickiej Mediatece i była połączona z koncertem ukraińskich pieśni. Na zaproszenie Burmistrza Wieliczki Artura Kozioła w uroczystości udział wzięli szczególni goście: Vicekonsul Generalna Ukrainy w Krakowie Iryne Yaremchuk, Konsul Honorowy Rumunii w Krakowie Ignat Timar, burmistrz miasta partnerskiego Bergkamen Bernd Schäfer wraz z delegacją, honorowy Burmistrz miasta Bergkamen Roland Schäfer, przewodniczący Związku Ukraińców w Krakowie Andriy Oliynyk, prezydent Tarnowa Roman Ciepiela oraz przedstawiciele Banku Rumunii i samorządowców z tego kraju.

W piątkowych uroczystościach udział wzięli również: prezydenci, burmistrzowie, zastępcy burmistrza Wieliczki: Agnieszka Szczepaniak oraz Piotr Krupa, radni miejscy, powiatowi i wojewódzcy, sołtysi, przewodniczących osiedli, strażacy, Koła Gospodyń Wiejskich, przedstawiciele świata kultury i sportu.

Medal Dobroci to podziękowanie za wielkie serce i gotowość do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.  Specjalne wyróżnienia otrzymały osoby, które w sposób szczególny i długotrwały angażują się w pomoc na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy przebywających na terenie Miasta i Gminy Wieliczka oraz które stale wspierają działania miasta na rzecz pomocy Ukrainie.  W obliczu wojny i kryzysu uchodźczego wiele osób pośpieszyło z pomocą logistyczną i rzeczową. Wieliczanie od pierwszych dni wojny na Ukrainie okazali wielkie serce i zaangażowanie w pomoc, zarówno uchodźcom przebywającym w Wieliczce, jaki i tym którzy pozostali w ojczystym kraju objętym wojną.  

Medal Dobroci z rąk Burmistrza Wieliczki Artura Kozioła oraz Vicekonsul Generalnej Ukrainy Iryny Yaremchuk otrzymali:

  • Zgromadzenie i Fundacja Braci Samarytan i Sióstr Samarytanek w Grabiu. Ksiądz Zbigniewa Gładysz - Miasto i Gmina Wieliczka wraz z Fundacją Braci Samarytan PMNSM i Sióstr Samarytanek PMNSM przygotowało Centrum Pomocy dla Ukrainy w Grabiu, w którym znalazły schronienie osoby uciekające z Ukrainy w wyniku działań wojennych na terytorium tego kraju. Obecnie w Centrum Pomocy w Grabiu przebywa blisko 300 osób w trzech budynkach stałych oraz w czwartym przejściowym.  Grabie to także ważne miejsce organizowania pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Wszystkie dary, które Miasto i Gmina Wieliczka otrzymuje od swoich miast partnerskich z Niemiec, Francji, Włoch i innych ludzi dobrej woli są w Grabiu przepakowywane na transporty z pomocą humanitarną i kierowane na Ukrainę.  Ksiądz Zbigniew wraz z Braćmi i Siostrami ze Zgromadzenia każdego dnia stara się stworzyć nowy, otwarty dom dla uchodźców wojennych z Ukrainy, wspierając duchowo i organizacyjnie, swoją ciężką pracą ofiary konfliktu zbrojnego w Ukrainie.
  • Firma Handlowo-Usługowa "Pabian" w Grabówkach - Daniel Pabian i Agata Kostrz. Już nikt nie jest wstanie zliczyć jak wiele transportów z pomocą humanitarną zostało wysłane na Ukrainę, korzystając z bezpłatnego transportu firmy “Pabian” z Grabówek. Już w pierwszych dniach wojny rodzeństwo Pani Agata i pan Daniel skontaktowali się z Urzędem zapewniając, że są gotowi pomóc w transporcie i do dnia dzisiejszego zawsze pomagają. Z Grabia, spod Solnego Miasta kilkadziesiąt pełnych transportów z pomocą humanitarna wyjechało do strefy przygranicznej z Ukrainą. Bez logistycznego wsparcia nie moglibyśmy docierać z darami dla najbardziej potrzebujących.
  • Firma Przewozowa Michalus Michał Bodzioch - 26 lutego, tuż po wybuchu wojny w Ukrainie otrzymaliśmy sms: “Jeśli byłaby potrzeba zorganizowanego transportu z granicy czy też z Lwowa lub innego miejsca mogę wysłać autokary – służę pomocą - Michał Bodzioch". Tymi autokarami pierwsi uchodźcy dojechali z Rzeszowa do Grabia. Dziękujemy za natychmiastową, bezinteresowną pomoc. W tym trudnym czasie organizacji Centrum Pomocy w Grabiu była to nieoceniona pomoc.  
  • Centrum Edukacyjno- Rekreacyjne Solne Miasto Paulina Juchno - Pierwszym miejscem gdzie w Wieliczce otwarto punkt zbiórki żywności i darów dla ofiar wojny w Ukrainie stało się Centrum Solne Miasto, a inicjatorami tej akcji byli prezes Łukasz Sadkiewicz oraz Paulina Juchno. Zgromadzili wokół siebie grupę wspaniałych wolontariuszy z Polski i Ukrainy. Każdego dnia od rana do nocy przyjmowali i wydawali dary wszystkim potrzebującym. Patio Solnego Miasta i garaże stale wypełniały się darami, które były segregowane i następnie wydawane wszystkim potrzebującym. Dziękujemy za ogromne zaangażowanie wolontariuszom Solnego Miasta.
  • Stowarzyszenie Solny Gwarek Małgorzata Tańcula - Punkt zbiórki darów dla Ukrainy przy ulicy Dembowskiego w centrum Wieliczki znają już chyba wszyscy. Często tworzą się tam kolejki osób potrzebujących pomocy. Pani Małgosia nieprzerwanie od kilku miesięcy z grupą wolontariuszy stara się zapewnić żywność i niezbędne do funkcjonowania dary uchodźcom z Ukrainy. Służy też dobrą radą, słowem wsparcia i otuchy. Dziękujemy wszystkim wolontariuszom punktu przy ul. Dembowskiego, tak bardzo potrzebnego zwłaszcza teraz gdy do Wieliczki docierają kolejni uchodźcy co raz częściej z terenów okupowanych z jeszcze większym bagażem trudnych doświadczeń.
  • Firma Dynniq Poland Sp. z o.o. Jarosław Studziński. W imieniu Pana Prezes wyróżnienie odebrała Anna Szegda - Gdy Miasto i Gmina Wieliczka powoływało szkołę i przedszkole dla uchodźców z Ukrainy w Centrum Pomocy w Grabiu powstał problem gdzie pozyskać środki na wyposażenie tego miejsca. Wówczas zgłosili się do nas przedstawiciele Firmy Dynniq Poland z propozycją wsparcia działań edukacyjnych dla Uchodźców. Wkrótce nasza nowa szkoła została wyposażona w ławki, krzesła, interaktywna tablicę. Dziś trudno sobie wyobrazić jak dzieci mogłyby funkcjonować bez tej szkoły, ale właśnie to nieoceniona pomoc Firmy Dynning pozwoliła nam stworzyć miejsce do nauki dla najmłodszych dzieci z Ukrainy. Bardzo dziękujemy.
  • Wyróżnienie otrzymała także firma World Central Kitchen, która od wielu miesięcy dostarcza obiady do punktu żywieniowego na dworcu autobusowym w Wieliczce. Szacuje się że wydanych już zostało ponad 75 tys. obiadów. Niestety przedstawiciele firmy nie mogli być obecni w piątek, ale w późniejszym terminie przekazane zostanie wyróżnienie.

Podziękowania zostały również skierowane do darczyńców z miast partnerskich Wieliczki w Europie: Fano we Włoszech, Bergkamen w Niemczech, Saint-Andre- lez -Lille we Francji, którzy dostarczyli pomoc humanitarną dla uchodźców z Ukrainy.

Podczas piątkowych uroczystości obecny był Burmistrz Bergkamen Bernd Schafer, na ręce którego burmistrz Wieliczki złożył pamiątkowy dyplom i przekazał słowa wdzięczności za pomoc mieszkańców Bergkamen. Słowa podziękowania trafiły do jeszcze jednej osoby - do wieloletniego Burmistrza Bergkamen Rolanda Schafera, który zakończył już swoją kadencję. Pandemia nie  pozwoliła się wcześniej spotkać i podziękować za wiele lat współpracy Wieliczki i Bergkamen dlatego na piątkowym wydarzeniu wybrzmiały słowa wzajemnych podziękowań.

Na zakończenie zabrzmiał koncert muzyki ukraińskiej, który poprowadziła Solomia Krasnoshtan a wystąpili: Roman Bardun - jazz piano, Diana Ostrolutska - fortepian, Miroslawa Kruk - wokal, bandura, Alina Melnik - fortepian, Anastazja Lukaszewicz - skrzypce, Snizhana Dawydenko - fortepian i Liubov Taran - wokal.

Inf. i fot. UMiG Wieliczka

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje