wtorek, 1 marca 2022 12:49

Wieliczka. Są pieniądze dla przedsiębiorców i poszukujących zatrudnienia. PUP zaprasza do składania wniosków

Autor Marzena Gitler
Wieliczka. Są pieniądze dla przedsiębiorców i poszukujących zatrudnienia. PUP zaprasza do składania wniosków

Rozpoczęły się nabory wniosków o różne formy pomocy dla przedsiębiorców, pracodawców i osób bezrobotnych. - Są to relatywnie duże pieniądze w porównaniu do lat ubiegłych. Osoby bezrobotne mogą zyskać nowe kwalifikacje, odbyć staż czy założyć własną  działalność. A pracodawcy, skoro i tak zamierzają zatrudnić pracownika, mogą to zrobić z wykorzystaniem naszych środków i w ten sposób po części zniwelować lub ograniczyć i tak wciąż rosnące koszty pracownicze - zachęca Moniaka Rzucidło, dyrektor PUP w Wieliczce.

W wielickim Powiatowym Urzędzie Pracy rozpoczęły się nabory nowych wniosków o wsparcie na narzędzie do aktywizacji zawodowej. - Bardzo zachęcam osoby bezrobotne oraz przedsiębiorców i pracodawców do korzystania ze środków, którymi Urząd Pracy dysponuje. Są to relatywnie duże pieniądze w porównaniu do lat ubiegłych. Osoby bezrobotne mogą zyskać nowe kwalifikacje, odbyć staż czy założyć własną działalność. A pracodawcy, skoro i tak zamierzają zatrudnić pracownika, mogą to zrobić z wykorzystaniem naszych środków i w ten sposób po części zniwelować lub ograniczyć i tak wciąż rosnące koszty pracownicze - mówi Moniaka Rzucidło, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce.  - Nasi pracownicy są do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 i z chęcią odpowiedzą na pytania, czy pomogą w wypełnianiu wniosków - dodaje.

Jak przypomina PUP na pula środków na aktywizację zawodową i instrumenty rynku pracy w roku 2022 wynosi 13 548 226,56 zł.

Przedsiębiorcy mogą skorzystać ze wsparcia w postaci refundacji na zatrudnienie jednej osoby bezrobotnej na tzw. prace interwencyjne (na ten cel można otrzymać do 8 773,98 zł). Aż do 25 tys. zł (na jedno stanowisko) można otrzymać na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy.

Dla absolwentów i osób bezrobotnych czekają też płatne staże (maksymalny okres stażu wynosi 6 miesięcy). Stypendium stażowe, wypłacane przez PUP wynosi 120% zasiłku dla bezrobotnych.

Dofinansowane są też prace społecznie użyteczne i roboty publiczne – łączna kwota refundacji na zatrudnienie jednej osoby bezrobotnej wynosi do 19 812,24 zł.

W wielickim PUP-ie można też otrzymać wsparcie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Dofinansowuje on szkolenia i studia podyplomowe dla pracodawców i ich pracowników. W przypadku mikro przedsiębiorców wysokość wsparcia wynosi do 25 000,00 zł (nie więcej niż 6 000,00 zł na 1 uczestnika), w przypadku pozostałych pracodawców – wysokość wsparcia to kwota do 40 000,00 zł (nie więcej niż 6 000,00 zł na 1 uczestnika).

Po pomoc mogą zgłaszać się też osoby bezrobotne. Mogą ubiegać się o: jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (do kwoty 24 000,00 zł), bon na zasiedlenie (do kwoty 11 000,00 zł) w związku z podjęciem zatrudnienia poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. Warto też złożyć wniosek o bon szkoleniowy (do kwoty 3 500,00 zł) lub o dofinansowanie szkolenia. To ostatnie organizowane jest w trybie indywidualnym na wniosek osoby bezrobotnej lub może być grupowe, zaplanowane przez PUP.

Wnioski są przyjmowane i rozpatrywane w procedurze ciągłej do wyczerpania limitu środków. Informacja na temat zamknięcia naboru zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej PUP Wieliczka.

Jak przypomina PUP wnioski można składać bezpośrednio do: Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce przy ul. Sienkiewicza 13a, 32-020 Wieliczka, w Punkcie Przyjęć w Gdowie ul. Bocheńska 1155, 32-420 Gdów oraz w Punkcie Przyjęć w Niepołomicach ul. Bocheńska 26, 32-005 Niepołomice.

Istnieje także możliwość złożenia wniosków w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy www.praca.gov.pl przy użyciu kwalifikowalnego podpisu elektronicznego lub przez login gov.pl.

Informacje na temat zasad realizacji poszczególnych form wsparcia oraz formularze wniosków można znaleźć na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce.

fot. pixabay

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje