niedziela, 14 lutego 2021 06:55

Wieliczka. Sprawa skażenia wody wraca do prokuratury

Autor Marzena Gitler
Wieliczka. Sprawa skażenia wody wraca do prokuratury

Sąd Rejonowy w Wieliczce uchylił postanowienie prokuratury o umorzeniu śledztwa w sprawie skażenia wody pitnej bakteriami coli, które miało miejsce w lipcu 2020 roku w Wieliczce. Zażalenie na odmowę wszczęcia złożył Bartłomiej Krzych.

W lipcu 2020 roku w Wieliczce około połowa mieszkańców miasta i gminy przez kilka dni nie miała dostępu do wody bieżącej. Najdłużej czekali mieszkańcy sołectwa Zabawa, gdzie skażenie ustąpiło dopiero po wymianie części wodociągu.

Bartłomiej Krzych, mieszkaniec Strumian i lokalny działacz społeczny, zarzucił spółce wodociągowej ZGK w Wieliczce narażenie mieszkańców na utratę zdrowia poprzez dostarczanie wody pitnej nie spełniające norm jakości w dniach od 3 do 23 lipca oraz zatruwanie środowiska poprzez wielokrotne skażenie wód powierzchniowych ściekami komunalnymi wydostającymi się z przepompowni kanalizacyjnych, które funkcjonują niezgodnie z projektem budowlanym, tj. bez monitoringu awarii. W tej sprawie pod koniec lipca złożył zawiadomienie do prokuratury. Prokuratura jednak wszczęła śledztwo pod kątem innego paragrafu - sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób z poprzez spowodowanie zagrożenia epidemiologicznego, tj. wylewania ścieków do wód powierzchniowych, które następnie mogły zatruć wodę pitną w wodociągu. W toku śledztwa stwierdzono, iż nie da się udowodnić bezpośredniego związku miedzy zrzutem ścieków do rzek a skażeniem wody pitnej w wodociągu, po czym śledztwo umorzono w październiku.

Po tej decyzji Krzych wniósł zażalenie do Sądu, który uznał zażalenie za zasadne i uchylił postanowienie o umorzeniu śledztwa. Sprawa trafi więc ponownie do prokuratury.

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje