wtorek, 26 stycznia 2021 06:56

Wieliczka. Trwają konsultacje społeczne „Dialog Mieszkańców”

Autor Artykuł sponsorowany
Wieliczka. Trwają konsultacje społeczne „Dialog Mieszkańców”

Zachęcamy Państwa do  aktywnego udziału w rozpoczynających się konsultacjach społecznych pod hasłem „Dialog Mieszkańców”.

Dzięki konstruktywnej rozmowie oraz wskazaniu najistotniejszych potrzeb, które dostrzegają mieszkańcy, a także przedstawieniu propozycji działań, które dotyczą wielu obszarów życia społecznego pragniemy stworzyć przestrzeń do wspólnej debaty na temat dalszego rozwoju naszego Miasta oraz wszystkich miejscowości w gminie. Wyniki dialogu  posłużą jako podstawa do opracowania strategii inwestycyjnej, która pozwoli skorzystać ze środków Unii Europejskiej na nadchodzące lata, wpływając bezpośrednio na poprawę warunków życia mieszkańców.

- Jak już mieszkańcy zauważyli, od początku roku bardzo intensywnie przygotowywane są konsultacje „Dialog Społeczny”. Już podczas początkowych prezentacji projektów otrzymaliśmy wiele głosów z nowymi pomysłami. Przykładem jest obszar „wybudowaliśmy ronda, gdzie powinny jeszcze powstać?”. Otrzymaliśmy dużo praktycznych pomysłów szczególnie dotyczących dróg wojewódzkich i powiatowych. Po pierwszych,  przeprowadzonych w ramach konsultacji spotkaniach online z przedstawicielami rad osiedli i sołectw otrzymałem propozycje projektów w obszarze ochrony zdrowia i  ochrony środowisko. Oczywiście cały czas otrzymujemy maile od mieszkańców i  przez następne tygodnie będę zachęcał do dalszej aktywności. Przypomnę, że  podczas konsultacji, które odbyły się w 2018 roku, kluczowymi projektami za którymi opowiedzieli się mieszkańcy były komunikacja miejska i poprawa połączeń  w obszarze metropolitarnym, jak również kwestia przystanków autobusowych (nowe  wiaty, zatoczki itp). Proszę zwrócić uwagę jak zauważalny jest efekt tych  wspólnych decyzji - zachęca do udziału w konsultacjach burmistrz Wieliczki  Artur Kozioł.

W tym celu, na stronie  Miasta i Gminy Wieliczka oraz facebook Konsultacje Społeczne Wieliczka będziemy cyklicznie prezentować Państwu charakterystykę najważniejszych obszarów życia  społecznego, prosząc jednocześnie o włączenie się w dyskusję na temat  przedstawianych propozycji oraz wskazanie konkretnych działań, które w Państwa  opinii są najpilniejsze do przeprowadzenia w danym obszarze. Swoje pomysły  możecie Państwo zostawiać w komentarzach, prosimy w tym miejscu o przedstawienie  konkretnych rozwiązań, które zostaną przez nas szczegółowe przeanalizowane.

Bardzo ważnym narzędziem, które  posłuży do zebrania Państwa opinii jest anonimowa ankieta, do której wypełnienia  chcemy już teraz gorąco zachęcić. Za jej pośrednictwem każdy mieszkaniec może  zaprezentować propozycje działań we wskazanym obszarze, który dotyczy jego  miejscowości, czy osiedla.
Wyszczególnione obszary, w obrębie których można  składać swoje propozycje to:

  1. Ochrona zdrowia
  2. Ochrona powietrza
  3. Edukacja
  4. Komunikacja autobusowa
  5. Usługi komunalne

Ankieta jest dostępna pod  linkiem: https://bit.ly/3c8fTBh

Ankieta będzie dostępna  także na stronie Miasta i Gminy Wieliczka przez cały czas trwania konsultacji  społecznych. Prosimy o skorzystanie z tej możliwości, Państwa zdanie w  omawianych sprawach jest dla nas bardzo istotne!

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje