środa, 20 maja 2020 08:16

Wniosek o urlop - czy można złożyć go elektronicznie?

Autor Głos 24
Wniosek o urlop - czy można złożyć go elektronicznie?

Jednym z kluczowych praw każdego pracownika zatrudnionego na umowę o pracę jest możliwość wykorzystania urlopu. Mowa nie tylko o sytuacji, gdy wybieramy się na wakacje, ale także o urlopach macierzyńskich, ojcowskich, wychowawczych itp. W przypadku każdego urlopy niezbędne jest jednak spełnienie kilku warunków, w tym złożenie wniosku. Wiele osób zastanawia się jednak, czy można przekazać go elektronicznie?

Pracownik idzie na urlop

Kodeks pracy wyróżnia kilka rodzajów urlopów. Najpopularniejszym jest oczywiście urlop wypoczynkowy, który co roku niejako automatycznie i z mocy prawa przysługuje pracownikom zatrudnionym na umowie o pracę na czas określony lub nieokreślony. Osoba zatrudniona nie może jednak samodzielnie podejmować decyzji o terminie swojego urlopu. Zawsze konieczne jest skonsultowanie tego z pracodawcą, a jedną z ważniejszych formalności jest złożenie na jego ręce stosownego wniosku. Pracodawca po zapoznaniu się z nim podejmuje decyzję o przyznaniu urlopu lub odmawia. Do drugiego przypadku może dojść jednak wyłącznie w skrajnych przypadkach, między innymi wtedy, gdy urlop danego pracownika może przerwać lub zakłócić prawidłowe funkcjonowanie firmy. Warto zaznaczyć, że większość zakładów pracy przygotowuje na początku roku plan urlopów. Z tego powodu zbyt późne złożenie wniosku może sprawić, że pracownik otrzyma decyzję odmowną, ponieważ w tym samym okresie na urlopie będzie przebywać zbyt duża liczba zatrudnionych. Warto więc przemyśleć termin wypoczynku z odpowiednim wyprzedzeniem i w miarę możliwości uzgodnić go z innymi pracownikami i zatrudniającym.

Wniosek o urlop - w jakiej formie?

Przepisy polskiego prawa regulują, że wniosek o urlop musi być złożony pisemnie. Ustawodawca nie określa jednak dokładnej formy, w jakiej powinien zostać dostarczony pracodawcy. W praktyce przyjęło się więc, że dopuszczalna jest także postać elektroniczna, która w obecnych czasach jest coraz częściej stosowana. Wielu pracodawców wdrożyło już w swoich firmach dedykowany temu rozwiązaniu system tzw. e-urlopów, czyli specjalne platformy do wymiany elektronicznych wniosków urlopowych. Dzięki temu przedsiębiorca w jednym miejscu gromadzi wszystkie konieczne dane i może skuteczniej koordynować urlopy swoich pracowników.

Co powinien zawierać wniosek?

Wniosek o urlop - zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej - musi zawierać dane pracodawcy oraz pracownika, w tym nazwę zajmowanego przez niego stanowiska, termin i rodzaj urlopu oraz datę i podpis składającego. Pracownik zazwyczaj otrzymuje decyzję tą samą drogą, jaką skierował do pracodawcy swój wniosek. Coraz więcej firm wykorzystuje w swojej pracy także RCP tj. elektroniczną metodę ewidencji czasu pracy pracownika. Dzięki wnioskom składanym online dział kadr o wiele szybciej niż w przypadku tradycyjnej formy jest w stanie dokonać zestawienia urlopów każdego z pracowników. Z reguły wgląd do systemu ma także sam zatrudniony, co jest dodatkowym atutem całego rozwiązania. Może bowiem na bieżąco kontrolować, ile dni urlopu mu jeszcze przysługuje, co poprawia transparentność na linii pracownik - pracodawca. Sprawdź więcej informacji w "Co powinien zawierać wniosek o urlop pracownika?"

Styl Życia

Styl Życia - najnowsze informacje