czwartek, 12 sierpnia 2021 09:44

Wody Polskie: „Konieczne zabezpieczenie doliny potoku Naściszówki i Łęgówki”. Rusza priorytetowe zadanie

Autor Aleksandra Tokarz
Wody Polskie: „Konieczne zabezpieczenie doliny potoku Naściszówki i Łęgówki”. Rusza priorytetowe zadanie

Przełom czerwca i lipca był na Sądecczyźnie wyjątkowo niespokojny. Z powodu nawalnych opadów deszczu kilkukrotnie wezbrały lokalne, niewielkie potoki, stwarzając bezpośrednie zagrożenie dla mieszkańców. Wody Polskie zapowiadają kluczowe inwestycje, które mają być zabezpieczeniem przeciwpowodziowym Nowego Sącza.

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Sądecczyzny było głównym tematem rozmów ministra infrastruktury Marka Gróbarczyka, prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy i wicewojewody małopolskiego Józefa Leśniaka.

Wówczas przekazano, iż Wody Polskie rozpoczynają prace nad zabezpieczeniem przeciwpowodziowym doliny potoku Łubinka. Kwota tej inwestycji to 30 milionów złotych. Inwestycje, o których mowa, mają służyć ochronie mieszkańców przed podtopieniami. A te zdarzały się niezwykle często. W czasie ostatnich powodzi błyskawicznych to właśnie potok Łubinka, obok Łęgówki i Naściszówki, dokonał największych zniszczeń.

– Zmiana struktury opadów, nawalne deszcze wywołujące powodzie błyskawiczne, wymagają dostosowania działań zabezpieczających do ekstremalnych zjawisk pogodowych. W Nowym Sączu konieczne jest wykonanie kompleksowej koncepcji zabezpieczenia doliny potoku Naściszówki i Łęgówki. Ruszyły prace nad zabezpieczeniem doliny potoku Łubinka. Ostatnie wydarzenia pokazały, że bez budowy polderów przeciwpowodziowych oraz zbiorników nie będzie możliwości spłaszczenia fali powodziowej – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

– Wiele problemów związanych z podtopieniami wynika ze zwiększającej się zabudowy w dolinach rzecznych. Z tego powodu dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego w takich miejscach konieczna jest budowa polderów bądź kanałów ulgi. Będzie to przedmiotem prac w ramach studium wykonalności do zadań – powiedział prezes Wód Polskich Przemysław Daca.

W Programie Planowanych Inwestycji w Gospodarce Wodnej PGW WP ujęto do realizacji 28 zadań o charakterze przeciwpowodziowym z terenu miasta Nowy Sącz i powiatu nowosądeckiego na łączną kwotę ok. 250 mln zł.

Aktualnie ruszają prace nad priorytetowym zadaniem dla ochrony przeciwpowodziowej Nowego Sącza. Zadanie pod nazwą: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny potoku Łubinka od mostu w ciągu ulicy Nowochruślickiej do ujścia potoku Łęgówka w Nowym Sączu” polega na opracowaniu szczegółowej koncepcji zabezpieczenia. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2021-2025. Koszt prac szacowany jest na 30 mln zł. Zadanie znajduje się w aktualizowanych Planach zarządzania ryzykiem powodziowym.

Realizowane są już prace „Usuwanie szkód powodziowych - zabezpieczenie potoku Dąbrówka w km 1+800-5+ 000 w m. Nowy Sącz, miasto Nowy Sącz, powiat nowosądecki, woj. małopolskie”. Celem inwestycji jest przeciwdziałanie erozji dennej i brzegowej potoku Dąbrówka. Prace zaplanowane są przede wszystkim w dolnym biegu potoku, gdzie występuje realne zagrożenie dla zabudowań, zaś na pozostałym odcinku lokalnie przewidziano wykonanie umocnień brzegowych. Powstaną nowe opaski brzegowe, zostaną też wykonane gurty i bystrza z palisady drewnianej opartych na głazach kamiennych, a na krótkim odcinku żłób żelbetowy z okładziną kamienną, co pozwoli ustabilizować dno. Projekt będzie realizowany do końca 2022 roku, a jego koszt wyniesie 3,745 mln zł. Zadanie znajduje się w Planach zarządzania ryzykiem powodziowym.

Trwają również prace projektowe dla programu przywrócenia drożności i ochrony rzeki Kamienicy Nawojowskiej w Nowym Sączu wraz z kluczowymi działaniami likwidującymi bariery dla ryb. Obecnie realizowane jest koncepcja na kwotę 270 600,00 zł (wartość całkowita zadania wynosi 10 234 066,23 zł).

fot. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje