piątek, 12 stycznia 2024 16:02

Kto po Barbarze Nowak? Wojewoda małopolski ogłosił konkurs na małopolskiego kuratora oświaty

Autor Katarzyna Domagała
Kto po Barbarze Nowak? Wojewoda małopolski ogłosił konkurs na małopolskiego kuratora oświaty

Biuro Wojewody Małopolskiego Krzysztofa Jana Klęczara poinformowało, że ogłosił on konkurs na małopolskiego kuratora oświaty. Przypomnijmy, że poprzednio stanowisko to pełniła Barbara Nowak, która została odwołana.

Nowy małopolski kurator oświaty ma zostać wyłoniony w drodze konkursu, jak poinformowało dzisiaj biuro wojewody małopolskiego. Do czasu rozstrzygnięcia konkurs obowiązki kuratora pełni Gabriela Olszowska.

Kandydaci na nowego małopolskiego kuratora oświaty

Biuro wojewody poinformowało również, jakie wymagania powinni spełniać kandydaci ubiegający się o to stanowisko.

Wykształcenie wyższe magisterskie, stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz co najmniej siedmioletni staż pracy w charakterze nauczyciela - czytamy w komunikacie prasowym.
Zgodnie z zapowiedzią, w ciągu miesiąca od odwołania Barbary Nowak ze stanowiska małopolskiego kuratora oświaty ogłaszam konkurs, który wyłoni nowego kuratora. Kandydaci powinni przedłożyć dokumenty potwierdzające spełnienie postawionych wymogów czy życiorys, ale także pisemną koncepcją realizacji zadań nadzoru pedagogicznego oraz organizacji i zarządzania kuratorium oświaty. Dołożę wszelkich starań, aby Małopolskie Kuratorium Oświaty stanęło na nogi, było wolne od ideologizowania oraz w pełni służyło uczniom i nauczycielom. Dodam, że zatwierdziłem też roczny plan audytu wewnętrznego w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie oraz jednostkach zespolonych, gdzie do najbliższego audytu wskazałem Małopolskie Kuratorium Oświaty – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.
“Kurator to nie prokurator”. Barbara Nowak oficjalnie odwołana [WIDEO]
Barbara Nowak, dotychczasowa kurator oświaty w Małopolsce, została formalnie odwołana ze stanowiska.

Foto: Mateusz Łysik

Małopolska - najnowsze informacje

Rozrywka