środa, 24 sierpnia 2022 13:06

Ważne spotkanie Małopolskich samorządowców w celu wsparcia lokalnych społeczności

Autor Głos 24
Ważne spotkanie Małopolskich samorządowców w celu wsparcia lokalnych społeczności

W Krakowie 23 sierpnia odbyło się spotkanie członków Małopolskiego Oddziału Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski. Spotkanie poświęcono omówieniu zagadnień, które będą referowane podczas Walnego Zgromadzenia w Gdańsku.

Ważna inicjatywa samorządowców z Małopolski

Samorządowcy, będąc przedstawicielami władzy publicznej, znają dobrze problemy i potrzeby lokalnej społeczności. Mieszkańcy Tarnowa, Wadowic, Myślenic, Oświęcimia, Wieliczki, Krakowa, czy Niepołomic, podobnie jak mieszkańcy w całej Polsce borykają się w ostatnim okresie z konsekwencjami decyzji podejmowanych na szczeblu rządowym. Suma niekorzystnych zmian oznacza ogromny wzrost obciążeń dla budżetów, nie tylko tych domowych, ale także samorządowych.

Główne kierunki rozwiązań dla samorządów

Do trudności spowodowanych przez trwającą od niemal dwóch lat pandemię doszły nowe: galopujące ceny, postępująca inflacja i szokujące podwyżki cen gazu i prądu. Powszechna drożyzna, brak stabilizacji gospodarczej, nieprzewidywalność rynku uderzają w poczucie bezpieczeństwa mieszkańców i wspólnot samorządowych. Preferowanym rozwiązaniem problemu złej sytuacji finansowej samorządu terytorialnego jest wprowadzenie takich zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego które zapewnią stabilność finansową polskim miastom, gminom, powiatom i województwom, a w konsekwencji zachowają tempo rozwoju społeczności lokalnych – to główny kierunek rozwiązań, o których środowisko samorządowców będzie dyskutować podczas Walnego Zgromadzenia w Gdańsku Ruchu Samorządowego TAK! Dla Polski.

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje