środa, 12 maja 2021 15:46

Z Małopolski na międzynarodowe rynki. Bezpłatna pomoc dla przedsiębiorców

Autor Marzena Gitler
Z Małopolski na międzynarodowe rynki. Bezpłatna pomoc dla przedsiębiorców

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej zaprasza do udziału projekcie Małopolska Open Eyes Economy Hub. To adresowane dla przedsiębiorców z Małopolski bezpłatne warsztaty, spotkania networkingowe z przedsiębiorstwami z Niemiec i Rumunii i konferencje online. Nabór do udziału w projekcie trwa do 25 maja.

Czym jest Małopolska Open Eyes Economy Hub?

- W ramach projektu Małopolska Open Eyes Economy Hub bezpłatnie pomagamy małopolskim przedsiębiorcom w rozwoju działalności międzynarodowej - wyjaśnia Anna Warzyńska, specjalista ds. wsparcia MŚP w Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej. - Organizujemy konferencje, misje gospodarcze i wyjazdy na targi.

Wydarzenia skierowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających w branżach: przemysły kreatywne i czasu wolnego lub technologie informacyjne. Dzięki udziałowi w projekcie lokalni przedsiębiorcy otrzymują wsparcie w rozwoju międzynarodowym i komunikacji.

- Podczas naszych misji gospodarczych szkolimy i zapraszamy firmy na spotkania networkingowe z przedsiębiorstwami z Niemiec i Rumunii - wyjaśnia Anna Warzyńska.

Misja to cykl wydarzeń, obejmujących cztery profesjonalne warsztaty przygotowawcze z zakresu Design Thinking, networkingu oraz współpracy międzynarodowej, spotkania networkingowe z przedsiębiorstwami z Niemiec i Rumunii zainteresowanymi współpracą oraz konferencję online dla uczestników.

Jak dołączyć do projektu?

Dzięki finansowaniu z funduszy unijnych udział w misjach i warsztatach jest bezpłatny. Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym i trwa od 3 do 25 maja 2021, lub do wcześniejszego zapełnienia się grupy.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie: https://oees.pl/hub/rekrutacja-misje/

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie w kolejnych naborach powinny wypełnić formularza zainteresowania:  https://forms.gle/twiWY1i2bTF31m6L6

Informacje o projektach można śledzić na profilu projektu:

Małopolska Open Eyes Economy Hub
Małopolska Open Eyes Economy Hub, Kraków. 345 likes · 20 talking about this. Wspieramy małopolskie MŚP w rozwoju międzynarodowym. Promujemy Małopolskę jako innowacyjny region, w którym w praktyce...

oraz na LinkedIn: www.linkedin.com/company/małopolska-open-eyes-economy-hub/

Pytania można przesłać na: hub@oees.pl.

Projekt „Małopolska Open Eyes Economy Hub – promocja zagraniczna małopolskich FIRM-IDEI realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, w ramach 3 Osi Priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizatorami projektu są Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Fundacja Warsztat Innowacji Społecznych.

Kontakt: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, ul. ks. I. J. Skorupki 22, 31-519 Kraków, tel. 12 423 76 05

Małopolska - najnowsze informacje