poniedziałek, 4 kwietnia 2022 10:22

Z metanem najlepiej radzą sobie w Brzeszczach

Autor Głos 24
Z metanem najlepiej radzą sobie w Brzeszczach

Liderem efektywności odmetanowania wśród  krajowych kopalń jest ZG Brzeszcze z TAURON Wydobycie – wynika z danych  Wyższego Urzędu Górniczego. To również jedyna kopalnia w Polsce, w  której całość ujętego metanu jest zagospodarowywana.  Jest to możliwe  dzięki funkcjonującym w kopalni nowoczesnej stacji odmetanowania i dwóm  instalacjom kogeneracyjnym.

ZG Brzeszcze to jedyna kopalnia w Polsce, w  której zagospodarowujemy całość wychwytywanego metanu.  Jest to możliwe  m.in. dzięki pracy stacji odmetanowania i dwóch instalacji kogeneracyjnych, które uruchomiliśmy w ubiegłym roku – wyjaśnia Patryk Demski, wiceprezes zarządu ds. strategii i rozwoju TAURON Polska Energia. – Dzięki tym nowoczesnym technologiom niebezpieczny pod ziemią metan staje się produktem rynkowym – dodaje wiceprezes Demski.

Kopalnia z Brzeszcz znalazła się na czele  rankingu efektywności odmetanowania za 2021 r. opublikowanego przez  Wyższy Urząd Górniczy z wynikiem 57,11 proc. To najlepszy wynik spośród  wszystkich polskich kopalni.

Stawiamy na prowadzenie efektywnego  odmetanowania w Zagładzie Górniczym Brzeszcze, bo bezpośrednio zwiększa  to bezpieczeństwo pracujących w niej górników, a przy tym generuje  korzyści ekonomiczne i środowiskowe – podkreśla Jacek Pytel, prezes zarządu TAURON Wydobycie.

Kopalnia metanowa

Kopalnia w Brzeszczach posiada jedne z  najbogatszych złóż metanu w kraju. Eksploatacja węgla kamiennego przez  ZG Brzeszcze prowadzona jest w warunkach wysokiego zagrożenia  metanowego. Dla poprawy bezpieczeństwa kopalnia prowadzi działania  polegające na systematycznym odmetanowaniu pokładów węgla.

Metan ze złóż węgla w ponad 50 procentach  ujmowany jest przez system dołowej sieci rurociągów i stację  odmetanowania na powierzchni. Pozostała część metanu odprowadzana jest  przez szyby wentylacyjne.

Proces odmetanowania górotworu jest  skomplikowany, ale konieczny, bo zapobiega niekontrolowanemu  przedostawaniu się gazu do wyrobisk kopalni w postaci wypływu czy wręcz  wyrzutu metanu i skał. W wyniku odmetanowania, część gazu zostaje ujęta i przetransportowana na powierzchnię, gdzie wykorzystywana jest na własne potrzeby lub sprzedawana.

Prąd i ciepło z metanu

Z odmetanowania pokładów węgla w ZG Brzeszcze uzyskuje się średniorocznie ponad 80  Nm3CH4/min. Tak więc ilość energii chemicznej zawarta w gazie z  odmetanowania pokładów węgla w ZG Brzeszcze  to  ponad 367 GWh rocznie.  Metan pozyskiwany w tym procesie cechuje się parametrami pozwalającymi  na jego efektywne wykorzystanie energetyczne.

Dwie instalacje kogeneracyjne zainstalowane przy  Zakładzie Górniczym Brzeszcze w 2021 roku przetwarzają 20 mln m3  czystego metanu. Dzięki temu mogą wyprodukować nawet ponad 80 tys. MWh  energii elektrycznej i 250 tys. GJ ciepła rocznie.

Ujęcie metanu i konwersja zawartej w nim energii  na użyteczne formy skutecznie ogranicza emisję tego gazu do atmosfery.

Oświęcim

Oświęcim - najnowsze informacje