czwartek, 4 lipca 2024 13:30

Zamieszanie wokół Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Wieliczce. Sponsor pilnie potrzebny

Autor Marzena Gitler
Zamieszanie wokół Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Wieliczce. Sponsor pilnie potrzebny

Wokół Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Wieliczce ostatnio zrobiło się zamieszanie. Funkcjonująca od 2017 roku prywatna szkoła, korzystająca z gminnego obiektu przy ul. Boguckiej, miała być od przyszłego roku prowadzona przez Gminę Wieliczka. Tak jednak nie będzie.

W październiku 2023 Rada Miejska w Wieliczce podjęła uchwałę w sprawie prowadzenia Gminę Wieliczka podstawowej i średniej Szkoły Mistrzostwa Sportowego, która od 7 lat prowadzona była przez prywatną fundację. Następnie w lutym br. podjęto uchwałę o utworzeniu od 1 września br. W kwietniu gmina ogłosiła rekrutację kandydatów.

W maju br. niespodziewanie okazało się, że prywatna fundacja jednak nie chce przejęcia szkoły przez gminę Wieliczka i zadeklarowała chęć dalszego prowadzenia szkoły, zapewniając również, że będzie ona bezpłatna. W związku z tą deklaracją Gmina Wieliczka wstrzymała rekrutację.

Funkcjonowanie szkoły przy braku wpłat od rodziców nie jest oczywista, bo do kontynuacji działalności, oprócz subwencji, potrzebne są dodatkowe pieniądze na działalność. Podczas obrad 17 czerwca przedstawiciele fundacji SMS zachęcali władze Powiatu Wielickiego do finansowego wsparcia szkoły, prezentując sukcesy młodzieży. Ze strony Zarządu Powiatu Wielickiego nie padły jednak żadne deklaracje i kwoty. Podobne prośby fundacja skierowała do Gminy Wieliczka, która wcześniej udzielała finansowego wsparcia fundacji.

Fundacja SMS została zainicjowana w 2017 roku przez Piotra Ptaka, ówczesnego pełnomocnika burmistrza Artura Kozioła, który obecnie w swoich wpisach w mediach społecznościowych nalega na kontynuację działalności szkoły, wskazując na wiele sukcesów sportowych młodzieży i absolwentów tej szkoły. W sprawę zaangażował się też były burmistrz Artur Kozioł, który przypomniał o sukcesach placówki. „Gratulacje dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Wszystkim pracującym i uczącym się w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Wieliczce gratuluję wspaniałych wyników sportowych, a przede wszystkim skutecznej realizacji kluczowego zadania, jakim jest edukacja dzieci i młodzieży. Już dziś możemy powiedzieć, że setki absolwentów i ich rodziny są dziś świadectwem sukcesu tej placówki oświatowej. Ciężka praca, systematyczny rozwój i wytrwałość pozwoliły na wsparcie młodych ludzi w tak wymagających czasach, w których szczególnie ważne jest wsparcie obszaru aktywności w codziennym życiu. Mam jedno życzenie, proszę nie zniechęcajcie się. Ciężka praca jest gwarantem sukcesu w przyszłości” - napisał w poście na Facebooku.

Gratulacje dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego. 🔶️ Wszystkim pracującym i uczącym się w Zespole Szkół Mistrzostwa...

Opublikowany przez Artur Kozioł - Wieliczka Wtorek, 2 lipca 2024

1 lipca odbyło się spotkanie nowego burmistrza Rafała Ślęczki z radnymi w sprawie wsparcia finansowego fundacji. Na spotkaniu okazało się, że fundacja niemal od roku zalega gminnej spółce Solne Miasto z płatnościami za wynajem budynku szkoły przy ul. Boguckiej. Zdania radnych co do wspierania fundacji były podzielone, największe wątpliwości wzbudzał brak przedstawienia rzetelnych danych finansowych oraz informacji o ilości uczniów z Wieliczki, które uczęszczają do placówki. Dla części radnych niezrozumiała była decyzja fundacji o kontynuowaniu prowadzenia szkoły jako bezpłatnej, bez uprzedniego zabezpieczenia funduszy na ten cel, bo korzystają na tym głównie rodzice dzieci – często spoza Wieliczki -  którzy mają nowoczesną, prywatną szkołę za darmo, kosztem innych szkół publicznych w gminie Wieliczka, które wymagają rozbudowy czy remontów.

Wygląda zatem na to, że przyszłość Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Wieliczce w dużej mierze zależy od znalezienia sponsora, który zapewni stałe finansowanie.

fot. UMiG Wieliczka
Wieliczka - najnowsze informacje

Rozrywka