niedziela, 10 maja 2020 09:06

„Zdalna Szkoła” w Gminie Gdów

Autor Marzena Gitler
„Zdalna Szkoła” w Gminie Gdów

Gmina Gdów otrzyma blisko 80 tysięcy złotych na zakup 30 komputerów, z których będą mogli korzystać zarówno uczniowie, jak i nauczyciele w związku z prowadzonym zdalnym nauczaniem.

O tym, kto otrzyma komputer zdecyduje dyrektor danej szkoły.

Dofinansowanie na zakup komputerów pochodzi z konkursu grantowego „Zdalna Szkoła” - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Inf. UG Gdów

Wieliczka - najnowsze informacje