wtorek, 29 marca 2022 09:00

Zdrowie publiczne, czyli kierunek przyszłości

Autor Artykuł sponsorowany
Zdrowie publiczne, czyli kierunek przyszłości

Ostatnie lata  z punktu widzenia sytuacji zdrowotnej i społecznej nie były dla ludzkości łatwym czasem. Pandemia wymusiła wiele zmian w systemie ochrony zdrowia, a zdrowie publiczne stało się popularnym tematem w kształtowaniu polityki zdrowotnej. Pod pojęciem “zdrowe publiczne” kryje się zarówno wiedza, jak i działanie w celu zapobiegania chorobom, przedłużania życia ludzkiego, a także poprawy jego jakości. W przeciwieństwie do medycyny zdrowie publiczne nie koncentruje się na leczeniu, ale bardziej na zapobieganiu chorobom z punktu widzenia społecznego i środowiskowego.

Czym jest zdrowie publiczne?

Chociaż termin ten jest dość często stosowany, to wbrew pozorom, nie odnosi się on wyłącznie do kadry zarządzającej placówkami medycznymi. Oczywiście wiedza z zakresu zdrowia publicznego może w znacznym stopniu ułatwić zarządzanie tego typu placówkami. Zdrowie publiczne to kierunek interdyscyplinarny, łączący dziedziny, które mogłyby się wydawać ze sobą niespokrewnione. Zestawienie wiedzy medycznej, nauk społecznych i kompetencji menedżerskich jest niezbędne w efektywnym zarządzaniu zdrowiem ludności.

Zdrowie publiczne kierunkiem przyszłości

Zdrowie publiczne jest kluczowym elementem współczesnej organizacji ochrony zdrowia, szczególnie w sytuacji kryzysowej. To przyszłościowy kierunek przede wszystkim ze względu na rosnącą wśród ludzi świadomość zdrowego trybu życia i odżywiania. W sytuacji zagrożenia cywilizacyjnego (takim jest chociażby pandemia koronawirusa) specjaliści w tej dziedzinie będą poszukiwani. Ich zadaniem będzie uświadomienie społeczeństwu niebezpieczeństw, jakie nas otaczają oraz pokazanie sposobów, które pomogą nam się przed nimi uchronić. Warto pamiętać również o tym, że, pomimo rozwoju cywilizacyjnego, profilaktyka zdrowotna w niektórych miejscach na świecie wciąż jest na niskim poziomie, podobnie jak wiedza na temat chorób zakaźnych.

Zdrowie publiczne - dla kogo ten kierunek studiów będzie idealny?

Z myślą o osobach, zainteresowanych zdrowiem publicznym, uczelnie poszerzają swoją ofertę o ten kierunek studiów. Edukacja w tym zakresie przeznaczona jest dla studentów biegłych w zakresie nauk biologicznych, propagujących zdrowy styl życia oraz planujących zatrudnienie w sektorze medycznym. Absolwent takich studiów może znaleźć pracę zarówno w prywatnych placówkach medycznych, jak i w instytucjach państwowych, związanych z ochroną zdrowia.

Zdrowie publiczne w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie

Uczelnia https://wseiz.pl/ oferuje swoim studentom niestacjonarne studia licencjackie I stopnia na kierunku zdrowie publiczne. Zdobyta w toku kształcenia wiedza pozwala absolwentowi na usprawnianie usług medycznych oraz systemu ochrony zdrowia. Ukończenie tych studiów otwiera przed absolwentem szerokie możliwości zatrudnienia, w tym w administracji publicznej, ochronie zdrowia, branży farmakologicznej, ośrodkach SPA czy też w organizacjach pozarządowych. Kierunek Zdrowie publiczne łączy w sobie wiedzę z dziedziny medycyny wraz z umiejętnościami menedżerskimi.

Zdrowie i Uroda

Zdrowie i Uroda - najnowsze informacje