niedziela, 10 grudnia 2023 06:00

Złote Jabłko Sądeckie dla Zygmunta Berdychowskiego

Autor Patryk Trzaska
Złote Jabłko Sądeckie dla Zygmunta Berdychowskiego

Zygmunt Berdychowski – pomysłodawca i założyciel Fundacji Sądeckiej podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego otrzymał od starosty Marka Kwiatkowskiego Złote Jabłko Sądeckie za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju kultury, dbania o dziedzictwo i tradycje regionalne.

– Wprawdzie na co dzień żyje Pan w Warszawie, ale energia włożona w organizowanie wielu przedsięwzięć w naszym regionie świadczy o tym, że Sądecczyzna wciąż jest mocno zakorzeniona w pańskim sercu – mówił starosta Marek Kwiatkowski, zaznaczając wkład Berdychowskiego w region nowosądecki.

Sam nagrodzony, Zygmunt Berdychowski zwrócił uwagę, że w ostatnich latach Powiat niezwykle dynamicznie się rozwija. – To wasza zasługa – podkreślił Zygmunt Berdychowski zwracając się do starosty i radnych. - Widać tutaj ogrom pracy włożonej w budowę dróg, chodników, doświetlonych bezpiecznych przejść dla pieszych. Widać strumień pieniędzy, które udało się pozyskać na modernizację szkół i budowę imponujących obiektów sportowych. To wszystko dowód wielkiego szacunku i miłości do Sądecczyzny.

Fot. Paweł Szeliga

inf. Powiat Nowosądecki

Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje

Rozrywka