środa, 5 stycznia 2022 16:21

Znacie nowe stawki mandatów? Są naprawdę wysokie! [TARYFIKATOR]

Autor Tomasz Stępień
Znacie nowe stawki mandatów? Są naprawdę wysokie! [TARYFIKATOR]

Od 1 stycznia 2022 roku weszły w życie wyższe stawki mandatów karnych za niektóre wykroczenia w ruchu drogowym. Mandat można dostać już za przekroczenie prędkości o 10 km/h, ale funkcjonariusze drogówki za wykroczenia nieobjęte taryfikatorem mogą nałożyć grzywnę nawet do 5000 zł, a w przypadku zbiegu wykroczeń – do 6000 zł.

– Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o korzystanie z drogi w sposób zgodny z przepisami – piszą policjanci. I rzeczywiście, łamanie przepisów może teraz słono kosztować. Jak tłumaczą policjanci, wzrosły przede wszystkim  te mandaty, które dotyczą wykroczeń mających istotny wpływ na powstawanie wypadków drogowych. Oto niektóre z nich:

  • Przekroczenie dozwolonej prędkości do 10 km/h – mandat karny w wysokości 50 zł.
  • Przekroczenie dozwolonej prędkości o 11-15 km/h - mandat 100 zł.
  • Przekroczenie dozwolonej prędkości o 16-20 km/h - 200 zł.
  • Przekroczenie dozwolonej prędkości o 21-25 km/h - 300 zł.
  • Przekroczenie dozwolonej prędkości o 26-30 km/h - 400 zł.
  • Przekroczenie dozwolonej prędkości o 31-40 km/h - 800 zł.
  • Przekroczenie dozwolonej prędkości o 41-50 km/h - 1000 zł.
  • Przekroczenie dozwolonej prędkości o 51-60 km/h - 1500 zł.
  • Przekroczenie dozwolonej prędkości o 61-70 km/h - 2000 zł.
  • Przekroczenie dozwolonej prędkości o 71 km/h i więcej - mandat karny w wysokości 2500 zł.

Wykroczenia związane z nieustąpieniem pierwszeństwa pieszemu w sytuacjach kiedy pieszy ma pierwszeństwo przed kierującym skutkują mandatem karnym w wysokości 1500 zł.

Taka sama kwota mandatu jest przewidziana za wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, na którym ruch jest niekierowany lub bezpośrednio przed nim, oraz za omijanie pojazdu jadącego w tym samym kierunku, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.

W związku z tragicznymi wypadkami na przejazdach kolejowych, zwiększyły się kwoty mandatów za wykroczenia popełniane na tych przejazdach. Wjazd na przejazd kolejowy w sytuacji gdy jest to zabronione (opuszczone zapory, nadawany przez sygnalizator sygnał czerwony, brak możliwości kontynuowania jazdy za przejazdem) jest karany mandatem w wysokości 2000 zł.

Za naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania (wyrażonego znakiem lub ogólnymi przepisami, z wyjątkiem wyprzedzania na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi) nakładany jest mandat karny w wysokości 1000 zł.

Kwota mandatu wzrosła również za korzystanie z telefonu w czasie jazdy i wynosi obecnie 500 zł.

Nowym wykroczeniem w taryfikatorze jest „jazda pod prąd” na autostradzie lub drodze ekspresowej za którą grozi kara mandatu w wysokości 2000 zł.

Niezachowanie minimalnego wymaganego odstępu od poprzedzającego pojazdu na tych drogach skutkuje karą mandatu w przedziale kwotowym 300 – 500 zł.

Również nowymi zapisami umieszczonymi w taryfikatorze są te dotyczące wykroczeń popełnianych przez osoby poruszające się hulajnogami elektrycznymi, urządzeniami transportu osobistego, oraz urządzeniami wspomagającymi ruch. Rozpiętość kar w drodze mandatu karnego, w zależności od rodzaju wykroczenia wynosi od 50 do 300 zł.

Kierujący pojazdami innymi niż mechaniczne (np. rower) w stanie po użyciu alkoholu muszą teraz liczyć się z mandatem w kwocie 1000 zł. Kierowania takim pojazdem w stanie nietrzeźwości karane jest mandatem wynoszącym 2500 zł.

Zwiększone wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego dotyczą także pieszych. Za wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie grozi mandat karny w wysokości 2.000 zł. Wejście na przejście dla pieszych, jeżeli sygnalizator S-5 (dla pieszych) nadaje sygnał czerwony karane jest mandatem w wysokości 200 zł.

Korzystanie z urządzeń elektronicznych (np. telefon) podczas przechodzenia przez jednię lub torowisko, w sposób który prowadzi do ograniczenia możliwości sytuacji drogowej usankcjonowane jest mandatem karnym w wysokości 300 zł.

Maksymalna wysokość mandatu przy zbiegu wykroczeń wzrosła z 1 000 do 6 000 zł.

W przypadku wykroczeń nieobjętych postępowaniem mandatowym, lub w przypadku nieprzyjęcia mandatu karnego o wysokości grzywny decyduje Sąd. Według nowych przepisów za niektóre wykroczenia może on orzec grzywnę do 30.000 zł.

Postępowanie z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego w zakresie stosowania punktów karnych, pozostaje bez zmian.

Małopolska - najnowsze informacje