wtorek, 19 marca 2024 11:59

„Zrównoważony Rozwój – Przyszłość w ilość i jakość wody”

Autor Artykuł sponsorowany
„Zrównoważony Rozwój – Przyszłość w ilość i jakość wody”

Wspólnoty lokalne są częścią całego świata. Również w obszarze, który wynika z odpowiedzialności za naszą przyszłość. 1 marca,  podczas Międzynarodowej Konferencji „ Zrównoważony Rozwój – Przyszłość w ilość i jakość wody”, która odbyła się w Wielickiej Mediatece szczególnie zwrócono uwagę na tematy: woda jako kluczowy zasób naturalny ludzkości, zdrowa woda/zdrowy organizm, przyszłość a ilość i jakość wody oraz kluczowa rola wody w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju.

Przybyłych gości na wydarzeniu przywitał Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł, a zagadnienia dotyczące wody w swoich wystąpieniach przybliżyli: prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki Prorektor ds. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr hab. inż. Leszek Książek prof. URK Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji, Marius Galbenusa Prezes Instytut Zrównoważonego Rozwoju, przedstawiciele samorządu z niemieckiego miasta Bergkamen Stadt Bergkamen: Jens Toschläger Zastępca Burmistrza ds. Budownictwa,  Thomas Hartl, Kai Lübke, Thomas Lackmann oraz Bartłomiej Wojdyło Sustainability Director Europe CANPACK.

Woda jest nie tylko kluczowym zasobem naturalnym ludzkości, ale ma fundamentalne znaczenie dla przyszłości naszej planety. W obliczu jej wyjątkowej roli szczególne znaczenie zyskuje fakt, iż zasoby wody są ograniczone. Woda jest odnawialna tylko wtedy, gdy podlega mądremu zarządzaniu. Właśnie dlatego zrównoważony rozwój ma kluczowe znaczenie dla dobrobytu ludzi i lokalnych społeczności w przyszłości. Woda jest  podstawą naszego funkcjonowania i ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego, zdrowych ekosystemów i przetrwania ludzkiego gatunku. Ma też kluczowe znaczenie dla zmniejszenia zachorowań w skali globalnej i poprawy stanu zdrowia, dobrobytu i produktywności całych populacji. Jest kluczowa dla produkcji i wielu usług. Jest również zasadniczym elementem adaptacji do zmian klimatu, służąc jako kluczowe ogniwo między systemem klimatycznym, społecznościami i środowiskiem.

– Samorząd nie może bać się trudności. Zarządzanie miastem czy obszarem gminy, to często stawianie kroków w obszarach krytycznych, punktach pełnych zagrożeń. Dzisiejsze spotkanie pokazuje, że samorząd podejmuje się rozwiązywania najtrudniejszych problemów w obszarach, które nas, mieszkańców dotyczą. Gdy pojawia się problem w realizacji usług społecznych, nie zatrzymujemy się, tylko krok po kroku, czasami z ogromnym wysiłkiem, szukamy rozwiązań. Takim trudnym tematem staje się współcześnie gospodarowanie ilością i jakością wody.
Gdy w Wieliczce byliśmy świadkami trudności z  dostarczaniem odpowiedniej ilości wody do gospodarstw, jeszcze mocniej  zaczęliśmy szukać rozwiązań. Wiem, że trudno w to uwierzyć, ale potrzebowaliśmy blisko 10 lat, aby zaprojektować, zdobyć odpowiednie fundusze i rozpocząć proces wzmocnienia tego kierunku gospodarki samorządowej w różnych częściach naszej gminy.
Niewystarczająca ilość wody: zbyt mała ilość opadów deszczu, zanieczyszczenia ściekami rzeki, z której dostarczana jest woda do domów, twardość wody ze studni głębinowej, kwestie infrastrukturalne. Ale też świadomość w oszczędzaniu wody jest dużym wyzwaniem. Były też wzmocnienia przez minione lata - wzmocniliśmy system odbioru zanieczyszczeń, blisko 250 km instalacji kanalizacyjnej, dziesiątki kilometrów nowej instalacji wodnej. Budowa nowych stacji, zbiorników i studni. Tak jak wspomniałem, krok po kroku, aby zmniejszyć zagrożenia.
Gdybyśmy nie byli świadomi faktu jak bardzo potrzebne jest wzmocnienie tego obszaru, nie byłoby dzisiejszej konferencji. Samorząd 6.0 to przyszłość, planowanie, a przede wszystkim zrównoważony rozwój. Samorząd to współpraca, w obszarze Uniwersytetów, nauki, gospodarki, przedsiębiorców i mieszkańców - podkreślił Artur Kozioł Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka.

inf. i fot. UMiG Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje

Rozrywka