wtorek, 21 listopada 2023 12:03

ZS w Starym Sączu: mamy nowoczesną ekopracownię

Autor Patryk Trzaska
ZS w Starym Sączu: mamy nowoczesną ekopracownię

W Zespole Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu odbyła się konferencja  „Energia odnawialna w teorii i praktyce. Ekopracownia miejscem edukacji o OZE”.

Uczniowie i goście wysłuchali referatu: Odnawialne źródła energii, który wygłosiła Katarzyna Sroka - nauczyciela Zespołu Szkół  im. ks. prof.  Józefa Tischnera w Starym Sączu oraz OZE jako ważny element lokalnej  polityki klimatycznej przedstawiony przez Joannę Jasnos - doradcę ds. Klimatu i Środowiska w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu.

Odbyła się też prezentacja ekopracowni OZE wyposażonej w ramach projektu „Utworzenie ekopracowni OZE dla powiatu nowosądeckiego w Zespole Szkół  im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.

– Władze Powiatu Nowosądeckiego inwestują w szkoły, aby stworzyć uczniom  jak najlepsze warunki nauki – mówił Edward Ciągło, członek Zarządu  Powiatu Nowosądeckiego. – Jest potrzeba kształcenia w zawodzie technik  urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, gdyż branża ta mocno się  rozwija i będą potrzebni wykwalifikowani pracownicy.

Dyrektor szkoły Grzegorz Skalski mówił o ekopracowni jako miejscu, które pozwoli na organizację ciekawych zajęć edukacyjnych, konkursów oraz  lekcji pokazowych z zakresu OZE dla uczniów szkoły, jak również dla  uczniów szkół podstawowych. Podkreślił, jak ważne jest kształtowanie  postaw proekologicznych uczniów i popularyzowanie wiedzy na temat  odnawialnych źródeł energii.

inf./fot. Biuro Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych

Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje

Rozrywka