niedziela, 15 października 2023 08:48

20-lecie Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury

Autor Jadwiga Duda
20-lecie Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury

30 września w Wieliczce w Urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka, w sali „Magistrat” odbyło się  spotkanie towarzystw regionalnych z Małopolski zrzeszonych w Małopolskim Związku Regionalnych Towarzystw Kultury (MZRTK), który w tym roku obchodzi Jubileusz 20-lecia. Patronat nad Jubileuszem objął  Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł.

Spotkanie rozpoczęło się o godz.11.00 projekcją filmu o Wieliczce. Gośćmi szczególnymi jubileuszu byli: ks. Piotr Maroszek - kapelan ruchu regionalnego, prof. Grzegorz Nieć - redaktor naczelny rocznika „Małopolska  - regiony - regionalizmy-  małe ojczyny”, prof. Leszek Zinkow,  Iwona Górny - redaktor wydawniczy „Małopolski”, Joanna Grzeszczuk z redakcji rocznika Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie i Joanna Boduch - koordynator Starostwa w Wieliczce ds. organizacji pozarządowych, członek KPW.

W spotkaniu uczestniczyły delegacje 13 towarzystw i stowarzyszeń zrzeszonych w MZRTK. Na spotkaniu genezę Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury przybliżył Stanisław Klich - wiceprezes MZRT. Eugeniusz Skoczeń przedstawił działania Radye Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP w Warszawie, w skład której z MZRTK weszli Barbara Miszczyk i Piotr Duda. Ks. Piotr Maroszek przybliżył osobę śp. księdza Władysława Pilarczyka (1931-2015), organizatora MZRTK i jego prezesa w latach 2003-2010. Barbara Miszczyk  odczytała list przysłany z okazji Jubileuszu 20-lecia MZRTK od Bożeny Konikowskiej, przewodniczącej Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP. Joanna Grzeszczuk odczytała list gratulacyjny od Jerzego Woźniakiewicza, dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, a także złożyła Jadwidze Dudzie  podziękowanie za  organizację Jubileuszu MZRTK w Wieliczce. Prezes KPW zaprosiła zebranych na  44 spotkanie „Wieliczka-Wieliczanie” Bis!, które odbędzie się 25 października  o godz. 16.00  w  sali „Magistrat” i nosi tytuł „Włodzimierz Tetmajer (1861-1923) artysta-malarz, społecznik z Bronowic. Wydarzenie wchodzi w cykl spotkań „Wieliczka-Wieliczanie” Bis!, które Stowarzyszenie Klub Przyjaciół Wieliczki organizuje w czwartą środę miesiąca.

Spotkanie, w którym wzięło udział 50 uczestników zakończyło się zwiedzaniem Zamku Żupnego zarządzanego przez Muzeum Żup Krakowskich. Bezpłatne bilety dla członków spotkania przekazał Jan Godłowski, dyrektor Muzeum. Przekazał je  Michał Roehlich, prezesa Kopalni Soli Wieliczka-Turystyka, który obdarował każdego woreczkiem soli i pamiątkowymi upominkami z Wieliczki. Cześć gości, która przyjechała na jubileusz do Wieliczki zwiedziła też Wielicką Mediatekę, po której oprowadził ich dyrektor Piotr Sionko

Organizatorkami uroczystości były: Barbara Miszczyk, przewodnicząca Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury i Towarzystwa Przyjaciół Bronowic,  Jadwiga Duda, prezes Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” (KPW) i sekretarz Zarządu MZRTK.

Małopolska - najnowsze informacje

Rozrywka