niedziela, 19 maja 2019 10:31

3,5 miliona złotych na dokończenie budowy Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach

Autor Manuel Langer
3,5 miliona złotych na dokończenie budowy Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach

Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik przekazał Gminie Dobczyce na ręce Burmistrza Tomasza Susia promesę w wysokości 3,5 miliona złotych na dokończenie budowy Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach. Są to środki finansowe przekazane przez premiera Mateusza Morawieckiego, po aplikacji złożonej przez Gminę Dobczyce o wsparcie finansowe tego zadania ze środków rządowych.

Burmistrz Tomasz Suś podkreślił gotowość kontynuacji inwestycji, nie ukrywał jednak, że dla Gminy Dobczyce będzie to trudne wyzwanie.
- Do tej pory inwestycja kosztowała 5 milionów złotych, a szacowany koszt kolejnego etapu zmierzającego do wykończenia budynku to wartość kilkunastu milionów złotych, nie wliczając wyposażenia i budowy sali gimnastycznej - powiedział burmistrz.
- Mogę wstępnie i szacunkowo ocenić, że szkoła z salą gimnastyczną to koszt sporo powyżej 20 mln zł. Tuż po objęciu funkcji Burmistrza podjąłem starania o pozyskanie środków zewnętrznych. To było niezwykle ważne, gdyż do tej pory pozyskano kwotę 1,5 mln złotych. Trochę zdziwiony byłem w momencie objęcia funkcji Burmistrza, że w budżecie na kontynuację budowy szkoły w Dziekanowicach zastałem tylko 100 tys. zł. Skoro rozpoczęto budowę, skoro była wola to dlaczego nie zabezpieczono środków choćby w wysokości wartości sprzedaży szkoły przy ul. Górskiej?

Chcę to powiedzieć dla świadomości zainteresowanych mieszkańców. Pragnę dodać, że jeśli chodzi o projekt budynku to nie miałem na niego wpływu, gdyż zastałem z obecną Radą Miejską stan surowy, zamknięty. Mimo wszystko mam szereg pytań, czy to właściwy wybór projektu, jeśli chodzi o wartość kosztorysową zadania. Analizując koszty budowy nasuwa się pytanie, co z innymi inwestycjami w naszej gminie. W zastałej sytuacji musimy realizować kolejny etap, gdyż boję się zniszczeń i wzrastających kosztów. Widzę także w jakich warunkach uczą się uczniowie. Chciałbym aby w przyszłym roku te warunki zdecydowanie się poprawiły, zarówno dla dzieci jak i nauczycieli. Ostatni przetarg został unieważniony ze względu na wysokie koszty realizacji budowy" – dodaje burmistrz Tomasz Suś. – "Liczę, że następny przetarg będzie opiewał na niższą kwotę. Warto podkreślić akceptację Rady Miejskiej w zakresie zabezpieczenia środków w budżecie już w tym roku.

Obecna szkoła, do której uczęszczają dzieci z Dziekanowic, Rudnika i Sierakowa nie spełnia standardów, a warunki nauczania są trudne – mówił podczas przekazania promesy dyrektor placówki Pan Bogdan Czarnik

- 3,5 mln dofinansowania to wymierne wsparcie. Front robót rozpoczęty. Już wiele zostało zrobione, choć zakres inwestycji jest ogromny. Przekazana przez premiera Mateusza Morawieckiego promesa to swoiste koło ratunkowe służące poprawie warunków nauczania – mówił wojewoda Piotr Ćwik. - Bardzo się cieszę, że udało się Panu Burmistrzowi skutecznie aplikować o wsparcie finansowe tego zadania ze środków rządowych" – dodał Wojewoda Małopolski. - Dzięki przekazanym środkom powstanie szkoła na miarę XXI wieku. Przykładamy ogromną wagę do zadań ważnych dla społeczności lokalnych, a szkoła w Dziekanowicach niewątpliwie do takich należy. Życzę, aby uczniowie mogli tu uczyć się jak najszybciej! – podsumował wojewoda.

- Bardzo dziękuję Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, Panu Wojewodzie Piotrowi Ćwikowi oraz wszystkim, którzy wspierali mnie w drodze do pozyskania promesy. Dziękuję także za działania w zakresie pracy nad projektem wszystkim zaangażowanym pracownikom urzędu w przygotowanie wniosku - powiedział burmistrz Tomasz Suś.

W ważnej dla społeczności lokalnej chwili uczestniczyli przedstawiciele Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, samorządu Gminy i Miasta Dobczyce, Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Dziekanowicach oraz Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach.

Info/foto: UG Dobczyce

Myślenice - najnowsze informacje