piątek, 6 sierpnia 2021 07:47

Pilne! Alarm przeciwpowodziowy w Gminie Myślenice

Autor Norbert Kwiatkowski
Pilne! Alarm przeciwpowodziowy w Gminie Myślenice

Zarządzeniem burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Jarosława Szlachetki we czwartek od 19:00 wprowadzono alarm przeciwpowodziowy. W związku z ulewnymi deszczami i drugim stopniem ostrzeżenia meteorologicznego wydanego przez Rzadowe Centrum Bezpieczeństwa o 20:30 odbyło się spotkanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Ulewne opady deszczu są prognozowane do godziny 9:00 w piątek 6 sierpnia. Mieszkańców prosimy o ostrożność oraz możliwe zabezpieczenie swojego dobytku.

Worki przeciwpowodziowe z piaskiem dla mieszkańców Gminy Myślenice
Mieszkańcy, których posesje są zagrożone powodzią lub zalaniem wskutek ulewnych deszczy mogą odebrać worki z piaskiem ze składu budowlanego CAT-BUD przy ulicy Słowackiego 118 w Myślenicach.

Worki przeciwpowodziowe z piaskiem można odebrać również na składzie budowlanym w Porębie.

Numery kontaktowe do Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego:

  • 12 372-09-30,
  • 12 372-09-31,
  • 12 639-23-75

Numer alarmowy Państwowa Straż Pożarna w Myślenicach: 12 373 41 00 lub 112

Numer do Centrum Usług Społecznych w Myślenicach: 519541549

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE
z dnia 5 sierpnia 2021 roku

w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie Gminy Myślenice

Na podstawie art. 31 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2021, poz. 1372) zarządzam, co następuje: W związku z utrzymującymi się opadami deszczu oraz wysokimi stanami wód wprowadza się alarm przeciwpowodziowy z dniem 5 sierpnia 2021 roku od godz. 19.00 na terenie Gminy Myślenice, aż do odwołania.

Myślenice - najnowsze informacje