wtorek, 31 marca 2020 09:29

Apel Burmistrza gminy i miasta Proszowice do mieszkańców

Autor Manuel Langer
Apel Burmistrza gminy i miasta Proszowice do mieszkańców

Apel Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice do Mieszkańców:

Szanowni Mieszkańcy!

Z  powodu rozwoju epidemii zakażeń i zachorowań związanych z wirusem  SARS-CoV-2 (koronawirus), proszę o bezwzględne stosowanie się do decyzji  Rządu RP i rozporządzeń Ministra Zdrowia - wykonywanie poleceń policji,  straży miejskiej, służb sanitarnych, ratowników, strażaków i innych  służb.

Proszę przestrzegać nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się.

Do 11 kwietnia włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi, zawodowymi. Obostrzenie nie dotyczy, więc:

  • Dojazdu  do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy  gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również  prawo udać się po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową  działalnością.
  • Wolontariatu. Jeśli działasz na rzecz walki  z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie  lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać  w ramach tej działalności.
  • Załatwiania spraw niezbędnych do  życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne  zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi,  wyprowadzić psa.

Ważne! Przemieszczać się będzie można jedynie w grupie do dwóch osób. Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.

Obowiązuje całkowity zakaz zgromadzeń – chyba że z najbliższymi.

Nowe  przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń, spotkań, imprez czy  zebrań. Będziesz mógł się jednak spotykać się z najbliższymi.

Zasady bezpieczeństwa w trakcie uroczystości religijnych

Ograniczenia  w przemieszczaniu nie dotyczą osób, które chcą uczestniczyć  w wydarzeniach o charakterze religijnym. W mszy lub innym obrzędzie  religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób –  wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.

Zakłady pracy

Ograniczenia,  co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować  w nich szczególnie ostre zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego  w zakresie zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji.

W  mocy pozostają wszystkie dotychczasowe zakazy, czyli ograniczenie  w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej  i rozrywkowej.

Wciąż także działa obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna dla powracających zza granicy.

Podstawy prawne:

Rozporządzenie  Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu  epidemii

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej stanu epidemii

Zagrożenie zakażeniem naprawdę jest realne!

Proszę  Was o zrozumienie decyzji o podjęciu radykalnych środków mających na  celu ograniczenie rozwoju epidemii! Wprowadzone rozwiązania, mają  opóźnić postępy choroby na wcześniejszym etapie w porównaniu z innymi  krajami. Zachowajcie środki ostrożności, bezpieczeństwa i higieny.  Wierzę, że dzięki naszej solidarnej postawie powstrzymamy epidemię  koronawirusa.

Pozostańcie w domach!!!

Grzegorz Cichy

Burmistrz

Gminy i Miasta Proszowice

Info/foto: UMIGP/fb RP UMIGP

Proszowice - najnowsze informacje