poniedziałek, 24 lipca 2023 09:21

Bochnia. Afera z parkowaniem przy Regis. Urzędnicy przerzucają się dokumentami

Autor Marzena Gitler
Bochnia. Afera z parkowaniem przy Regis. Urzędnicy przerzucają się dokumentami

W centrum Bochni zamiast przybywać, ubyło miejsc postojowych. Wszystko za sprawą nowej organizacji ruchu przy ul. Regis, gdzie zamiast parkowania ukośnego, wprowadzono parkowanie równoległe do jezdni. W ten sposób ilość miejsc zmalała prawie o połowę. Czy tak już zostanie?

Niekorzystna dla mieszkańców zmianę wprowadzono kilka tygodni temu. Od razu posypały się komentarze, że ten, co to wprowadził pewnie ma swoje miejsce parkingowe pod urzędem, a kierowcy suchej nitki nie zostawili na burmistrzu. Miejsc parkingowych w centrum jest za mało. Miasto próbowało wymusić rotację wprowadzając w październiku 2018 roku Strefę Płatnego Parkowania, którą stopniowo rozszerzano. Do tego doszły też podwyżki. Opłaty są pobierane na ulicach: Kącik, Górskiej, Różanej, Białej, Jana Matejki, Bernardyńskiej, Gołębiej, Orackiej, Kowalskiej, Brackiej i Placu Gen. Okulickiego, Trudnej, Gazaris, prof. St. Fischera, a także na Placu Bolesława Wstydliwego. W ubiegłym roku zadecydowano, aby objąć Strefą ulice: Sutoris, Solną, Rzeźnicką, Niecałą (od ul. Kowalskiej do ul. Solna Góra), Solna Góra (odcinek jednokierunkowy od ul. Konstytucji 3 Maja do ul. Niecałej), a także Krakowską (od ul. Świętokrzyskiej do Zespołu Szkół nr 3). Na Górskiej zniesiono opłaty, ale za to wprowadzono zakaz zatrzymywania się i postoju. Nowe stawki, obowiązujące od 1 maja tego roku, to podwyżka o 100 proc. za pierwsze pół godziny (z 0.50 zł na 1 zł) i od 3 zł (pierwsza i od czwartej) do 4.30 (trzecia godzina) za kolejne. Bez zmian pozostał abonament dla mieszkańca (miesięczny 10 zł, półroczny 50 zł, roczny 100 zł), wzrósł za to dwutygodniowy (z 75 na 100 zł) i miesięczny (ze 150 zł na 200) dla kierowców spoza miasta. Mimo to, trudno zaparkować w centrum, a czasem jednak trzeba. Tymczasem na ul. Regis, obok bocheńskich plant, wprowadzono parkowanie równoległe do jezdni, tym samym liczba miejsc zmalała prawie o połowę. O powód tej małej rewolucji pytał na sesji, 29 czerwca radny Kazimierz Ścisło, który zarzucił burmistrzowi, że w mieście liczba miejsc parkingowych zamiast rosnąć, maleje. Jako przykład podał właśnie ulicę ul. Regis. Problem w tym, że ta ulica to również droga wojewódzka 965 i porządek ruchu na niej zależy od Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Burmistrz Stefan Kolawiński tłumaczył, że zmianę sposobu parkowania zaproponował właśnie ZDW i zapowiedział, że będzie w tej sprawie interweniował, bo jak podsumował „tym momencie więcej szkód powstaje niż pożytku z tego co zostało zorganizowane przez ZDW”. Jednak właśnie na czerwcowej sesji radni miejscy zadecydowali w przejęcia przez Gminę Miasta Bochnia zadania publicznego Województwa Małopolskiego w zakresie utrzymania drogi wojewódzkiej nr 965 oraz drogi wojewódzkiej nr 965a w granicach administracyjnych Miasta Bochnia.

Do zarzutów, jakie padły na sesji odniosła się rzeczniczka ZDW w Krakowie, Agnieszka Ćwiertniewicz, która w rozmowie z mediami stwierdziła, że taki projekt (zakładający parkowanie równoległa na ul. Regis) złożył w 2022 roku w Zarządzie Dróg Wojewódzkich Urząd Miasta Bochnia, a opracowała go na właśnie na zlecenie bocheńskiego magistratu firma PRO-DM.

Zdaniem Ćwiertniewicz parkowanie równoległe związane jest z wymogami bezpieczeństwa, bo gdy samochody zaparkowane są ukośnie, kierowcy mają ograniczone pole widzenia przy włączaniu się do ruchu na tej dość wąskiej ulicy. Również problemem było to, że zaparkowane ukośnie dłuższe auta wystawały, blokując przejazd. Przy parkowaniu równoległym nie ma takiego problemu.

Warto zauważyć, że taki sposób parkowania jest na przykład na ulicy Jana Matejki w Bochni i nikt nie widzi w tym problemu.

Bocheńscy urzędnicy polemizują ze stanowiskiem ZDW i informują, że zmiana została wprowadzona właśnie na wniosek ZDW w Krakowie, który do urzędu wpłynął 5 lipca ubiegłego roku. Zapowiedzieli też, że skierują wniosek do ZDW o zmianę organizacji ruchu i powrót do parkowania ukośnego. Informacje przekazano w przesłanym do mediów stanowisku.

Stanowisko Urzędu Miasta Bochnia ws. parkowania przy ulicy Regis

„W związku ze zmianą sposobu parkowania na ulicy Regis wyjaśniamy, że tutejszy Urząd nie występował z inicjatywą zmiany organizacji ruchu przy ul. Regis w Bochni, tylko zmiana ta odbyła się na wniosek ZDW w Krakowie z dnia 05.07.2022 r.

Sprawa sposobu parkowania na ul. Regis jest prowadzona pomiędzy ZDW w Krakowie, a Urzędem Miasta Bochnia od roku 2018, tj. od początku powstania Strefy Płatnego Parkowania w Bochni, gdzie ZDW miało pierwotnie przystąpić do prowadzenia strefy wraz z miastem. W roku 2018 projekt organizacji ruchu dla ul. Regis zakładał już parkowanie równoległe, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W związku z tym, że nie doszło do porozumienia pomiędzy ZDW, a miastem parkowanie pozostało w obecnym stanie tj. parkowanie skośne.

W maju roku 2022 ZDW zwróciło się do tutejszego Urzędu o podjęcie decyzji w sprawie płatnego parkowania przy ul. Regis. Z uwagi na brak akceptacji warunków zaproponowanych przez ZDW nie doszło kolejny raz do porozumienia w tej kwestii. W związku z tym w lipcu 2022 roku wpłynęło do tutejszego Urzędu pismo ZDW w Krakowie o zmianę organizacji ruchu tj. wyłączenie ulicy Regis ze strefy płatnego parkowania. W związku z tym (tj. na wniosek ZDW z dnia 05.07.2022 r.) został zlecony projekt na regulację znaków pionowych w ciągu drogi wojewódzkiej ze szczególnym uwzględnieniem zmiany granic Strefy Płatnego Parkowania.

W zaistniałej sytuacji, po przeanalizowaniu szerokości pasów ruchu Urząd Miasta Bochnia podjął działania nad zmianą organizacji na ul. Regis polegającą na zawężeniu jednego pasa ruchu oraz przesunięciu linii wyznaczającej oś drogi w celu dostosowania pasów ruchu do szerokości wymaganej jezdni manewrowej dla parkowania skośnego.

W najbliższych dniach wniosek o zmianę organizacji ruchu dopuszczającej parkowanie skośne zostanie skierowany do ZDW jako zarządcy drogi. Mamy nadzieję, że zarządca drogi tj. ZDW mając na uwadze żywotny interes mieszkańców Bochni, przychyli się do wniosku Burmistrza Miasta Bochnia”.

fot. Wikimedia Commons

Bochnia

Bochnia - najnowsze informacje

Rozrywka