wtorek, 11 czerwca 2019 14:49

Borowa: Niezwykłe scenariusze stworzyli w szczytnym celu

Autor Marzena Gitler
Borowa: Niezwykłe scenariusze stworzyli w szczytnym celu

5 czerwca w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Borowej odbył się Gminny Przegląd Teatrów Profilaktycznych połączony z Konkursem na Małą Formę Teatralną o charakterze profilaktycznym.

Głównym celem Przeglądu była promocja zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji poprzez upowszechnianie wzorców i postaw prozdrowotnych oraz aktywizacja młodego pokolenia do pracy twórczej inspirowanej szeroko rozumianą profilaktyką. Uroczystego otwarcia imprezy dokonał Przewodniczący GKRPA w Borowej – Mieczysław Wiącek.

Popisy aktorskie uczniów oceniane były przez jury w składzie: Urszula Chmura – rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Mielcu, Katarzyna Krawczuk - Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Epidemiologicznej w Mielcu, Wioletta Lubelczyk – Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Epidemiologicznej w Mielcu, Mieczysław Wiącek – Przewodniczący GKRPA w Borowej, Ewa Lubera – członek GKRPA, Grzegorz Czapiga – Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Borowej, Renata Rambaiev – Kierownik GOPS w Borowej, Beata Kardyś – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu oraz Anna Kopacz – członek GKRPA.

Komisja Konkursowa w młodszej grupie wiekowej kl. IV-VI w kategorii Konkurs na Małą Formę Teatralną przyznała nagrodę dla Grupy teatralnej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Górkach – ucz. kl. V. za przedstawienie „Piknikowa kłótnia” oraz wyróżnienie dla Grupy teatralnej Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Borowej ucz. kl. Vb Wesoła Rodzinka za przedstawienie „Rzepka”.

Nagrodę w kategorii: Najlepsza Aktorka/Najlepszy Aktor otrzymali: Jakub Pezda – uczeń Niepublicznego Zespołu Szkół w Górkach, kl. V i Bartosz Pstrąg – uczeń Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Borowej, kl. Vb.

W starszej grupie wiekowej kl. VIII i gimnazjum w kategorii Konkurs na Małą Formę Teatralną nagrodzono Grupę teatralną Niepublicznego Zespołu Szkoły Podstawowej w Górkach – uczniowie kl. VIII, ucz. kl. III gimnazjum za przedstawienie „Alkoholowa sprawa”, a wyróżnienie przyznano Grupie teatralnej „Motywacja” Zespołu Szkół Społecznych im. T. Kościuszki w Glinach Małych – ucz. kl. VIII, ucz. kl. III gimnazjum za spektakl „Z dalekiej podróży”.

Nagrodę w tej kategorii wiekowej nagrodę dla Najlepszej Aktorki/Aktora otrzymały: Carolina Trzpis - uczennica Niepublicznego Zespołu Szkół w Górkach, Marcelina Pietruszka – uczennica Zespołu Szkół Społecznych im. T. Kościuszki w Glinach Małych oraz Katarzyna Szewczyk - uczennica Zespołu Szkół Społecznych im. T. Kościuszki w Glinach Małych.

Jury podsumowując Przegląd Teatrów Profilaktycznych podkreśliło zaangażowanie i entuzjazm młodych wykonawców, wysoki poziom prezentowanych spektakli oraz oryginalność scenariuszy, które skłoniły do refleksji nad zgubnym wpływem uzależnień.

Nagrody dla szkół i członków grup teatralnych ufundowano ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Borowej, która była organizatorem przeglądu. Honorowy Patronat objął Wójt Gminy Borowa – Stanisław Mieszkowski.

Inf. I foto: UG Borowa

Mielec - najnowsze informacje