środa, 11 września 2019 08:08

Borowa: Są pieniądze na remont oczyszczalni zniszczonej przez powódź

Autor Marzena Gitler
Borowa: Są pieniądze na remont oczyszczalni zniszczonej przez powódź

Gmina Borowa otrzymała promesę z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 260 tys. zł zostanie przeznaczonych na remont zniszczonej przez powódź oczyszczalni ścieków w Sadkowej Górze.

Promesa została przyznana decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z uwagi na pilną potrzebę naprawy obiektu, który został podtopiony podczas powodzi w maju br. i  w obecnym stanie zagraża bezpiecznemu i normalnemu użytkowaniu. W ramach remontu zostanie wymieniona część mechanicznego oczyszczania ścieków. Termin realizacji przedsięwzięcie nastąpi do końca 2019 roku.

Promesę od Ewy Leniart – Wojewody Podkarpackiego w obecności Posła na Sejm RP - Wojciecha Buczaka odebrał Wójt Gminy Borowa - Stanisław Mieszkowski.

inf. i foto: UG Borowa

Mielec - najnowsze informacje