piątek, 12 marca 2021 14:08

Burmistrz Wieliczki: Kolejne wnioski w ramach konsultacji Krajowego Planu Odbudowy – opieka medyczna

Autor Głos 24
Burmistrz Wieliczki: Kolejne wnioski w ramach konsultacji Krajowego Planu Odbudowy – opieka medyczna

Przedstawiamy kolejne wnioski burmistrza Wieliczki Artura Kozioła w ramach konsultacji Krajowego Planu Odbudowy w zakresie opieki zdrowotnej.

Po dokonaniu szczegółowej analizy zaprezentowanego w ostatnim czasie projektu Krajowego Planu Odbudowy zwracam uwagę na brak właściwej diagnozy dotyczącej dalszego funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w najbliższych latach oraz niewłaściwą ocenę możliwych skutków epidemii Covid-19, która niewątpliwie znacząco wpłynie na zmniejszenie wydajności i dostępności opieki nad pacjentami leczonymi na inne schorzenia.

Zapoznając się z rozwiązaniami proponowanymi w ramach wspomnianego planu pragnę zauważyć, że autorzy projektu Krajowego Planu Odbudowy skupili się głównie na bezpośrednich skutkach trwającej epidemii pomijając jej skutki pośrednie, a więc długofalowe zmiany, które skorygują całkowicie dotychczasowe podejście do zagadnienia opieki zdrowotnej na wiele lat do przodu.

Tymi skutkami pośrednimi są pojawiające się już dzisiaj brak miejsc lub ograniczona dostępność łóżek poza szpitalami covidowymi, brak dostępu do odpowiednich specjalistów i personelu medycznego, a co za tym idzie tworzące się zatory w systemie rejestracji i kierowaniu na zabiegi lub konsultacje.

Praktykowana obecnie polityka tworzenia szpitali tymczasowych, spełniających wprawdzie swoją rolę jako doraźne miejsce przyjęcia pacjentów chorych na Covid-19 nie rozwiązuje jednak problemu, z którym musimy zmierzyć się już dzisiaj, a który z czasem będzie przybierał na sile tj. braku wystarczającej ilości miejsc w szpitalach, a także lęku ze strony potencjalnych pacjentów przed przyjęciem do szpitala w dobie epidemii.

Efektem tego postępującego procesu jest coraz mniejsza ilość zdiagnozowanych zachorowań na wiele chorób, czy choćby niewielka liczba nowych pacjentów onkologicznych, która najczęściej jest spowodowana obawą przed podjęciem leczenia, które jak wiemy, rozpoczęte odpowiednio wcześnie może zwiększyć szansę lub zapewnić całkowite wyzdrowienie.

Jedyną skuteczną metodą na odblokowanie lub utworzenie nowych miejsc w szpitalach jest rozbudowa systemu opieki zdrowotnej poprzez uruchomienie sprawnie działającej sieci szpitali w mniejszych obszarach terytorialnych. W tej chwili ciężar świadczonych usług musi przenieść się na szpitale powiatowe, ale także na nowe placówki, których uruchomienie w obecnej sytuacji staje się niezbędne, a które będą w stanie bezpiecznie obsłużyć pacjentów zmagających się z innymi schorzeniami.

Dlatego konieczne jest podjęcie niezbędnych działań i zdecydowanych kroków w kierunku utworzenia planu odbudowy całego systemu opieki zdrowotnej, jednak z dużym naciskiem na bieżące potrzeby pacjentów, które są równie ważne, jak te związane z nowymi zachorowaniami na Covid-19.

Proponowane działanie jest możliwe do realizacji tylko dzięki utworzeniu nowych placówek opieki medycznej, którymi są szpitale specjalistyczne, m.in. zakaźne, czy geriatryczne, których ilość już dzisiaj jest niewystarczająca, a potrzeby w zakresie choćby specjalistycznej opieki dla seniorów są duże i będą się zwiększać. Planując kolejne działania w tym temacie należy mieć na uwadze długofalowe skutki postępujących procesów, takich jak starzenie się społeczeństwa i wynikające z tego tytułu zagrożenia.

Reasumując, pragnę zwrócić uwagę na konieczność przeformułowania założeń przyjętych w projekcie Krajowego Planu Odbudowy, tak aby objąć zagadnienie systemu opieki zdrowotnej kompleksowo, przewidując dalsze ryzyka i zagrożenia wynikające z rozwijającej się epidemii, ale także mając na uwadze bieżące potrzeby obywateli w zakresie zapewnienia podstawowej opieki zdrowotnej, która została im zagwarantowana w konstytucji.

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje