środa, 5 maja 2021 15:50

Burmistrz z czekami

Autor Mirosław Haładyj
Burmistrz z czekami

W Zakopanem wicewojewoda małopolski Józef Leśniak wraz z posłanką Anną Paluch wręczyli starostom, wójtom i burmistrzom z powiatów nowotarskiego i tatrzańskiego symboliczne czeki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Symboliczne czeki odebrał również burmistrz Rabki-Zdroju Leszek Świder. - Wsparcie, jakie Państwo otrzymali, w dobie pandemii jest nieocenione. To środki, które pozwolą na realizowanie inwestycji bliskich Mieszkańcom, ale i turystom, którzy odwiedzają ten piękny region. Remonty, budowy i przebudowy dróg sprawią, że podniesie się standard komunikacyjny i bezpieczeństwo osób uczestniczących w ruchu drogowym – mówił wicewojewoda. - Te środki nie tylko pozwolą na realizacje zadań, ale dzięki nim lokalne firmy, które je najczęściej realizują, mogą przetrwać trudną sytuację związaną z pandemią. To wielka korzyść, która płynie z rządowego wsparcia - podkreślał Józef Leśniak.

W ramach II konkursu Rabka-Zdrój otrzymała 3 miliony złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Są to pieniądze przeznaczone na dwie ważne inwestycje w naszej gminie. Pierwsza z nich to zadanie pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie Rabki-Zdroju wraz z odbudową nawierzchni dróg”, które będzie obejmowało wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok 4 km oraz 0,7 km sieci wodociągowej wraz z odbudową nawierzchni tych ulic. Na to zadanie samorząd otrzymał 1 mln zł. 2 mln złotych zostało przeznaczone na termomodernizację i poprawę efektywności energetycznej budynków Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju. W tym przypadku zakres zaplanowanych prac obejmuje: docieplenie ścian i stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji co, c.w.u. i oświetlenia wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej o mocy 32,7 kWp. Ponadto roboty obejmować będą również przebudowę dróg wewnętrznych, placów i chodników wraz z siecią kanalizacji opadowej wokół szpitala. W zakres prac dodatkowo planowana jest wymiana pokrycia dachu wraz z dostosowaniem ostatniego piętra na potrzeby działalności medycznej oraz remont 4 oddziałów szpitalnych.

Z kolei 2,6 miliona złotych gmina Rabka-Zdrój otrzymała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Środki zostaną wydane na budowę drogi gminnej ul. Nowy Świat wraz z budową mostu na Poniczance. Zastąpi on starą, wąską przeprawę łączącą ulice Nowy Świat i Do Pociesznej Wody. Zakres robót obejmuje m.in.: rozbiórkę istniejące przeprawy, budowę nowego, dwujezdniowego mostu wraz z budową muru oporowego na lewym brzegu potoku, przebudowę drogi gminnej, budowę zjazdów i chodnika. Premier Mateusz Morawiecki podpisał decyzje o kolejnych środkach na remonty i budowę nowych dróg w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach tego samego programu gmina otrzymała także 790 tys. zł na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej 364553K ul. Tetmajera w km od 0+266 do km 0+658 w miejscowości Rabka-Zdrój".

Fot. i inf.: UM Rabka-Zdrój

Podhale

Podhale - najnowsze informacje