czwartek, 18 stycznia 2024 06:46

„Byłoby to stawianie pomnika w pomniku”. Radni zdecydowali ws. Orląt Lwowskich

Autor Mirosław Haładyj
„Byłoby to stawianie pomnika w pomniku”. Radni zdecydowali ws. Orląt Lwowskich

W środę (17 stycznia) krakowscy radni podjęli decyzję dotyczącą lokalizacji pomnika Orląt Lwowskich. Uchwała Rady Miasta z lipca 2022 roku, która zakładała umieszczenie pomnika w parku im. Wisławy Szymborskiej, została uchylona. Decyzja nie przeszła bez dyskusji i podziałów wśród radnych.

Podczas środowej sesji 23 radnych zagłosowało za zmianą lokalizacji pomnika, a 13 było przeciwnych. Nie było osób wstrzymujących się od głosu. Decyzja ta pociągnęła za sobą zobowiązanie prezydenta do przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu ustalenia nowego miejsca dla pomnika Orląt Lwowskich.

Grupa mieszkańców, sprzeciwiająca się pierwotnej lokalizacji, argumentowała, że park im. Wisławy Szymborskiej, dedykowany poezji i literaturze, nie jest odpowiednim miejscem dla upamiętnienia bohaterów Orląt Lwowskich. W trakcie sesji współautorka projektu parku, Natalia Nazim, podkreśliła, że sam park był efektem wieloletnich starań mieszkańców i powinien pozostać przestrzenią rekreacyjną.

– Oprócz pytania o to, komu stawiamy pomnik, równie ważne jest pytanie, gdzie go stawiamy. Uważamy, że ta lokalizacja nie jest właściwa dla pomnika Orląt Lwowskich, bo park Szymborskiej stanowi jedną spójną przestrzeń poświęconą poezji i literaturze – to już jest żywy, zielony pomnik – powiedziała Nazim.

Wskazano również, że połączenie dwóch różnych narracji - idei obrony Ojczyzny i upamiętnienia Noblistki - nie służyłoby ani refleksji nad bohaterskim zrywem Orląt Lwowskich, ani promowaniu dorobku literackiego Wisławy Szymborskiej.

W dyskusji pojawiły się również różne propozycje co do nowej lokalizacji, a radni z klubu PiS zwrócili uwagę na ryzyko przesuwania pomnika przez lata, co mogłoby uniemożliwić jego powstanie. Z kolei radna Małgorzata Jantos z klubu Nowoczesna podkreśliła, że planowana lokalizacja jest swoistym "stawianiem pomnika w pomniku".

Michał Drewnicki z klubu PiS zasugerował, że przenoszenie lokalizacji pomnika z miejsca w miejsce może skutkować tym, iż w ogóle nie zostanie on wzniesiony.

„Moim zdaniem to nie jest ładne zachowanie dla tych mieszkańców, którzy chcą zbudować pomnik, że ich się przesuwa z kąta w kąt (…). Jeśli mamy uszanować głosy mieszkańców, to powinniśmy tę uchwałę utrzymać” - zaznaczył.

W ostatecznej uchwale radni zobowiązali prezydenta do przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie nowej lokalizacji pomnika Orląt Lwowskich, z uwzględnieniem opinii mieszkańców. Zaznaczyli również, że powinno się brać pod uwagę lokalizacje na terenie całego miasta, a nie tylko ścisłego centrum.

Przypomnijmy, Wisława Szymborska urodziła się 2 lipca 1923 roku na Prowencie. Była jedną z najwybitniejszych polskich poetek i eseistek. Od 1929 mieszkała w Krakowie, gdzie debiutowała w 1945 na łamach "Dziennika Polskiego" wierszem Szukam słowa. W 1996 roku została laureatką Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Z kolei rok wcześniej (1995) została damą Orderu Orła Białego. W uznaniu jej zasług 2 lipca 2023 roku przy ulicy Karmelickiej w Krakowie otwarto park jej imienia.

Fot. Głos24


Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka