piątek, 8 marca 2019 10:30

Centrum Promocji i Last Minute OLIMP ogłosiło niewypłacalność

Autor Marzena Gitler
Centrum Promocji i Last Minute OLIMP ogłosiło niewypłacalność

W czwartek, 7 marca br. do marszałka Małopolski zostało złożone przez Centrum Promocji i Last Minute OLIMP Robert Ochwat z siedzibą w Krakowie, ul. Zwierzyniecka 25 oświadczenie, że z powodu niewypłacalności biuro nie jest w stanie wywiązać się z umów zawartych z podróżnymi na organizację imprez turystycznych. Klienci biura mogą już składać wnioski o wypłatę środków z gwarancji. W chwili ogłoszenia niewypłacalności za granicą przebywało 252 kilentów OLIMPU.

Biuro poinformowało, że poza granicami Polski na imprezach turystycznych we Francji i Włoszech przebywa 252 turystów. Zgodnie z oświadczeniem Centrum Promocji i Last Minute OLIMP Robert Ochwat, 78 klientów podróżuje własnym transportem, natomiast w przypadku pozostałych 174 klientów biuro zadeklarowało, że ich powroty do kraju są opłacone i nastąpią zgodnie z rezerwacjami tj. 9 marca br.

Biuro Centrum Promocji i Last Minute OLIMP Robert Ochwat wpisane jest do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Marszałka Województwa Małopolskiego pod numerem D/480/03/294/2004. Biuro posiada gwarancje ubezpieczeniowe organizatora turystyki:
• nr M 208173 wystawioną przez SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Suma gwarancyjna wynosi 1 512 000 zł. Gwarancja obejmuje ochroną podróżnych, którzy zawarli umowy o udział w imprezach turystycznych w okresie jej obowiązywania, tj. od dnia 22 lipca 2017 r. do dnia 21 lipca 2018 r.,
• nr 04.670.778 wystawioną przez AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. Suma gwarancyjna wynosi 1 800 000 zł. Gwarancja obejmuje ochroną podróżnych, którzy zawarli umowy o udział w imprezach turystycznych w okresie jej obowiązywania, tj. od dnia 22 lipca 2018 r. do dnia 21 lipca 2019 r.

Środki z ww. gwarancji ubezpieczeniowych zostaną uruchomione na zwrot wpłat klientów za niezrealizowane imprezy turystyczne.

Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych podmiot, który udzielił zabezpieczenia finansowego, w każdym przypadku niewypłacalności organizatora turystyki, przyjmuje zgłoszenia od podróżnych, którzy nie otrzymali zwrotu wpłat za niezrealizowane imprezy turystyczne.

W związku z powyższym wszystkich klientów ubiegających się o zwrot wpłat za niezrealizowane imprezy turystyczne prosimy o składanie wniosków o wypłatę środków z ww. gwarancji ubezpieczeniowych bezpośrednio do gwarantów tj.:

• w przypadku umów o udział w imprezach turystycznych zawartych do dnia 21 lipca 2018 r. wniosek należy złożyć do :
SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Przyokopowa 31
01-208 Warszawa

tel.: 022/50-56-506, fax: 022/50-56-444, e-mail: turystyka@signal-iduna.pl

• w przypadku umów o udział w imprezach turystycznych zawartych od dnia 22 lipca 2018 r. wniosek należy złożyć do:
AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa

tel.: 022/555-02-77, e-mail: szkody.korporacyjne@axa.pl

Formularze wniosków można znależc TU

inf. Biuro Prasowe UMWM

Turystyka - najnowsze informacje