poniedziałek, 13 lutego 2023 15:27

Co warto wiedzieć o świadczeniu pielęgnacyjnym?

Autor Artykuł sponsorowany
Co warto wiedzieć o świadczeniu pielęgnacyjnym?

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobom, które zrezygnowały z etatu bądź innej formy zatrudnienia w celu sprawowania osobistej opieki nad niepełnosprawnym. Prawo do takiego świadczenia dotyczy określonej grupy opiekunów. Więcej na ten temat znajdą Państwo w poniższym artykule.

Świadczenie pielęgnacyjne — z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

Świadczenie pielęgnacyjne jest rodzajem pomocy finansowej, która udzielana jest osobom, które sprawują opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności. Tego typu świadczenie pielęgnacyjne należy się osobom, które opiekują się dziećmi do 18 roku życia. Wyjątkiem są sytuacje, gdy dziecko kontynuuje edukację – wtedy świadczenie można otrzymywać do ukończenia przez dziecko 25 roku życia. Istotne jest, że świadczenie przysługuje tylko tym osobom, które zrezygnują z pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem. Nie ma więc możliwości, aby pracować i jednocześnie korzystać z takiego wsparcia finansowego.

Otrzymanie świadczenia zależy przede wszystkim od tego, czy osoba legitymująca się orzeczeniem o niepełnosprawności potrzebuje długotrwałej  lub stałej opieki bądź pomocy drugiej osoby w związku ze swoją niepełnosprawnością. O świadczenie pielęgnacyjne mogą starać się: rodzice osoby wymagającej opieki, osoba będąca rodziną zastępczą spokrewnioną lub opiekun dziecka, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne — koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego można złożyć w urzędzie gminy lub miasta w miejscu zamieszkania. Formularz jest dostępny na stronie internetowej www.empatia.mpips.gov.pl. Można także otrzymać go w urzędzie. Poza wnioskiem do dokumentacji należy dołączyć skrócony akt urodzenia dziecka bądź inny dokument, który będzie potwierdzał jego wiek, a także orzeczenie o niepełnosprawności lub znacznej niepełnosprawności. Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego otrzymuje się na czas nieokreślony. Jeśli jednak orzeczenie o niepełnosprawności bądź też stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony, to wtedy świadczenie przysługuje do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa ważność orzeczenia. Bardzo ważne jest też to, że o świadczenie pielęgnacyjne ubiegać mogą też rolnicy w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego oraz małżonkowie rolników bądź domownicy w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje

Rozrywka