środa, 16 grudnia 2020 09:54

Coraz więcej lokalnych szlaków rowerowych Doliny Karpia. Gdzie tym razem?

Autor Wiktoria Mitura
Coraz więcej lokalnych szlaków rowerowych Doliny Karpia. Gdzie tym razem?

Oznakowano dwie kolejne trasy rowerowe Doliny Karpia. Tym razem nowe szlaki pojawiły się w gminie Zator. Pierwszą z nich jest trasa Smolice - Grodzisko o długości 8,5 km, druga to Zator - Rudze, która mierzy 7,3 km.

Stowarzyszenie Dolina Karpia w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A  Polska Słowacja 2014-2020 w 2020 roku zrealizowało projekt pt. „Lokalne  szlaki rowerowe w Dolinie Karpia”.

Trasa 6. Smolice - Grodzisko 8,5 km

Szlak  prowadzi z nadwiślańskich równin Rowu Skawińskiego na styku z Kotliną Oświęcimską w kierunku południowym (S) częściowo wzdłuż Kompleksu Stawów Spytkowice objętego specjalną ochroną ptaków Natura2000 „Dolina Dolnej Skawy” oraz częściowo wzdłuż pra­wego brzegu rzeki Skawy aż do jazu na tej rzece w Grodzisku. Po drodze możemy podziwiać panoramę terenów nadwiślańskich z Kopca Grunwald oraz zobaczyć drewniany, zabytkowy kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Palczowicach z XIX w..

Trasa 7. Zator - Rudze 7,3 km

Szlak  prowadzi z centrum miasta Zator – stolicy Doliny Karpia w kierunku południowym (S) do miejscowości Rudze nad rzeką Skawą. Tam możemy  kontynuować jazdę innym szlakiem tzw. „Od zamku w Zatorze do zamku w  Graboszycach”. Trasa wiedzie przez Kompleks Stawów Bugaj i Kompleks Stawów Rudze. Zanim wyruszymy w trasę, w centrum Zatora warto zobaczyć oka­zały neogotycki budynek miejskiego ratusza wraz z płaskorzeźbą „Panoramą Gminy Zator”, gotycki kościół pw. św. Wojciecha i św. Jerzego z XIV w. oraz zamek książęcy z XV w. – dawną siedzibę książąt zatorskich.

11 nowych szlaków rowerowych

W ramach działań oznakowano na terenie 7 partnerskich gmin Doliny Karpia 11 nowych szlaków rowerowych o łącznej długości ok. 138 km. To kolejna inwestycja w rozbudowę tras rowerowych regionu oświęcimskiego. W 2018 roku Gmina Zator udostępniła dla mieszkańców i odwiedzających turystów 7 km szlak rowerowy Dwa Zamki.

Trasa ta przebiega po terenach o bogatych i unikatowych zasobach  przyrodniczych regionu Doliny Karpia. Wszystkie wytyczone nowe lokalne szlaki łączą się lub przebiegają równolegle z czerwonym głównym Rowerowym Szlakiem Doliny Karpia.

W Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w  Grodzisku znajduje się niekomercyjna wypożyczania rowerów. Wypożyczalnia  jest otwarta w sezonie od kwietnia do października.

info: UGiM Zator   foto: ilustracyjne

Małopolska - najnowsze informacje