niedziela, 18 czerwca 2017 18:33

Ćwiczenia taktyczno-bojowe na Szklanej Górze w Harbutowicach

Autor Redaktor Techniczny
Ćwiczenia taktyczno-bojowe na Szklanej Górze w Harbutowicach

Strażacka sobota - w realu i na ćwiczeniach

Sobota 10 czerwca 2017 r. była bardzo pracowitym dniem dla jednostek OSP z terenu Gminy Sułkowice. Byli na nogach już od godziny 4 rano, kiedy to dostali pierwsze zgłoszenie o pożarze na ul. Partyzantów. Kolejne było w godzinach południowych – do pożaru budynku gospodarczego w Krzywaczce, następne ok. godziny 16 – do ulatniającego się tlenku węgla w jednym z domów na ul. Krzywej w Sułkowicach. To nie przeszkodziło im jednak w bardzo aktywnym i pełnym zaangażowania ćwiczeniu zaplanowanej na ten dzień akcji bojowej na Szklanej Górze w Harbutowicach.

Okoliczności pozorowanego zdarzenia

10 czerwca 2017 r. o godzinie 14.52 dyżurny operacyjny powiatowego stanowiska kierowania w Myślenicach otrzymuje zgłoszenie o pożarze drewnianej restauracji "Szklana Chata" przy stoku narciarskim w Harbutowicach. Do działań dysponuje siły i środki JRG Myślenice (aplikacyjnie) oraz OSP z terenu gminy Sułkowice. Z informacji uzyskanych od zgłaszającego wynika, że pożarem objęty jest dach budynku w części zaplecza kuchennego. W restauracji odbywała się impreza, w której uczestniczyło ok. 70 osób. Z informacji przekazanych przez zgłaszającego wynika, że nie wszystkie osoby zdołały się ewakuować w bezpieczne miejsce.

O zaistniałym zdarzeniu służba dyżurna SKKP informuje Komendanta Powiatowego PSP w Myślenicach, Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa w Krakowie, Państwowe Ratownictwo Medyczne, Policję, Pogotowie Energetyczne oraz Burmistrza Gminy Sułkowice.

Strażacy natychmiast przystępują do akcji. Działaniami ratowniczymi kieruje Rafał Kurek, dowódcą odcinka bojowego nr 1 jest Krzysztof Kuchta z OSP Sułkowice, a nr 2 - Jacek Kurek z OSP Rudnik.

Strażacy muszą zmierzyć się z urazem głowy u sześciorga poszkodowanych (pozorantów), złamaną miednicą, poparzeniem kończyn, złamaną nogą zaplątaną w nogę stolika, zatruciem dymem, złamaniem otwartym uda, krwawieniem z uszu, poparzeniem kończyn dolnych, z brakiem funkcji życiowych, z lekkim oparzeniem ciała, złamaniem ręki, ze złamaniem prawej nogi oraz poparzeniem II stopnia klatki piersiowej.

W ćwiczeniach uczestniczyli: burmistrz Piotr Pułka, Przedstawiciel KP PSP w Myślenicach -zastępca naczelnika Wydziału Operacyjnego st. kpt. Marek Moskal, 7 zastępów OSP z terenu gminy Sułkowice, 6 druhów pozorantów oraz aplikacyjnie: zastęp JRG PSP z Myślenic i zespoły ratownictwa medycznego. Kierownikiem ćwiczeń był Jakub Światłoń.

Po co te ćwiczenia?

Celem ćwiczeń jest sprawdzenie: operacyjno-technicznych możliwości podjęcia działań ratowniczo-gaśniczych przez nasze OSP w terenie trudnodostępnym, organizacji systemu łączności radiowej podczas prowadzenia działań; umiejętności udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy przez ratowników OSP, możliwości organizacji zaopatrzenia wodnego do celów gaśniczych oraz dostarczenia wody na duże odległości, możliwości operacyjnych zastępów gaśniczych, ich stanu wyszkolenia, przygotowania strażaków-ratowników jednostek OSP do udziału w akcjach ratowniczych oraz doskonalenie przez komendanta gminnego OSP umiejętności dowodzenia na poziomie interwencyjnym podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, a także przestrzeganie zasad bhp podczas działań ratowniczych.

Właściciel Szklanej Chaty Wiesław Małysa nie krył zdziwienia tak dużym zaangażowaniem naszych druhów, powagą, z jaką podeszli do sprawy pozorowanego przecież zdarzenia. W akcji wzięło udział ok. 50 strażaków ochotników z terenu Gminy Sułkowice. Burmistrz, chcąc im podziękować za aktywność, po odprawie i zakończeniu akcji zaprosił wszystkich na wspólnego grilla.

Ćwiczenia zostały zorganizowane przez Urząd Miejski w Sułkowicach oraz Komendanta Gminnego ZOSP RP w Sułkowicach.

jgk

Urząd Miejski w Sułkowicach

Myślenice - najnowsze informacje