środa, 4 sierpnia 2021 08:38

Powiat wielicki: Co udało się zrobić przez połowę kadencji?

Autor Głos 24
Powiat wielicki: Co udało się zrobić przez połowę kadencji?

Minęła połowa kadencji samorządu powiatu wielickiego. Z tej okazji przygotowano spot podsumowujący ostatnie 2,5 roku.

Za nami połowa pięcioletniej kadencji samorządu powiatu wielickiego. W tym czasie udało się między innymi: zmniejszyć zadłużenie powiatu, rozpocząć budowę nowych siedzib dla Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego i Komendy PSP w Wieliczce, otworzyć Powiatowe Centrum Wsparcia Społecznego wraz z nowoczesnym archiwum dla Starostwa Powiatowego w Wieliczce, poprawić bezpieczeństwo pieszych i kierowców na ważnych szlakach komunikacyjnych powiatu oraz zainwestować w poprawę infrastruktury edukacyjnej.

Do maja 2021 roku na inwestycje przeznaczono 77 mln złotych z czego 50 mln złotych to pozyskane środki zewnętrzne, natomiast wkład własny powiatu to kwota 27 mln złotych.

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje