niedziela, 10 marca 2024 07:00

Czy jest szansa na rozwiązanie problemów nauczycieli? "Wierzymy, że każdy uczeń ma potencjał, żeby być liderem dla siebie i swojej społeczności."

Autor Patryk Trzaska
Czy jest szansa na rozwiązanie problemów nauczycieli? "Wierzymy, że każdy uczeń ma potencjał, żeby być liderem dla siebie i swojej społeczności."

Od wielu lat w całym kraju panuje kryzys w oświacie. Nauczycieli jest coraz mniej, a efekty widać co roku po liczbie wakatów pedagogicznych. Brakuje głównie matematyków, chemików, fizyków, polonistów, anglistów czy nauczycieli przyrody, jednak problem jest widoczny w każdym obszarze. Tymczasem w ławkach szkolnych siedzą m. in. przyszli lekarze, inżynierowie czy prawniczki. Kto będzie ich uczyć? Fundacja Teach for Poland odpowiadając na te braki, chce wprowadzić do szkół nowe pokolenie nauczycieli: eduliderów. Na czym miałoby polegać to rozwiązanie?

Smutni, zazwyczaj nie wyznaczający sobie celu, bez poczucia wspólnoty szkolnej, bez relacji z rówieśnikami, niepewni siebie, bez wiary w swoją wartość, niezaangażowani i znieczuleni na problemy wokół – taki młodych ludzi wyłania się z badania przeprowadzonego przez Fundację Teach for Poland od 2023 r., podczas którego przebadano grupę ponad 900 uczniów i uczennic publicznych szkół w Polsce. Z pierwszych analiz wynika, że prawie 52 proc. uczniów nie lubi brać udziału w wydarzeniach, kółkach i projektach realizowanych przez szkołę, ponad 41 proc. nie spróbowałoby pomóc, gdyby zauważyli problem w szkole, a prawie 30 proc. nie czuje się akceptowanym w swojej klasie ani nie czuje się jej częścią.

Problem widać również po drugiej stronie szkolnych ławek. Nauczyciele zaczynają swoją pracę pełni entuzjazmu i misji, ale w jej trakcie tracą zadowolenie i satysfakcję z jej wykonywania ze względu na nadmiar negatywnych emocji, wyczerpanie i niski poczucie skuteczności. Dobrze ilustrują to badania Librus z 2023 r. Co gorsza, według danych ankiety PIRLS z 2021 roku analizującej poziom satysfakcji z pracy w szkole nauczycieli z całego świata, okazuje się że w Polsce jest on najniższy.

Polepszyć sytuację miały wprowadzone od 1 stycznia br. podwyżki dla nauczycieli, jednak jak słyszymy w środowisku pedagogicznym, problem jest dużo bardziej złożony. Eksperci oceniają braki kadrowe mianem wierzchołka góry lodowej problemów polskiej oświaty.

Swoją propozycję poprawy sytuacji pracowników oświaty ma Fundacja Teach for Poland, która chce wprowadzić do szkół nowe pokolenie młodych nauczycieli: eduliderów. O szczegółach programu, który w założeniu ma wzmacniać kompetencje liderskie przyszłych nauczycieli i otwierać im drogę do rekrutacji do innych branż i sektorów rozmawiamy z Katarzyną Nabrdalik, prezeską Fundacji Teach for Poland.

W Polsce rozpoczął się kryzys demograficzny. Do szkół będzie chodzić coraz mniej dzieci. Czy rzeczywiście brakuje nauczycieli - co mówią statystyki?

– Według najnowszych statystyk na dzień 27 lutego, w Polsce mamy aż 5309 niewypełnionych miejsc pracy dla nauczycieli. W samym województwie małopolskim, które zajmuje pod tym względem drugie miejsce w rankingu, jest aż 610 wakatów. Warto zauważyć, że w oświacie głównie poszukuje się specjalistów takich jak psychologowie i pedagodzy szkolni, nauczyciele wychowania przedszkolnego czy edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele współorganizujący czy języka angielskiego.

Choć liczba 610 wakatów w Małopolsce może wydawać się dość konkretną, to jednak istnieje przekonanie, że jest ona znacznie większa. Wielu nauczycieli zmuszonych jest łączyć kilka etatów, gdyż dyrektorzy szkół napotykają trudności w znalezieniu zastępstwa. W wielu przypadkach korzysta się z obecnych pracowników lub nauczycieli emerytów. Aktualne braki kadrowe są zaledwie przedsmakiem tego, co może nas czekać, zwłaszcza że teraz nauczyciele planują obsadę etatów na kolejny rok. To wyzwanie będzie jeszcze większe, gdyż obserwujemy, że młode pokolenie niechętnie wybiera ścieżkę nauczycielską. Obecne 8 proc. nauczycieli poniżej 30 roku życia wydaje się być jedynie wierzchołkiem góry lodowej w porównaniu z tym, co może nas czekać, jeśli nie zwiększymy atrakcyjności zawodu nauczyciela dla młodych ludzi.

Bardzo wielu nauczycieli - zwłaszcza tych najbardziej przedsiębiorczych, odważnych, gotowych na zmiany odchodzi z zawodu. Co powinno się wydarzyć, aby zatrzymać ten proces?

Aby zatrzymać masowe odejścia nauczycieli, szczególnie tych przedsiębiorczych i odważnych, konieczne jest podjęcie skoordynowanych i kompleksowych działań. Przede wszystkim, realne zwiększenie wynagrodzenia dla nauczycieli. Obywatelski projekt dot. wynagrodzeń wydaje się być ciekawą propozycją. Jednak równie istotne jest zmniejszenie biurokracji, co pozwoli na skoncentrowanie się nauczycieli na nauce i rozwoju uczniów, zamiast tracenia czasu na zbędne formalności.

Dodatkowo, konieczne jest zadbanie o wizerunek zawodu w opinii publicznej, aby przełamać negatywne stereotypy i stworzyć bardziej zachęcającą atmosferę dla młodych, rozważających tę ścieżkę zawodową. Rzeczywiste wsparcie rozwojowe, takie jak mentoring i superwizja nauczycielska, oraz odświeżenie ścieżki awansu zawodowego, szczególnie dla młodego pokolenia, są kluczowe dla zatrzymania tego procesu. Wreszcie, poprawa warunków pracy, włączając finansowe wsparcie na zakup materiałów dydaktycznych oraz stworzenie warunków umożliwiających skuteczne wykonywanie obowiązków bez przenoszenia ich do domu, są niezbędne dla przyciągnięcia i zatrzymania utalentowanych nauczycieli.

Szkoła otwarta na edukację liderów - czyli jaka? Czy nasz model edukacji może się zmienić tak, aby kształtować postawy, a nie tylko przekazywać wiedzę? Przy tak przeładowanych programach to chyba niemożliwe...

– Odpowiadając na pytanie dotyczące szkoły otwartej na edukację liderów, warto zauważyć, że istnieje realna szansa na transformację naszego modelu edukacji. Już teraz wiele miejsc działa w kierunku kształtowania postaw uczniów, a nie tylko przekazywania wiedzy. Przykłady takiego podejścia można dostrzec w praktyce eduliderów i eduliderek, którzy codziennie, choć w ramach tradycyjnych lekcji, skupiają się na rozwijaniu kompetencji uczniów.

Aby nasz model edukacji mógł się efektywnie zmienić, konieczne jest zatrzymanie się na chwilę i zadanie sobie fundamentalnego pytania: jaki jest cel edukacji? W oparciu o tę odpowiedź należy opracować nową podstawę, a nawet nowy system edukacyjny. Choć obecne propozycje zmian, takie jak podwyżki czy odejście od prac domowych, są ważne, są one jedynie krokiem kosmetycznym. Warto skoncentrować się na długofalowej strategii, tworząc model kształcenia nauczycieli odpowiadający współczesnym wymogom. Edukator XXI wieku powinien budować relacje z uczniami, kładąc nacisk na rozwój kompetencji, co wymaga odświeżenia obecnych standardów nauczycielskich. Ostatecznie, aby sprostać zmieniającym się potrzebom, musimy przygotować nauczycieli do pełnienia nowych ról, co wymaga długofalowej strategii edukacyjnej dla Polski i polskiej szkoły.

Dziś bardzo dużą barierą jest podnoszenie poprzeczki, jeśli chodzi o kompetencje (nauczyciel nie tylko musi mieć dyplom magistra, ale też przygotowanie pedagogiczne). Czy wobec braków kadrowych nie należałoby obniżyć wymagań? Kiedyś do pracy w szkole podstawowej wystarczało ukończenie studium nauczycielskiego, czyli szkoły pomaturalnej, dziś nie wystarczy nawet licencjat.

– Oczywiście, że nie powinniśmy obniżać wymagań związanych z zostawaniem nauczycielem. To byłby sygnał dla społeczeństwa, że ten zawód staje się "wymarłym gatunkiem". Wręcz przeciwnie, powinniśmy podnieść poprzeczkę, ale w sposób zrównoważony i dostosowany do realnych potrzeb współczesnej edukacji. Nie chodzi tylko o dyplom magistra, czy przygotowanie pedagogiczne, ale także o praktyczne i atrakcyjne studia, które przyciągną młodych ludzi do tego zawodu.

Warto zastanowić się, kto naprawdę powinien być nauczycielem. Odpowiedź nie powinna ograniczać się tylko do formalnych wymagań, ale powinna uwzględniać realne predyspozycje do bycia nauczycielem. Zwiększenie różnorodności wśród nauczycieli może być kluczowe. Fundacje, takie jak nasza, otwierają programy dla osób bez pełnych kwalifikacji, ale posiadających bogate doświadczenie życiowe czy zawodowe, które sprawiają, że są odpowiednimi do pracy z dziećmi.

Zamiast obniżać wymagania, powinniśmy skoncentrować się na zwiększeniu atrakcyjności zawodu nauczyciela. Podobnie jak program "Kuchenne rewolucje" odmienił wizerunek zawodu kucharza, możemy zastanowić się, co może być "nauczycielskimi rewolucjami". Zwiększenie społecznej świadomości, szacunku i podziwu dla nauczycieli może być kluczowe, aby przyciągnąć nowe pokolenie do tego znaczącego zawodu.

Czy ukończenie kursu Eduliderów przekłada się na wzrost zarobków? Czy jego ukończenie powinno przynosić jakieś profity?

– Ukończenie Programu EduLiderstwa nie gwarantuje wzrostu publicznego wynagrodzenia, bo na to, jako fundacja, na ten moment nie mamy wpływu. Bierzemy udział w rozmowach dotyczących szerszych zmian w wynagrodzeniach nauczycieli, ale taka reforma zajmie jeszcze chwilę. Program stanowi nieocenioną okazję dla uczestników do rozwoju ich warsztatu oraz kompetencji, co bezpośrednio wpływa na ich wartość jako pracowników i pracowniczek. W praktyce widzimy, że wielu eduliderów/ek, po ukończeniu programu, angażuje się w dodatkową działalność, obejmującą szkolenia, mentoring czy aktywność influencerską, co przekłada się na ich dodatkowe źródło zarobków.

Podczas trwania programu każdy uczestnik ma dostęp do dwóch funduszy: Funduszu Działam, wspierającego w realizacji dodatkowych projektów edukacyjnych oraz Funduszu Dobrostan, skierowanego na wzmocnienie samopoczucia i utrzymanie równowagi psychicznej. Ponadto, dzięki współpracy z Poradnią Psychoterapii i Rozwoju Osobistego, każdy uczestnik może skorzystać z konsultacji z psychologiem, co stanowi istotne wsparcie w rozwijaniu aspektów emocjonalnych i psychospołecznych.

Warto zauważyć, że korzyści z uczestnictwa w programie nie ograniczają się jedynie do obszaru edukacyjnego. Dostęp do świata biznesu, wspieranie indywidualnych działań eduliderów przez partnerów fundacji oraz integracja z międzynarodową siecią ekspertów edukacyjnych z 61 krajów stanowią realną szansę na poszerzenie horyzontów, nawiązanie cennych kontaktów oraz wymianę doświadczeń na globalnej scenie edukacyjnej. W ten sposób Program Rozwoju EduLiderstwa staje się mostem, łączącym świat edukacji z dynamicznym środowiskiem biznesowym i ekspertami z różnych zakątków świata.

Polska szkoła nie jest przygotowana na zmieniającą się sytuację. Przykładem jest choćby brak nauczycieli dwujęzycznych i programu adaptacyjnego dla dzieci - imigrantów, czy problem z przeładowanymi szkołami w gminach podmiejskich i miejskich (gdzie rośnie liczba mieszkańców, a liczba szkół nie nadąża za rosnącą liczbą dzieci i młodzieży) i pustoszejące placówki na prowincji, gdzie problemem jest nie tylko brak kadry ale też problemy z dojazdem (czasem jeden nauczyciel, aby mieć komplet godzin do pensum musi pracować w kilku oddalonych od siebie placówkach i uczyć i wf, i historii, i śpiewu czy plastyki). Jak można rozwiązać te problemy i czy kurs Edulidera przygotowuje nauczycieli do funkcjonowania w tej trudnej sytuacji?

– W kontekście wyzwań związanych z brakiem nauczycieli dwujęzycznych oraz koniecznością adaptacji programów edukacyjnych dla dzieci z doświadczeniem migracyjnym, kluczowe jest zatrudnienie dodatkowych asystentów/ek międzykulturowych. Towarzyszenie dzieciom z doświadczeniem migracji w polskich szkołach wymaga jednak nie tylko zwiększenia liczby pracowników, ale także skupienia uwagi na ich profesjonalnym przygotowaniu do tej wymagającej roli.

W wyzwaniach związanych z łączeniem pracy w kilku miejscach, aby osiągnąć odpowiednie wynagrodzenie lub spełnić godziny pensum, dostrzegamy fundamentalne trudności z funkcjonowaniem samego zawodu nauczyciela. Karta Nauczyciela, choć podlega pewnym aktualizacjom, pozostaje dokumentem prawnym, który nie odpowiada na współczesne potrzeby pracowników oświaty. Obywatelski Projekt nowelizacji ustawy dotyczący wynagrodzeń nauczycieli to szansa na dogłębną i wielopoziomową analizę tego dokumentu.

W odniesieniu do Programu EduLiderstwa, który ma przygotować nauczycieli do funkcjonowania w trudnych warunkach, już w procesie rekrutacji kładziemy duży nacisk na ocenę rezyliencji (umiejętność radzenia sobie w trudnych momentach oraz akceptacji wydarzeń, które mogą negatywnie wpływać na samopoczucie - przyp. red.) kandydatów/ek. W trakcie dwuletniego programu uczestnicy/ki mają niezliczone okazje do wzmocnienia swoich umiejętności w radzeniu sobie ze stresem, budowania sojuszy oraz skoncentrowania się na rozwiązaniach. Indywidualny tutoring, mentoring oraz Fundusz Dobrostanu to jedynie nieliczne formy wsparcia, które pomagają eduliderom w utrzymaniu równowagi i efektywnym funkcjonowaniu w dynamicznym środowisku edukacyjnym.

Edulider to nauczyciel, który inspiruje do sprawczości. Tymczasem w polskich szkołach często pokutuje podejście, że nauczyciel ma zawsze rację. Czy absolwenci kursu nie stają się niewygodnymi dla dyrektorów pracownikami? Czy to oni mają być liderami zmian, czy raczej powinni inspirować młodzież, aby sprawy edukacji wzięła w swoje ręce, choćby przez samorząd uczniowski, i wywierała presję na usłyszenie jej potrzeb?

– We współczesnej edukacji Polski, hierarchia i dystans często przykrywają relacje, współpracę i współtworzenie. Warto zauważyć, że idea, iż jako dorośli zawsze musimy mieć rację, jest nierzeczywista. W relacji uczeń - nauczyciel, takie podejście niesie za sobą liczne konsekwencje, szczególnie, gdy lekcje są traktowane jako jednostronne wykłady, a nauczyciel uznawany jest za nieomylnego mistrza. Przecież to z błędów uczymy się najwięcej.

W przypadku, gdy nauczyciel, który stawia dziecko w centrum swoich działań, jest uważany za niewygodnego dla zarządzających szkołą, warto zastanowić się nad celowością takiego kierownictwa. W środowiskach o niskim zaufaniu, gdzie decyzje podejmowane są przez strach lub ego, trudno znaleźć przestrzeń dla osób pragnących wprowadzić innowacje i zmiany. Obecność eduliderów w szkołach przynosi ogromne korzyści społeczności szkolnej, nawet jeśli nie zawsze natychmiast spotyka się ona z otwartością wobec nowych pomysłów. Zmiany wymagają czasu i pokory, szczególnie od tych, którzy pragną wprowadzić coś nowego. Umiejętność budowania relacji i sojuszy, które kształtujemy w Programie EduLiderów, odgrywa tu kluczową rolę.

EduLiderzy inspirują uczniów do działania, dają głos tym, którzy mogli być wcześniej niezauważeni. Wyraźnie pokazują, że bycie liderem nie zależy od społecznego statusu czy pozycji, lecz od postawy wobec ludzi i życia. My wierzymy, że każdy uczeń i uczennica ma potencjał, talent i szansę na to żeby takim liderem dla siebie i swojej społeczności być.

foto: Unsplash

Małopolska - najnowsze informacje

Rozrywka