środa, 15 lutego 2023 10:25

Czy konto firmowe dla spółki cywilnej jest obowiązkowe?

Autor Artykuł sponsorowany
Czy konto firmowe dla spółki cywilnej jest obowiązkowe?

Jeżeli prowadzisz spółkę cywilną, to powinieneś posiadać rachunek bankowy, który będzie służył do regulowania należności z urzędem skarbowym i ZUS-em. Numer konta bankowego należy wskazać przy zakładaniu firmy oraz wskazać jako rachunek główny w Urzędzie Skarbowym. W przepisach nie ma jednak rozróżnienia pomiędzy kontem prywatnym a firmowym jednak dla warto dla spółki założyć oddzielne konto.

Konto firmowe dla spółki cywilnej

Przy zakładaniu spółki cywilnejważne jest zrozumienie specyfiki tej formy prawnej. Ponieważ sama spółka nie jest uważana za odrębny podmiot prawny (nie ma osobowości prawnej), wszelkie rachunki bankowe otwarte w jej imieniu będą w rzeczywistości rachunkami wspólnymi wspólników. Oznacza to, że wszyscy wspólnicy muszą wyrazić zgodę na wszelkie transakcje dokonywane na rachunku i ponoszą solidarną odpowiedzialność za powstałe długi.

Dla założenia konta dla spółki cywilnej niezbędne będą:

·         numer NIP

·         numer REGON

·         zaświadczenie  o wpisie do CEIDG  z strony CEIDG dla każdego wspólnika spółki

·         wypis ze stosownej ewidencji prowadzonej przez izby zrzeszające osoby wykonujące wolny zawód (jeśli ma to być np. spółka prowadzona przez lekarzy)

·         umowa spółki

·         zezwolenie lub koncesja jeżeli są wymagane

Oferta kont bankowych jest bogata, dlatego decydując się na określony bank musisz zastanowić się nad tym, w jakim zakresie spółka będzie korzystać z konta bankowego. Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy oferta banku będzie, dla Ciebie korzystna, skorzystaj z fachowych portali internetowych, które przygotowują regularnie rankingi kont firmowych.  Na co należy zwrócić uwagę, wybierając firmowe konto dla spółki cywilnej?

Oto kilka najważniejszych wydatków związanych z prowadzeniem rachunku bankowego:

·         Opłaty za prowadzenie firmowego rachunku bankowego – większość banków nie nalicza ich przez pierwsze 12-24 miesiące prowadzenia działalności gospodarczej

·         Przelewy do ZUS i US – darmowe przelewy (obecnie to standard w praktycznie każdym banku)

·         Opłaty za dodatkowe konta walutowe

·         Opłaty za użytkowanie karty płatniczej

·         Opłaty za operacje kasowe (wypłatę/wpłatę gotówki w banku)

·         Opłaty za ewentualny limit kredytowy

·         Opłaty za wypłatę pieniędzy z bankomatu oraz usługi wpłatomatu

·         Dodatkowe produkty, które proponują banki w ramach swojej oferty np.: terminal płatniczy, aplikacja mobilna, bezpłatna usługa wymiany walut

Jakie korzyści daje założenie firmowego konta bankowego?

Rachunek dla firm służy głównie do celów biznesowych. Pozwala na rozdzielenie transakcji, które wykonujesz. Dzięki niemu przelewy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej nie pomieszają się z Twoimi prywatnymi wydatkami takimi jak zakupy w sklepie czy opłatami za mieszkanie.  Dodatkowo umożliwia Ci łatwiejsze śledzenie historii transakcji i kontrolowanie wydatków. W przypadku kontroli urzędów nie musisz szukać transakcji biznesowych na prywatnym rachunku.

Ważnym zagadnieniem jest możliwość przyjmowania przelewów z tytułu faktur z podzieloną płatnością. Jeśli Twoja firma jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT wówczas w przypadku konta firmowego bank zakłada dodatkowe, bezpłatne subkonto, na które trafiają pieniądze z tytułu podatku VAT – jeśli Twój klient dokona płatności za zrealizowaną przez Ciebie usługę wówczas część kwoty odpowiadająca wysokości tego podatku trafia na konto Vatowskie. Tak samo jeśli Ty dokonujesz płatności za jakąś usługę lub produkt również możesz dokonać przelewu z podzieloną płatnością i wówczas kwota netto jest odejmowana z rachunku bieżącego natomiast VAT jest pobierany z subkonta. Takie rozwiązanie jest możliwe dla kont firmowych. W przypadku konta prywatnego przelew z płatnością podzieloną po prostu nie dotrze - bank taką transakcję po prostu odrzuci.

Posiadanie konta firmowego umożliwia także budowanie relacji z bankiem. Mając konto biznesowe w banku, łatwiej pozyskasz dodatkowe formy finansowania np. specjalne warunki linii kredytowych lub karty kredytowe. Na specjalne oferty mogą liczyć także start-upy.

Konta dla firm są także lepiej dopasowane do potrzeb przedsiębiorców niż osobiste. Dają możliwość m.in. wydania kart płatniczych, służbowych, korzystania z dodatkowych produktów czy usług księgowości świadczonych przez bank.

Dodatkowo przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z utrzymaniem konta firmowego.  Może je zakwalifikować jedynie pod warunkiem, że poniesione opłaty mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Można wobec tego zaliczyć:

1.      Opłatę za otwarcie konta bankowego

2.      Opłatę z prowadzenie rachunku bankowego

3.      Opłaty za przelew

4.      Opłaty za karty płatnicze

5.      Dodatkowe opłaty np. za wyciąg z konta bankowego

6.      Prowizje za transakcje walutowe

7.      Ewentualne odsetki od kredytów / pożyczek

Wysokość poniesionych opłat można zakwalifikować w koszty pod warunkiem, że zostaną udokumentowane wyciągiem bankowym i dotyczą transakcji firmowych.

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje