wtorek, 18 sierpnia 2020 13:09

Czy warto walczyć o winę w sądzie?

Autor Głos 24
Czy warto walczyć o winę w sądzie?

Spotkanie dwojga ludzi, motyle w brzuchu, małżeństwo… I wszystko wydawałoby się takie piękne, prawda? Niestety, ale wiele z par nie potrafi na przestrzeni lat wciąż tak samo żyć, jak na początku. Pojawiają się dzieci, dom, obowiązki, praca, często problemy finansowe. Ludzie zaczynają żyć koło siebie, a nie razem. Coraz częściej dochodzi do kłótni, awantur lub cichych dni. Czy tak powinno wyglądać życie? Z pewnością nie. W chwili obecnej statystyki pokazują, że blisko 35% małżeństw kończy się rozwodem. O ile wcześniej odsetek ten nie wynosił nawet 10%, dziś stał się czymś normalnym.

Podchodząc do kwestii rozwodu, mamy dwie strony - powoda, a więc osobę, która składa wniosek o rozwód i osobę pozwaną, a więc tą, wobec której wniosek został złożony. Rozwód można rozwiązać za porozumieniem stron lub z winy jednego z współmałżonków. I tym właśnie tematem chcielibyśmy zająć się w tym artykule. Czy warto walczyć o winę drugiej strony? Co ona może nam dać?

Rozpad pożycia małżeńskiego

Kodeks rodzinny i opiekuńczy jasno przedstawia sytuację, iż jeśli między małżonkami doszło do trwałego rozkładu pożycia, to każda ze stron może żądać rozwiązania małżeństwa w formie rozwodu. Orzeczenie wyroku sądowego może przybrać jedną z trzech form: wina obojga partnerów, wina wyłączna jednego z partnerów lub brak winy. Kto w świetle prawa jest winny rozpadu małżeństwa? Ta strona, która poprzez swoje działania doprowadziła do zaniku pożycia małżeńskiego. Dotyczy to przede wszystkim zdrady, opuszczenia rodziny, nałogu, znęcania się czy nieróbstwa. Czy za każdym razem takie działanie musi stanowić winę? Nie! W przypadku rozkładu pożycia małżeńskiego musimy mieć przyczynę - skutek. Jeśli doszło do naruszenia obowiązków małżeńskich, ale wynikały one z konkretnych sytuacji, niekoniecznie musi zostać tutaj uznana wina konkretnej strony.

Skutki winności jednej ze stron

Wiele osób zastanawia się nad tym, jakie są skutki wyroku sądu, w którym jedna ze stron uznana jest wyłącznie za winną całej sprawy. W przypadku takiego orzeczenia, całość dotyczy jedynie obowiązku alimentacyjnego. O alimenty może ubiegać się osoba, która nie została uznana wyłącznie winną całej sytuacji. Co to oznacza w praktyce? O alimenty od byłego małżonka może ubiegać się osoba, która znajduje się w niedostatku, a w przypadku wyłącznej winy, również i w przypadku pogorszenia się sytuacji materialnej małżonka niewinnego. W przypadku pierwszym obowiązek alimentacyjny jest ważny do 5 lat od orzeczenia rozwodu, a w drugim przypadku, gdzie winna jest tylko jedna ze stron, nie jest on ograniczony czasowo, chyba że taka osoba ponownie wyjdzie za mąż. W przypadku innych kwestii okołorozwodowych, orzeczenie o winie jednej ze stron nie ma tak naprawdę żadnego znaczenia. Nie wpływa więc na władzę rodzicielską, jak również i na podział majątku małżeńskiego.

adwokat do rozwodu Praga

Czy warto walczyć w sądzie?

Wszystko tak naprawdę zależy od indywidualnych kwestii i w każdym przypadku należy spojrzeć na to zupełnie inaczej. To, o czym na pewno należy pamiętać, to wydłużony czas trwania rozwodu. Rzadko bowiem kiedy dochodzi do zakończenia sprawy z winą jednej ze stron na jednej rozprawie. Aby bowiem udowodnić komuś winę, trzeba przede wszystkim posiadać dowody. Sąd musi przeprowadzić postępowanie dowodowe, aby móc uznać jednego z małżonków winnego całej sytuacji. Co może stanowić formę dowodów? Są to między innymi zeznania świadków, zdjęcia, maile czy też smsy. Oczywiście druga strona może na takie dowody odpowiedzieć, przedstawić swoją wersję wydarzeń i wyjaśnić, również przy użyciu dowodów, dlaczego do takiej sytuacji doszło. W trakcie takiej walki na dowody sąd może uznać winnym jedną ze stron lub zdecydować o orzeczeniu rozwodu z winy obydwu stron. Przy pomocy adwokata od rozwodów klimkowski-kancelaria.pl , sprawa może być zdecydowanie bardziej prosta, dlatego też jeśli jesteśmy nastawieni na walkę, warto mieć przy sobie kogoś, kto będzie nas bronił i kto fachową oraz rzetelną wiedzą, doprowadzi sprawę do szczęśliwego finału.

Duże znaczenie ma również aspekt emocjonalny. Dla wielu osób taka przepychanka słowna, wyrzucanie sobie pretensji czy też wracanie do traumatycznych przeżyć jest zbyt duże, by mieć na to siłę. W związku z tym wiele osób po prostu z tego rezygnuje i chcąc szybkiego zakończenia małżeństwa, decyduje się na rozwód za porozumieniem stron. W przypadku uczuć, każdy sam musi sobie odpowiedzieć na pytanie - czy jest na to wszystko gotowy? Jeden jest osobą silną i waleczną i pragnie udowodnić swoje racje i winę współmałżonka, inny ze względu na słabą kondycję psychiczną pragnie szybkiego rozwodu i końca tych wszystkich stresów. Zawsze więc należy rozważyć te rzeczy w pełni indywidualnie.

Odpowiedni adwokat do rozwodu

Bez wątpienia w przypadku rozwodu, a w sposób szczególny, jeśli chcemy walczyć o winę, adwokat do rozwoduhttps://www.swiatprawa.pl/jak-wybrac-prawnika-do-wlasnej-sprawy-rozwodowej/ powinien stanowić dla każdej ze stron element nadrzędny. Trudno jest bowiem walczyć w sądzie samodzielnie i trudno udowodnić winę, nie mając odpowiedniej, fachowej wiedzy. Z pomocą specjalisty można doprowadzić z kolei sprawę do szczęśliwego finału, tak, jakbyśmy tego oczekiwali.

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje