wtorek, 13 sierpnia 2019 22:14

„Czyste Powietrze” – w Myślenicach załatwisz wszystkie formalności

Autor Anna Piątkowska-Borek
„Czyste Powietrze” – w Myślenicach załatwisz wszystkie formalności

W poniedziałek 12 sierpnia w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie podpisano ważną dla Myślenic umowę.

Na mocy porozumienia gminy Myślenice i WFOŚiGW beneficjenci programu „Czyste Powietrze” uzyskają wszelkie potrzebne informacje, a także złożą wnioski o dofinansowanie bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy Myślenice. To duże ułatwienie dla mieszkańców.

– Na mocy podpisanego porozumienia oraz umowy nasza gmina została włączone w proces weryfikacji i przyjmowania wniosków w ramach rządowego programu „Czyste Powietrze” – informuje Jarosław Szlachetka, burmistrz Miasta i Gminy Myślenice. – Urzędnik gminny będzie pomagał w wypełnianiu wniosków. Docelowo przejmie on również bieżący kontakt z beneficjentami, którzy mogliby składać korekty i uzupełnienia. Ostatecznie umowa z beneficjentami programu stanie się wiążąca po decyzji Zarządu WFOŚiGW, który będzie wypłacał beneficjentom dofinansowania – wyjaśnia burmistrz.

Jak podaje myślenicki magistrat, delegowanym do współpracy z beneficjentami programu „Czyste Powietrze” urzędnikiem jest Wojciech Blak – Urząd Miasta i Gminy Myślenice (ul. Rynek 8/9, Myślenice), Wydział Mienia, pok. nr 23.

Program „Czyste Powietrze”

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego, albo osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Korzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł., dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formacie pożyczki. Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł. Dofinansowanie można otrzymać w formie pożyczki lub dotacji.

Program przewiduje dofinansowania m.in. na:
– wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
– docieplenie przegród budynku,
– wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
– instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)
– montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Więcej informacji i warunki dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze" można znaleźć na stronie www.wfos.krakow.pl.

Myślenice - najnowsze informacje