środa, 4 sierpnia 2021 14:23

Czyszczenie kanałów wentylacyjnych w obiektach przemysłowych – normy i przepisy

Autor Artykuł sponsorowany
Czyszczenie kanałów wentylacyjnych w obiektach przemysłowych – normy i przepisy

Utrzymanie czystości kanałów wentylacyjnych w obiektach przemysłowych jest istotne nie tylko ze względu na obowiązujące przepisy prawne, ale również kwestie bezpieczeństwa. Prawidłowo funkcjonująca instalacja powinna być czysta, aby zapewnić efektywną wymianę powietrza. Zakres oraz szybkość powstawania zabrudzeń w systemie wentylacyjnym zależy od wielu czynników, włącznie ze sposobem pracy, typem filtrów czy rodzajem budynku. Aby utrzymać instalację w należytym stanie, należy dbać o systematyczność oraz umiejętny dobór odpowiednich dla danego obiektu przemysłowego rozwiązań higieniczno-sanitarnych.

Jakość powietrza a czystość przewodów wentylacyjnych

Instalacja wentylacja powinna być nie tylko odpowiednio zaprojektowana i wykonana, ale również prawidłowo użytkowana. Funkcjonalność tego systemu wynika też z jego regularnej konserwacji, serwisowania oraz czyszczenia. Każdy zarządca obiektu ma obowiązek zapewnienia komfortowych warunków pracownikom, a także innym osobom przebywającym w danym budynku. Kanały i przewody wentylacyjne wymagają okresowego czyszczenia, ze względu na powstawanie licznych zanieczyszczeń. Należą do nich zarówno stale zawieszone cząsteczki zarazków, bakterii, wirusów, pyłów czy dymu tytoniowego, jak i gazów w postaci tlenków azotu, formaldehydów, tlenku węgla czy dwutlenku węgla. Przewody wentylacyjne powinny być jednocześnie skonstruowane w taki sposób, aby konieczność ich czyszczenia była ograniczona do minimum. W Polsce wymóg utrzymania wentylacji w odpowiednim stanie higienicznym wynika z wielu przepisów. Należą do nich Rozporządzenia opracowane przez Ministra Infrastruktury, Ministra Zdrowia oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także przepisy BHP oraz przepisy prawa budowlanego.

Efektywne metody czyszczenia kanałów wentylacyjnych

W obiektach przemysłowych nierzadko znajdują się tysiące metrów kwadratowych zajmowanych przez instalacje i urządzenia wentylacyjne. Nowoczesne systemy tego typu stanowią podstawę funkcjonowania budynków działających w wielu różnych branżach, dlatego konieczność utrzymania ich w nienagannym stanie higienicznym jest bardzo istotna. Usługi w tej dziedzinie świadczy firma Teton Clean. W zależności od szerokości duktu, proces czyszczenia kanałów wentylacyjnych przeprowadzić można ręcznie lub mechanicznie. W pierwszym przypadku prace wykonują alpiniści i specjaliści od pracy w przestrzeniach zamkniętych, wykorzystujący odkurzacze z filtrami hepa oraz sprzęt drobny. Czyszczenie mechaniczne polega natomiast na wykorzystaniu specjalnej maszyny czyszczącej, wyposażonej w szczotkę usuwającą zabrudzenia różnego typu - np. pył czy tłuszcz. Ze szczegółową ofertą można się zapoznać na stronie: https://tetonclean.pl/oferta/czyszczenie-kanalow-wentylacyjnych. Niezależnie od wybranej metody, etapem kończącym czyszczenie jest dezynfekcja. Po jej przeprowadzeniu, kanały wentylacyjne są gotowe do pobrania wymazów mikrobiologicznych.

Obowiązek dezynfekcji i czyszczenia kanałów wentylacyjnych

Obowiązek regularnego czyszczenia instalacji wentylacyjnych w obiektach przemysłowych wynika z przepisów prawnych. Zgodnie z tymi wymaganiami, regulacjom podlegają warunki techniczne użytkowania budynków razem z wszystkimi instalacjami oraz urządzeniami technicznymi. Instalacje gazowe oraz kominowe przewody spalinowe, dymowe i wentylacyjne muszą być poddawane regularnym kontrolom. Zgodnie ze ścisłymi zaleceniami dotyczącymi składowych elementów sieci przewodów wentylacyjnych, celem ułatwienia konserwacji konieczne jest montowanie tych komponentów w sposób umożliwiający łatwy demontaż do przeprowadzenia czyszczenia. Jeżeli nie ma takiej możliwości, należy instalować zapewniające łatwy dostęp do kanałów elementy rewizyjne. Zgodnie z normą PN-EN 13779:2007 dotyczącą wentylacji obiektów niemieszkalnych i właściwości zastosowanych systemów, wszystkie elementy składowe instalacji muszą być dostosowane do przyszłych procesów czyszczenia oraz kontroli stanu higienicznego. Procedury i wymagania związane z oceną stanu instalacji wentylacyjnej oraz metod jej czyszczenia zawarte zostały w normie EN 15780.

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje