czwartek, 2 lutego 2023 16:22

Do tych pożarów na Sądecczyźnie dochodzi codziennie

Autor Joanna Jamróz-Haładyj
Do tych pożarów na Sądecczyźnie dochodzi codziennie

W ostatnim okresie czasu każdego dnia sądeccy strażacy wyjeżdżają do gaszenia pożarów sadzy w kominach. Strażacy apelują.

31 stycznia wyjeżdżano do trzech takich pożarów, które powstały w miejscowościach Bilsko, Podole Górowa oraz Nowa Wieś. 30 stycznia wyjeżdżano do dwóch takich pożarów, które powstały w Marcinkowicach oraz Piwnicznej Zdroju. 28 stycznia wyjeżdżano również do dwóch pożarów sadzy w Świniarsku oraz w Nowym Sączu.

Strażacy zamieścili na swojej stronie dwie ważne informacje.

  • Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:
    - cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
    - dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
    - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych,
    - co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.
  • Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Inf. i foto: PSP NS

Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje

Rozrywka