niedziela, 28 stycznia 2024 05:00

Dobre wieści z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Budowa chodnika w Strzelcach Małych z dofinansowaniem

Autor Artykuł sponsorowany
Dobre wieści z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Budowa chodnika w Strzelcach Małych z dofinansowaniem

Znane są wyniki naboru w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – złożony wniosek dotyczący budowy chodnika został pozytywnie rozpatrzony i przyznano na jego realizację dofinansowanie.

W kwietniu 2022 r. pomiędzy ZDW w Krakowie a Zbigniewem Moskalem – Wójtem Gminy Szczurowa zostało zawarte porozumienie w zakresie przekazania funkcji zarządcy drogi wojewódzkiej na czas przygotowania zadania inwestycyjnego polegającego na budowie chodnika w miejscowości Strzelce Małe. Obecnie gmina przygotowuje dokumentację techniczną, której koszt to 159 tys. zł. Jeszcze w 2024 r. planowane jest uzyskanie pozwolenia na budowę chodnika, a realizację zadania zaplanowano na 2025 r.

Na ten cel gmina zabezpieczyła w budżecie 630 tysięcy jako wkład własny do realizacji przedsięwzięcia. Szacuje się, że całkowity koszt zadania wyniesie 1,9 mln. złotych. Zdjęcie przedstawia wstępną koncepcję inwestycji.

Brzesko

Brzesko - najnowsze informacje

Rozrywka